Παρακολούθηση
Emmanuel N. Skountzos
Emmanuel N. Skountzos
NASA Ames Research Center
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα nasa.gov - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Determination of the mechanical properties of a poly (methyl methacrylate) nanocomposite with functionalized graphene sheets through detailed atomistic simulations
EN Skountzos, A Anastassiou, VG Mavrantzas, DN Theodorou
Macromolecules 47 (22), 8072-8088, 2014
812014
Printed recyclable and self-poled polymer piezoelectric generators through single-walled carbon nanotube templating
NA Shepelin, PC Sherrell, E Goudeli, EN Skountzos, VC Lussini, ...
Energy & Environmental Science 13 (3), 868-883, 2020
322020
Molecular modeling combined with advanced chemistry for the rational design of efficient graphene dispersing agents
KD Papadimitriou, EN Skountzos, SS Gkermpoura, I Polyzos, ...
ACS Macro Letters 5 (1), 24-29, 2016
202016
Interfacial piezoelectric polarization locking in printable Ti3C2Tx MXene-fluoropolymer composites
NA Shepelin, PC Sherrell, EN Skountzos, E Goudeli, J Zhang, VC Lussini, ...
Nature communications 12 (1), 1-11, 2021
182021
3-Arm star pyrene-functional PMMAs for efficient exfoliation of graphite in chloroform: Fabrication of graphene-reinforced fibrous veils
SS Gkermpoura, KD Papadimitriou, EN Skountzos, I Polyzos, ...
Nanoscale 11 (3), 915-931, 2019
162019
Molecular dynamics study of an atactic poly (methyl methacrylate)–carbon nanotube nanocomposite
EN Skountzos, PG Mermigkis, VG Mavrantzas
The Journal of Physical Chemistry B 122 (38), 9007-9021, 2018
162018
Molecular simulation of the high temperature phase behaviour of α-unsubstituted sexithiophene
FD Tsourtou, EN Skountzos, SD Peroukidis, VG Mavrantzas
Soft Matter 14 (41), 8253-8266, 2018
72018
Ultrafast rotational motions of supported nanoclusters probed by electron diffraction
T Vasileiadis, EN Skountzos, D Foster, SP Coleman, D Zahn, F Krečinić, ...
Nanoscale Horizons 4 (5), 1164-1173, 2019
52019
Individual contributions of adsorbed and free chains to microscopic dynamics of unentangled poly (ethylene glycol)/silica nanocomposite melts and the important role of end …
EN Skountzos, DG Tsalikis, PS Stephanou, VG Mavrantzas
Macromolecules 54 (10), 4470-4487, 2021
42021
Structure and Conformation of a Crystalline P3HT Film Adsorbed on an Alkanethiol Self‐Assembled Monolayer Deposited on Gold
EN Skountzos, F von Wrochem, VG Mavrantzas
Macromolecular Theory and Simulations 29 (3), 2000010, 2020
42020
5 Molecular dynamics simulations of graphene-based polymer nanocomposites
EN Skountzos, VG Mavrantzas
Carbon-Based Smart Materials, 115-152, 2020
22020
High Polymer Mass Densities at the Mouths of Carbon Nanotubes (CNTs) Control the Diffusion of Small Molecules through CNT-Based Polymer Nanocomposite Membranes
PG Mermigkis, EN Skountzos, VG Mavrantzas
The Journal of Physical Chemistry B 123 (31), 6892-6900, 2019
22019
Structure and dynamics of highly attractive polymer nanocomposites in the semi-dilute regime: the role of interfacial domains and bridging chains
EN Skountzos, KS Karadima, VG Mavrantzas
Polymers 13 (16), 2749, 2021
12021
Polymer-graphene nanocomposites: atomistic modeling and simulation of their mechanical properties
E Skountzos, A Anastasiou, S Sabethai, VG Mavrantzas, DN Theodorou
9th Panhellenic Scientific Conference in Chemical Engineering, Athens, Greece, 2013
12013
Understanding the rheological behavior of polymer nanocomposites: Non-equilibrium thermodynamics modeling coupled with detailed atomistic non-equilibrium molecular dynamics …
PS Stephanou, DG Tsalikis, EN Skountzos, VG Mavrantzas
Materials Today: Proceedings 5 (14), 27589-27598, 2018
2018
PMMA/GRAPHENE NANOCOMPOSITES: Atomistic simulation to predict graphene fine dispersability in polymer composites with the aid of functional PMMA
EN Skountzos, C Tsitsilianis
Supplementary Information (SI)
EN Skountzos, A Anastassiou, VG Mavrantzas, DN Theodorou
Combining Advanced Polymerization Methods with Molecular Modeling for the Design of Graphene Dispersing Agents towards Fabrication of Polymer Nanocomposites
KD Papadimitriou, EN Skountzos, S Gkermpoura, C Galiotis, C Tsitsilianis
ATOMISTIC SIMULATION OF PYRENE FUNCTIONALIZED α, ω-PMMA AS DISPERSING AGENT OF GRAPHENE FOR THE FABRICATION OF POLYMER NANOCOMPOSITES
EN Skountzos, VG Mavrantzas, C Tsitsilianis
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–19