Παρακολούθηση
Ali Ghodsi
Ali Ghodsi
Professor of Statistics and Computer Science, University of Waterloo
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uwaterloo.ca - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Automatic dimensionality selection from the scree plot via the use of profile likelihood
M Zhu, A Ghodsi
Computational Statistics & Data Analysis 51 (2), 918-930, 2006
4502006
Accelerating the machine learning lifecycle with MLflow.
M Zaharia, A Chen, A Davidson, A Ghodsi, SA Hong, A Konwinski, ...
IEEE Data Eng. Bull. 41 (4), 39-45, 2018
3782018
Supervised principal component analysis: Visualization, classification and regression on subspaces and submanifolds
E Barshan, A Ghodsi, Z Azimifar, MZ Jahromi
Pattern Recognition 44 (7), 1357-1371, 2011
3652011
Sentiment analysis based on improved pre-trained word embeddings
SM Rezaeinia, R Rahmani, A Ghodsi, H Veisi
Expert Systems with Applications 117, 139-147, 2019
3232019
Deep learning enables de novo peptide sequencing from data-independent-acquisition mass spectrometry
NH Tran, R Qiao, L Xin, X Chen, C Liu, X Zhang, B Shan, A Ghodsi, M Li
Nature methods 16 (1), 63-66, 2019
2782019
Dimensionality reduction a short tutorial
A Ghodsi
Department of Statistics and Actuarial Science, Univ. of Waterloo, Ontario …, 2006
2742006
Coordination avoidance in database systems (Extended version)
P Bailis, A Fekete, MJ Franklin, A Ghodsi, JM Hellerstein, I Stoica
arXiv preprint arXiv:1402.2237, 2014
2622014
A berkeley view of systems challenges for ai
I Stoica, D Song, RA Popa, D Patterson, MW Mahoney, R Katz, ...
arXiv preprint arXiv:1712.05855, 2017
2532017
Choosy: Max-min fair sharing for datacenter jobs with constraints
A Ghodsi, M Zaharia, S Shenker, I Stoica
Proceedings of the 8th ACM European Conference on Computer Systems, 365-378, 2013
2462013
Structured streaming: A declarative api for real-time applications in apache spark
M Armbrust, T Das, J Torres, B Yavuz, S Zhu, R Xin, A Ghodsi, I Stoica, ...
Proceedings of the 2018 International Conference on Management of Data, 601-613, 2018
2172018
Drizzle: Fast and adaptable stream processing at scale
S Venkataraman, A Panda, K Ousterhout, M Armbrust, A Ghodsi, ...
Proceedings of the 26th Symposium on Operating Systems Principles, 374-389, 2017
2002017
On challenges in machine learning model management
S Schelter, F Biessmann, T Januschowski, D Salinas, S Seufert, ...
1852015
Scalable atomic visibility with RAMP transactions
P Bailis, A Fekete, A Ghodsi, JM Hellerstein, I Stoica
ACM Transactions on Database Systems (TODS) 41 (3), 1-45, 2016
1782016
Lakehouse: a new generation of open platforms that unify data warehousing and advanced analytics
M Armbrust, A Ghodsi, R Xin, M Zaharia
Proceedings of CIDR 8, 2021
1692021
{HUG}:{Multi-Resource} Fairness for Correlated and Elastic Demands
M Chowdhury, Z Liu, A Ghodsi, I Stoica
13th USENIX symposium on networked systems design and implementation (NSDI …, 2016
1652016
Symmetric replication for structured peer-to-peer systems
A Ghodsi, LO Alima, S Haridi
International Workshop on Databases, Information Systems, and Peer-to-Peer …, 2005
1642005
Distributed k-ary system: Algorithms for distributed hash tables
A Ghodsi
KTH, 2006
1582006
Delta lake: high-performance ACID table storage over cloud object stores
M Armbrust, T Das, L Sun, B Yavuz, S Zhu, M Murthy, J Torres, ...
Proceedings of the VLDB Endowment 13 (12), 3411-3424, 2020
1542020
Scaling spark in the real world: performance and usability
M Armbrust, T Das, A Davidson, A Ghodsi, A Or, J Rosen, I Stoica, ...
Proceedings of the VLDB Endowment 8 (12), 1840-1843, 2015
1462015
Hierarchical scheduling for diverse datacenter workloads
AA Bhattacharya, D Culler, E Friedman, A Ghodsi, S Shenker, I Stoica
Proceedings of the 4th annual Symposium on Cloud Computing, 1-15, 2013
1452013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20