Παρακολούθηση
Mathis Petrovich
Mathis Petrovich
PhD Student, LIGM - Imagine, ENPC
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα enpc.fr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Action-Conditioned 3D Human Motion Synthesis with Transformer VAE
M Petrovich, MJ Black, G Varol
International Conference on Computer Vision (ICCV), 10985-10995, 2021
2152021
TEMOS: Generating diverse human motions from textual descriptions
M Petrovich, MJ Black, G Varol
European Conference on Computer Vision (ECCV) Oral, 480--497, 2022
772022
Fsnet: Feature selection network on high-dimensional biological data
D Singh, H Climente-González, M Petrovich, E Kawakami, M Yamada
Machine Learning for Computational Biology, 2020
302020
TEACH: Temporal Action Composition for 3D Humans
N Athanasiou, M Petrovich, MJ Black, G Varol
International Conference on 3D Vision (3DV 2022), 2022
252022
Tone mapping operators: Progressing towards semantic-awareness
A Goswami, M Petrovich, W Hauser, F Dufaux
2020 IEEE International Conference on Multimedia & Expo Workshops (ICMEW), 1-6, 2020
122020
Feature robust optimal transport for high-dimensional data
M Petrovich, C Liang, R Sato, Y Liu, YHH Tsai, L Zhu, Y Yang, ...
European Conference on Machine Learning and Principles and Practice of …, 2022
52022
Fast local linear regression with anchor regularization
M Petrovich, M Yamada
arXiv preprint arXiv:2003.05747, 2020
32020
TMR: Text-to-Motion Retrieval Using Contrastive 3D Human Motion Synthesis
M Petrovich, MJ Black, G Varol
arXiv preprint arXiv:2305.00976, 2023
12023
Occluded object tracking with RNNs
M Petrovich
Ecole normale supérieure de Cachan; Carnegie Mellon University, 2018
12018
SINC: Spatial Composition of 3D Human Motions for Simultaneous Action Generation
N Athanasiou, M Petrovich, MJ Black, G Varol
arXiv preprint arXiv:2304.10417, 2023
2023
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–10