Παρακολούθηση
Carlo Vallati
Carlo Vallati
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα iet.unipi.it - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
CoAPthon: Easy development of CoAP-based IoT applications with Python
G Tanganelli, C Vallati, E Mingozzi
2015 IEEE 2nd world forum on internet of things (WF-IoT), 63-68, 2015
982015
Container migration in the fog: A performance evaluation
C Puliafito, C Vallati, E Mingozzi, G Merlino, F Longo, A Puliafito
Sensors 19 (7), 1488, 2019
962019
Mobile-edge computing come home connecting things in future smart homes using LTE device-to-device communications
C Vallati, A Virdis, E Mingozzi, G Stea
IEEE Consumer Electronics Magazine 5 (4), 77-83, 2016
812016
Investigation of Scalable Video Delivery using H. 264 SVC on an LTE Network.
P McDonagh, C Vallati, A Pande, P Mohapatra, P Perry, E Mingozzi
75*
Trickle-F: Fair broadcast suppression to improve energy-efficient route formation with the RPL routing protocol
C Vallati, E Mingozzi
2013 Sustainable Internet and ICT for Sustainability (SustainIT), 1-9, 2013
652013
Edge-centric distributed discovery and access in the internet of things
G Tanganelli, C Vallati, E Mingozzi
IEEE Internet of Things Journal 5 (1), 425-438, 2017
642017
A reinforcement learning-based link quality estimation strategy for RPL and its impact on topology management
E Ancillotti, C Vallati, R Bruno, E Mingozzi
Computer Communications 112, 1-13, 2017
612017
BRUSCHETTA: An IoT blockchain-based framework for certifying extra virgin olive oil supply chain
A Arena, A Bianchini, P Perazzo, C Vallati, G Dini
2019 IEEE International Conference on Smart Computing (SMARTCOMP), 173-179, 2019
592019
DIO suppression attack against routing in the Internet of Things
P Perazzo, C Vallati, G Anastasi, G Dini
IEEE Communications Letters 21 (11), 2524-2527, 2017
592017
Improving network formation in 6TiSCH networks
C Vallati, S Brienza, G Anastasi, SK Das
IEEE Transactions on Mobile Computing 18 (1), 98-110, 2018
572018
BETaaS: A Platform for Development and Execution of Machine-to-Machine Applications in the Internet of Things
C Vallati, E Mingozzi, G Tanganelli, N Buonaccorsi, N Valdambrini, ...
Wireless Personal Communications, 1-21, 2015
472015
pCoCoA: A precise congestion control algorithm for CoAP
S Bolettieri, G Tanganelli, C Vallati, E Mingozzi
Ad Hoc Networks 80, 116-129, 2018
392018
An implementation and evaluation of the security features of RPL
P Perazzo, C Vallati, A Arena, G Anastasi, G Dini
Ad-hoc, Mobile, and Wireless Networks: 16th International Conference on Ad …, 2017
382017
Trickle-L2: Lightweight link quality estimation through Trickle in RPL networks
E Ancillotti, R Bruno, M Conti, E Mingozzi, C Vallati
Proceeding of IEEE International Symposium on a World of Wireless, Mobile …, 2014
372014
Implementation of a wormhole attack against a rpl network: Challenges and effects
P Perazzo, C Vallati, D Varano, G Anastasi, G Dini
2018 14th Annual Conference on Wireless On-demand Network Systems and …, 2018
362018
Companion fog computing: Supporting things mobility through container migration at the edge
C Puliafito, E Mingozzi, C Vallati, F Longo, G Merlino
2018 IEEE International Conference on Smart Computing (SMARTCOMP), 97-105, 2018
332018
Reducing power consumption with QoS constraints in IEEE 802.16 e wireless networks
C Cicconetti, L Lenzini, E Mingozzi, C Vallati
IEEE Transactions on Mobile Computing 9 (7), 1008-1021, 2010
322010
An open framework for accessing things as a service
E Mingozzi, G Tanganelli, C Vallati, V Di Gregorio
2013 16th International Symposium on Wireless Personal Multimedia …, 2013
272013
ePhysio: A wearables-enabled platform for the remote management of musculoskeletal diseases
C Vallati, A Virdis, M Gesi, N Carbonaro, A Tognetti
Sensors 19 (1), 2, 2018
262018
Performance evaluation of H. 264/SVC video streaming over mobile WiMAX
D Migliorini, E Mingozzi, C Vallati
Computer Networks 55 (15), 3578-3591, 2011
262011
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20