Παρακολούθηση
Eleni Vrochidou
Eleni Vrochidou
MLV RG, Department of Computer Science, Democritus University of Thrace
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cs.ihu.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Machine vision systems in precision agriculture for crop farming
E Mavridou, E Vrochidou, GA Papakostas, T Pachidis, VG Kaburlasos
Journal of Imaging 5 (12), 89, 2019
2402019
An overview of cooperative robotics in agriculture
C Lytridis, VG Kaburlasos, T Pachidis, M Manios, E Vrochidou, ...
Agronomy 11 (9), 1818, 2021
1132021
Social robotics in education: State-of-the-art and directions
T Pachidis, E Vrochidou, VG Kaburlasos, S Kostova, M Bonković, V Papić
Advances in Service and Industrial Robotics: Proceedings of the 27th …, 2019
722019
Social robots in special education: A systematic review
GA Papakostas, GK Sidiropoulos, CI Papadopoulou, E Vrochidou, ...
Electronics 10 (12), 1398, 2021
492021
An autonomous grape-harvester robot: integrated system architecture
E Vrochidou, K Tziridis, A Nikolaou, T Kalampokas, GA Papakostas, ...
Electronics 10 (9), 1056, 2021
462021
Social robot NAO as a self-regulating didactic mediator: A case study of teaching/learning numeracy
E Vrochidou, A Najoua, C Lytridis, M Salonidis, V Ferelis, GA Papakostas
2018 26th international conference on software, telecommunications and …, 2018
372018
An overview of end effectors in agricultural robotic harvesting systems
E Vrochidou, VN Tsakalidou, I Kalathas, T Gkrimpizis, T Pachidis, ...
Agriculture 12 (8), 1240, 2022
342022
Social engagement interaction games between children with Autism and humanoid robot NAO
C Lytridis, E Vrochidou, S Chatzistamatis, V Kaburlasos
International Joint Conference SOCO’18-CISIS’18-ICEUTE’18: San Sebastián …, 2019
342019
Grape stem detection using regression convolutional neural networks
Τ Kalampokas, Ε Vrochidou, GA Papakostas, T Pachidis, VG Kaburlasos
Computers and Electronics in Agriculture 186, 106220, 2021
332021
Machine vision for ripeness estimation in viticulture automation
E Vrochidou, C Bazinas, M Manios, GA Papakostas, TP Pachidis, ...
Horticulturae 7 (9), 282, 2021
252021
Social robots for pedagogical rehabilitation: trends and novel modeling principles
VG Kaburlasos, E Vrochidou
Cyber-physical systems for social applications, 1-21, 2019
252019
Multi-Class classification of plant leaf diseases using feature fusion of deep convolutional neural network and local binary pattern
KM Hosny, WM El-Hady, FM Samy, E Vrochidou, GA Papakostas
IEEE Access, 2023
202023
Grapes visual segmentation for harvesting robots using local texture descriptors
E Badeka, T Kalabokas, K Tziridis, A Nicolaou, E Vrochidou, E Mavridou, ...
International conference on computer vision systems, 98-109, 2019
202019
Computer vision in self-steering tractors
E Vrochidou, D Oustadakis, A Kefalas, GA Papakostas
Machines 10 (2), 129, 2022
192022
Toward robot-assisted psychosocial intervention for children with autism spectrum disorder (ASD)
V Holeva, VA Nikopoulou, M Papadopoulou, E Vrochidou, ...
Social Robotics: 11th International Conference, ICSR 2019, Madrid, Spain …, 2019
182019
Robotics and information technologies in education: four countries from Alpe-Adria-Danube Region survey
J Musić, M Bonković, S Kružić, T Marasović, V Papić, S Kostova, ...
International journal of technology and design education, 1-23, 2020
152020
Classification of Seismic Damages in Buildings Using Fuzzy Logic Procedures
PAIA A. Elenas, E. Vrochidou
3rd Int. Conf. on Computational Methods in Structural Dynamics and …, 2011
15*2011
On predicting soccer outcomes in the greek league using machine learning
MC Malamatinos, E Vrochidou, GA Papakostas
Computers 11 (9), 133, 2022
142022
Semantic segmentation of vineyard images using convolutional neural networks
T Kalampokas, K Tziridis, A Nikolaou, E Vrochidou, GA Papakostas, ...
Proceedings of the 21st EANN (Engineering Applications of Neural Networks …, 2020
142020
Time series classification in cyber-physical system applications by intervals’ numbers techniques
VG Kaburlasos, E Vrochidou, F Panagiotopoulos, C Aitsidis, A Jaki
2019 IEEE International Conference on Fuzzy Systems (FUZZ-IEEE), 1-6, 2019
142019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20