Παρακολούθηση
Antonis Gardikiotis
Antonis Gardikiotis
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα jour.auth.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Minority influence
A Gardikiotis
Social and personality psychology compass 5 (9), 679-693, 2011
1352011
Levels of consensus and majority and minority influence
R Martin, A Gardikiotis, M Hewstone
European Journal of Social Psychology 32 (5), 645-665, 2002
1292002
‘Rock music for myself and justice to the world!’: Musical identity, values, and music preferences
A Gardikiotis, A Baltzis
Psychology of Music 40 (2), 143-163, 2012
1082012
Group consensus in social influence: Type of consensus information as a moderator of majority and minority influence
A Gardikiotis, R Martin, M Hewstone
Personality and Social Psychology Bulletin 31 (9), 1163-1174, 2005
782005
Constructing the stereotype of immigrants' criminality: Accounts of fear and risk in talk about immigration to Greece
L Figgou, A Sapountzis, N Bozatzis, A Gardikiotis, P Pantazis
Journal of Community & Applied Social Psychology 21 (2), 164-177, 2011
592011
Web Third-person effect in structural aspects of the information on media websites
N Antonopoulos, A Veglis, A Gardikiotis, R Kotsakis, G Kalliris
Computers in human behavior 44, 48-58, 2015
572015
The representation of majorities and minorities in the British press: A content analytic approach
A Gardikiotis, R Martin, M Hewstone
European Journal of Social Psychology 34 (5), 637-646, 2004
542004
Group distinctiveness, political identification, and the third-person effect: Perceptions of a political campaign in the 2004 Greek national election
A Gardikiotis
Media Psychology 11 (3), 331-353, 2008
502008
Elevating self-esteem through sport team identification: A study about local and distant sport fans
Y Lianopoulos, ND Theodorakis, N Tsigilis, A Gardikiotis, A Koustelios
International Journal of Sports Marketing and Sponsorship 21 (4), 695-718, 2020
382020
Minorities and crime in the Greek press: Employing content and discourse analytic approaches
A Gardikiotis
Walter de Gruyter GmbH & Co. KG 28 (3), 339-350, 2003
302003
Attitude formation and change
WD Crano, A Gardikiotis
Elsevier, 2015
282015
Emotional and cognitive responses to COVID-19 information overload under lockdown predict media attention and risk perceptions of COVID-19
A Gardikiotis, E Malinaki, C Charisiadis-Tsitlakidis, A Protonotariou, ...
Journal of health communication 26 (6), 434-442, 2021
262021
‘Categories we share’: Mobilising common in‐groups in discourse on contemporary immigration in Greece
A Sapountzis, L Figgou, N Bozatzis, A Gardikiotis, P Pantazis
Journal of Community & Applied Social Psychology 23 (4), 347-361, 2013
262013
Expanding peace journalism: A new model for analyzing media representations of immigration
N Kalfeli, C Frangonikolopoulos, A Gardikiotis
Journalism 23 (8), 1789-1806, 2022
242022
Persuasion theories
A Gardikiotis, WD Crano
International Encyclopedia of the social & behavioral sciences, 941-947, 2015
172015
Immigration and European integration in Greece: Greek national identity and the ‘other within’
A Gardikiotis
Westminster Papers in Communication and Culture 3 (3), 2017
152017
Majority and minority influence: Societal meaning and cognitive elaboration
S Papastamou, A Gardikiotis, G Prodromitis
Psychology Press, 2017
142017
Web third-person effect hypothesis: Do likes and shares affect users’ perceptions?
N Antonopoulos, D Giomelakis, A Veglis, A Gardikiotis, CA Dimoulas
Journalism and Mass Communication 6 (12), 711-729, 2016
102016
Individual differences in music listener motivations: The neglected values
M Manolika, A Baltzis, A Gardikiotis
Empirical Studies of the Arts 39 (1), 17-35, 2021
82021
Intersections of intergroup communication research
L Keblusek, H Giles, A Maass, A Gardikiotis
Atlantic Journal of Communication 26 (2), 75-85, 2018
82018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20