Iphigenia Keramitsoglou
Iphigenia Keramitsoglou
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα noa.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A background subtraction algorithm for detecting and tracking vehicles
NA Mandellos, I Keramitsoglou, CT Kiranoudis
Expert Systems with Applications 38 (3), 1619-1631, 2011
1722011
Automatic identification of oil spills on satellite images
I Keramitsoglou, C Cartalis, CT Kiranoudis
Environmental modelling & software 21 (5), 640-652, 2006
1512006
Identification and analysis of urban surface temperature patterns in Greater Athens, Greece, using MODIS imagery
I Keramitsoglou, CT Kiranoudis, G Ceriola, Q Weng, U Rajasekar
Remote Sensing of Environment 115 (12), 3080-3090, 2011
1092011
Burnt area delineation from a uni-temporal perspective based on Landsat TM imagery classification using support vector machines
GP Petropoulos, C Kontoes, I Keramitsoglou
International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation 13 (1 …, 2011
1092011
Numerical study of the urban heat island over Athens (Greece) with the WRF model
TM Giannaros, D Melas, IA Daglis, I Keramitsoglou, K Kourtidis
Atmospheric Environment 73, 103-111, 2013
982013
The long-term coupling between column ozone and tropopause properties
C Varotsos, C Cartalis, A Vlamakis, C Tzanis, I Keramitsoglou
Journal of Climate 17 (19), 3843-3854, 2004
922004
Mapping micro-urban heat islands using NOAA/AVHRR images and CORINE Land Cover: an application to coastal cities of Greece
M Stathopoulou, C Cartalis, I Keramitsoglou
International Journal of Remote Sensing 25 (12), 2301-2316, 2004
832004
A comparative analysis of a fixed thresholding vs. a classification tree approach for operational burn scar detection and mapping
CC Kontoes, H Poilvé, G Florsch, I Keramitsoglou, S Paralikidis
International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation 11 (5 …, 2009
642009
A multidisciplinary decision support system for forest fire crisis management
I Keramitsoglou, CT Kiranoudis, H Sarimvels, N Sifakis
Environmental management 33 (2), 212-225, 2004
572004
Downscaling geostationary land surface temperature imagery for urban analysis
I Keramitsoglou, CT Kiranoudis, Q Weng
IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters 10 (5), 1253-1257, 2013
522013
Wildfire Detection and Tracking over Greece Using MSG‑SEVIRI Satellite Data
NI Sifakis, C Iossifidis, C Kontoes, I Keramitsoglou
Remote sensing 3 (3), 524-538, 2011
462011
Impact of the 2009 Attica wild fires on the air quality in urban Athens
V Amiridis, C Zerefos, S Kazadzis, E Gerasopoulos, K Eleftheratos, ...
Atmospheric Environment 46, 536-544, 2012
432012
Land cover mapping with emphasis to burnt area delineation using co-orbital ALI and Landsat TM imagery
GP Petropoulos, CC Kontoes, I Keramitsoglou
International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation 18 …, 2012
402012
Heat wave hazard classification and risk assessment using artificial intelligence fuzzy logic
I Keramitsoglou, CT Kiranoudis, B Maiheu, K De Ridder, IA Daglis, ...
Environmental monitoring and assessment 185 (10), 8239-8258, 2013
392013
Decision support system for managing oil spill events
I Keramitsoglou, C Cartalis, P Kassomenos
Environmental Management 32 (2), 290-298, 2003
392003
Habitat mapping using machine learning-extended kernel-based reclassification of an Ikonos satellite image
A Kobler, S Džeroski, I Keramitsoglou
Ecological modelling 191 (1), 83-95, 2006
372006
Quality of crowdsourced data on urban morphology—the human influence experiment (HUMINEX)
B Bechtel, M Demuzere, P Sismanidis, D Fenner, O Brousse, C Beck, ...
Urban Science 1 (2), 15, 2017
362017
A study of the hourly variability of the urban heat island effect in the Greater Athens Area during summer
K Kourtidis, AK Georgoulias, S Rapsomanikis, V Amiridis, I Keramitsoglou, ...
Science of the Total Environment 517, 162-177, 2015
362015
Reliable, accurate and timely forest mapping for wildfire management using ASTER and Hyperion satellite imagery
I Keramitsoglou, C Kontoes, O Sykioti, N Sifakis, P Xofis
Forest ecology and management 255 (10), 3556-3562, 2008
312008
The performance of pixel window algorithms in the classification of habitats using VHSR imagery
I Keramitsoglou, H Sarimveis, CT Kiranoudis, C Kontoes, N Sifakis, ...
ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing 60 (4), 225-238, 2006
302006
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20