Παρακολούθηση
Dolière Francis Somé
Dolière Francis Somé
Postdoctoral Researcher, Université Côte d'Azur / Inria
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα inria.fr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
To extend or not to extend: on the uniqueness of browser extensions and web logins
GG Gulyas, DF Some, N Bielova, C Castelluccia
Proceedings of the 2018 Workshop on Privacy in the Electronic Society, 14-27, 2018
362018
Empoweb: empowering web applications with browser extensions
DF Somé
2019 IEEE Symposium on Security and Privacy (SP), 227-245, 2019
272019
On the content security policy violations due to the same-origin policy
DF Some, N Bielova, T Rezk
Proceedings of the 26th International Conference on World Wide Web, 877-886, 2017
252017
PPL v2. 0: uniform data access and usage control on cloud and mobile
F Di Cerbo, DF Some, L Gomez, S Trabelsi
2015 IEEE/ACM 1st International Workshop on TEchnical and LEgal aspects of …, 2015
142015
Control What You Include!
DF Somé, N Bielova, T Rezk
International Symposium on Engineering Secure Software and Systems, 115-132, 2017
102017
DoubleX: Statically Detecting Vulnerable Data Flows in Browser Extensions at Scale
A Fass, DF Somé, M Backes, B Stock
Proceedings of the 2021 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications …, 2021
92021
Web applications security and privacy
DF Somé
Université Côte d'Azur, 2018
12018
Strenghtening Content Security Policy via Monitoring and URL Parameters Filtering
DF Somé, T Rezk
Proceedings of the 19th Workshop on Privacy in the Electronic Society, 1-13, 2020
2020
Sécurité et vie privée dans les applications web
DF Somé
Université Côte d'Azur (ComUE), 2018
2018
To Extend or not to Extend: on the Uniqueness of Browser Extensions and Web Logins
G Gyorgy Gulyas, DF Some, N Bielova, C Castelluccia
arXiv e-prints, arXiv: 1808.07359, 2018
2018
Sub Reviewers
A Hicks, A Sjösten, A Margheri, A Gutmann, A Spognardi, A Beckers, ...
Relational. OWL2E: Une nouvelle approche de représentation du schéma d’une base de données relationnelle basée sur OWL2
NS Ougouti, H Belbachir, DF Some, IA Ouattara
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–12