Παρακολούθηση
Floriano Scioscia
Floriano Scioscia
Associate Professor, Polytechnic University of Bari
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα poliba.it - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Building a Semantic Web of Things: issues and perspectives in information compression
F Scioscia, M Ruta
2009 IEEE International Conference on Semantic Computing, 589-594, 2009
792009
Semantic-based enhancement of ISO/IEC 14543-3 EIB/KNX standard for building automation
M Ruta, F Scioscia, E Di Sciascio, G Loseto
IEEE Transactions on Industrial Informatics 7 (4), 731-739, 2011
732011
Enabling the Semantic Web of Things: framework and architecture
M Ruta, F Scioscia, E Di Sciascio
2012 IEEE Sixth International Conference on Semantic Computing, 345-347, 2012
712012
Semantic-based resource discovery and orchestration in home and building automation: A multi-agent approach
M Ruta, F Scioscia, G Loseto, E Di Sciascio
IEEE Transactions on Industrial Informatics 10 (1), 730-741, 2013
692013
Estimation of fetal weight by measurement of fetal thigh soft‐tissue thickness in the late third trimester
M Scioscia, F Scioscia, A Vimercati, F Caradonna, C Nardelli, LR Pinto, ...
Ultrasound in Obstetrics and Gynecology: The Official Journal of the …, 2008
692008
Semantic blockchain to improve scalability in the internet of things
M Ruta, F Scioscia, S Ieva, G Capurso, E Di Sciascio
Open Journal of Internet Of Things (OJIOT) 3 (1), 46-61, 2017
572017
A mobile matchmaker for the Ubiquitous Semantic Web
F Scioscia, M Ruta, G Loseto, F Gramegna, S Ieva, A Pinto, E Di Sciascio
International Journal on Semantic Web and Information Systems 10 (4), 77-100, 2014
562014
Concept abduction and contraction in semantic-based P2P environments
M Ruta, E Di Sciascio, F Scioscia
Web Intelligence and Agent Systems: An International Journal 9 (3), 179-207, 2011
472011
A mobile knowledge-based system for on-board diagnostics and car driving assistance
M Ruta, F Scioscia, F Gramegna, E Di Sciascio
4th International Conference on Mobile Ubiquitous Computing, Systems …, 2010
402010
Resource annotation, dissemination and discovery in the Semantic Web of Things: a CoAP-based framework
M Ruta, F Scioscia, A Pinto, E Di Sciascio, F Gramegna, S Ieva, G Loseto
2013 IEEE International Conference on Green Computing and Communications and …, 2013
322013
Semantic-based Bluetooth-RFID interaction for advanced resource discovery in pervasive contexts
T Di Noia, E Di Sciascio, FM Donini, M Ruta, F Scioscia, E Tinelli
International Journal on Semantic Web and Information Systems (IJSWIS) 4 (1 …, 2008
322008
Machine learning in the Internet of Things: A semantic-enhanced approach
M Ruta, F Scioscia, G Loseto, A Pinto, E Di Sciascio
Semantic Web 10 (1), 183-204, 2019
282019
Supply chain object discovery with semantic-enhanced blockchain
M Ruta, F Scioscia, S Ieva, G Capurso, E Di Sciascio
Proceedings of the 15th ACM Conference on Embedded Network Sensor Systems, 1-2, 2017
282017
Semantic annotation of OpenStreetMap points of interest for mobile discovery and navigation
M Ruta, F Scioscia, S Ieva, G Loseto, E Di Sciascio
2012 IEEE First International Conference on Mobile Services, 33-39, 2012
282012
A knowledge fusion approach for context awareness in vehicular networks
M Ruta, F Scioscia, F Gramegna, S Ieva, E Di Sciascio, RP De Vera
IEEE Internet of Things Journal 5 (4), 2407-2419, 2018
272018
Semantic-based rfid data management
RD Virgilio, ED Sciascio, M Ruta, F Scioscia, R Torlone
Unique Radio Innovation for the 21st Century, 111-141, 2011
272011
Semantic-based Smart Homes: a Multi-Agent Approach.
G Loseto, F Scioscia, M Ruta, E Di Sciascio
WOA, 2012
252012
A semantic-enhanced augmented reality tool for OpenStreetMap POI discovery
M Ruta, F Scioscia, D De Filippis, S Ieva, M Binetti, E Di Sciascio
Transportation Research Procedia 3, 479-488, 2014
242014
Mini-ME: the Mini Matchmaking Engine.
M Ruta, F Scioscia, E Di Sciascio, F Gramegna, G Loseto
ORE, 2012
242012
A hybrid ZigBee/Bluetooth approach to mobile semantic grids
M Ruta, F Scioscia, T Di Noia, E Di Sciascio
Computer Systems Science and Engineering 25 (3), 235, 2010
242010
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20