Παρακολούθηση
Jianwei Niu
Jianwei Niu
Professor of Computer Science, UTSA
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα utsa.edu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
ROWLBAC: representing role based access control in OWL
T Finin, A Joshi, L Kagal, J Niu, R Sandhu, W Winsborough, ...
Proceedings of the 13th ACM symposium on Access control models and …, 2008
3102008
Toward a framework for detecting privacy policy violations in android application code
R Slavin, X Wang, MB Hosseini, J Hester, R Krishnan, J Bhatia, ...
Proceedings of the 38th International Conference on Software Engineering, 25-36, 2016
1802016
Guileak: Tracing privacy policy claims on user input data for android applications
X Wang, X Qin, MB Hosseini, R Slavin, TD Breaux, J Niu
Proceedings of the 40th International Conference on Software Engineering, 37-47, 2018
702018
Template semantics for model-based notations
J Niu, JM Atlee, NA Day
IEEE Transactions on Software Engineering 29 (10), 866-882, 2003
662003
Foundations for group-centric secure information sharing models
R Krishnan, R Sandhu, J Niu, WH Winsborough
Proceedings of the 14th ACM symposium on Access control models and …, 2009
512009
Group-centric secure information-sharing models for isolated groups
R Krishnan, J Niu, R Sandhu, WH Winsborough
ACM Transactions on Information and System Security (TISSEC) 14 (3), 1-29, 2011
492011
A conceptual framework for group-centric secure information sharing
R Krishnan, R Sandhu, J Niu, WH Winsborough
Proceedings of the 4th International Symposium on Information, Computer, and …, 2009
462009
Privacy promises that can be kept: a policy analysis method with application to the HIPAA privacy rule
O Chowdhury, A Gampe, J Niu, J von Ronne, J Bennatt, A Datta, L Jia, ...
Proceedings of the 18th ACM symposium on Access control models and …, 2013
442013
Deconstructing the semantics of big-step modelling languages
S Esmaeilsabzali, NA Day, JM Atlee, J Niu
Requirements Engineering 15 (2), 235-265, 2010
442010
Formalize UML 2 sequence diagrams
H Shen, A Virani, J Niu
2008 11th IEEE High Assurance Systems Engineering Symposium, 437-440, 2008
342008
Formalize UML 2 sequence diagrams
H Shen, A Virani, J Niu
2008 11th IEEE High Assurance Systems Engineering Symposium, 437-440, 2008
342008
Towards a framework for group-centric secure collaboration
R Krishnan, R Sandhu, J Niu, W Winsborough
2009 5th International Conference on Collaborative Computing: Networking …, 2009
312009
Stale-safe security properties for group-based secure information sharing
R Krishnan, J Niu, R Sandhu, WH Winsborough
Proceedings of the 6th ACM workshop on Formal methods in security …, 2008
292008
Lexical similarity of information type hypernyms, meronyms and synonyms in privacy policies
MB Hosseini, S Wadkar, TD Breaux, J Niu
2016 AAAI Fall Symposium Series, 2016
242016
Role Based Access Control and OWL.
T Finin, A Joshi, L Kagal, J Niu, RS Sandhu, WH Winsborough, ...
OWLED (Spring), 2008
232008
Mapping template semantics to SMV
Y Lu, JM Atlee, NA Day, J Niu
Proceedings. 19th International Conference on Automated Software Engineering …, 2004
232004
Managing security requirements patterns using feature diagram hierarchies
R Slavin, JM Lehker, J Niu, TD Breaux
2014 IEEE 22nd International Requirements Engineering Conference (RE), 193-202, 2014
222014
Group-centric models for secure and agile information sharing
R Sandhu, R Krishnan, J Niu, WH Winsborough
International Conference on Mathematical Methods, Models, and Architectures …, 2010
172010
Panel security and privacy in the age of Internet of Things: Opportunities and challenges
J Niu, Y Jin, AJ Lee, R Sandhu, W Xu, X Zhang
Proceedings of the 21st ACM on Symposium on Access Control Models and …, 2016
162016
Understanding and comparing model-based specification notations
J Niu, JM Atlee, NA Day
Proceedings. 11th IEEE International Requirements Engineering Conference …, 2003
152003
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20