Παρακολούθηση
Giorgos Stamtsis
Giorgos Stamtsis
General Manager, Hellenic Association of Independent Power Companies
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα haipp.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Optimal choice and allocation of FACTS devices in deregulated electricity market using genetic algorithms
LJ Cai, I Erlich, G Stamtsis
IEEE PES Power Systems Conference and Exposition, 2004., 201-207, 2004
5982004
Risk-based analysis and policy implications for renewable energy investments in Greece
D Angelopoulos, H Doukas, J Psarras, G Stamtsis
Energy Policy 105, 512-523, 2017
942017
Use of cooperative game theory in power system fixed-cost allocation
GC Stamtsis, I Erlich
IEE Proceedings-Generation, Transmission and Distribution 151 (3), 401-406, 2004
882004
The efforts towards and challenges of Greece’s post-lignite era: the case of megalopolis
V Marinakis, A Flamos, G Stamtsis, I Georgizas, Y Maniatis, H Doukas
Sustainability 12 (24), 10575, 2020
262020
Power transmission cost calculation in deregulated electricity market
G Stamtsis
Universitätsbibliothek Duisburg, 2003
252003
Finding core solutions for power system fixed cost allocation
E Bjørndal, GC Stamtsis, I Erlich
IEE Proceedings-Generation, Transmission and Distribution 152 (2), 173-179, 2005
212005
The green versus green trap and a way forward
H Doukas, A Nikas, G Stamtsis, I Tsipouridis
Energies 13 (20), 5473, 2020
192020
Congestion analysis and participants' behaviour in a pool market
GC Stamtsis, I Erlich
IEE Proceedings-Generation, Transmission and Distribution 151 (1), 127-131, 2004
162004
Evaluation of power systems congestion using nodal price analysis
GC Stamtsis, J Christiansen, I Erlich
Proceedings of the international symposium MEPS, 25-30, 2002
112002
Cooperation or localization in european capacity markets? A coalitional game over graph approach
G Stamtsis, H Doukas
Energies 11 (6), 1473, 2018
82018
Integration of capacity markets into the European electricity market
G Stamtsis, V Lynchnaras
Proceedings of the DEMSEE 2015 Conference, Budapest, Hungary, 24-25, 2015
32015
Cooperative Game Theory Solutions in Regional European Capacity Markets
G Stamtsis, V Lychnaras
Proceedings of the DEMSEE 2016 Conference, Heraklion, Greece, 22-23, 2016
12016
Finding core allocations for fixed cost games in electricity networks
E Bjørndal, GC Stamtsis, I Erlich
Norwegian School of Economics and Business Administration. Department of …, 2003
12003
Assessment of the Norwegian transmission. Pricing rules by using a modified AC-OPF [AC power flow]
GC Stamtsis, M Bjoerndal, I Erlich, K Joernsten
2004
Assessment of the Norwegian transmission: pricing rules by using a modified AC-OPF
GC Stamtsis, M Bjørndal, I Erlich, K Jörnsten
SNF, 2004
2004
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–15