Daniel Sadoc Menasche
Daniel Sadoc Menasche
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα dcc.ufrj.br
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Content availability and bundling in swarming systems
DS Menasche, AA Rocha, B Li, D Towsley, A Venkataramani
IEEE/ACM Transactions on Networking (TON) 21 (2), 580-593, 2013
1582013
A utility optimization approach to network cache design
M Dehghan, L Massoulie, D Towsley, DS Menasche, YC Tay
IEEE/ACM Transactions on Networking 27 (3), 1013-1027, 2019
1252019
Sharing renewable energy in smart microgrids
T Zhu, Z Huang, A Sharma, J Su, D Irwin, A Mishra, D Menasche, ...
2013 ACM/IEEE International Conference on Cyber-Physical Systems (ICCPS …, 2013
952013
On the steady-state of cache networks
EJ Rosensweig, DS Menasche, J Kurose
INFOCOM 2013. The 32th Conference on Computer Communications. IEEE, 2013
892013
Constrained cost-coupled stochastic games with independent state processes
E Altman, K Avrachenkov, N Bonneau, M Debbah, R El-Azouzi, ...
Operations Research Letters 36 (2), 160-164, 2008
632008
Constrained stochastic games in wireless networks
E Altman, K Avratchenkov, N Bonneau, M Debbah, R El-Azouzi, ...
Global Telecommunications Conference, 2007. GLOBECOM'07. IEEE, 315-320, 2007
542007
Reciprocity and barter in peer-to-peer systems
DS Menasché, L Massoulié, D Towsley
2010 Proceedings IEEE INFOCOM, 1-9, 2010
512010
Modeling resource sharing dynamics of VoIP users over a WLAN using a game-theoretic approach
EH Watanabe, DS Menasché, E de Souza e Silva, RMM Leao
IEEE INFOCOM 2008-The 27th Conference on Computer Communications, 915-923, 2008
442008
An evolutionary game-theoretic approach to congestion control
DS Menasché, DR Figueiredo, E de Souza e Silva
Performance Evaluation 62 (1-4), 295-312, 2005
432005
Online estimating the k central nodes of a network
Y Lim, DS Menasché, B Ribeiro, D Towsley, P Basu
2011 IEEE Network Science Workshop, 118-122, 2011
412011
Forever young: Aging control for hybrid networks
E Altman, R El-Azouzi, DS Menasche, Y Xu
Proceedings of the Twentieth ACM International Symposium on Mobile Ad Hoc …, 2019
40*2019
Assessing survivability of smart grid distribution network designs accounting for multiple failures
DS Menasché, A Avritzer, S Suresh, RM Leão, E de Souza e Silva, ...
Concurrency and Computation: Practice and Experience 26 (12), 1949-1974, 2014
39*2014
Estimating self-sustainability in peer-to-peer swarming systems
DS Menasché, AAA Rocha, EA de Souza e Silva, RM Leão, D Towsley, ...
Performance Evaluation 67 (11), 1243-1258, 2010
362010
Survivability evaluation of gas, water and electricity infrastructures
A Avritzer, L Carnevali, H Ghasemieh, L Happe, BR Haverkort, A Koziolek, ...
Electronic Notes in Theoretical Computer Science 310, 5-25, 2015
332015
Survivability Analysis of Power Distribution in Smart Grids with Active and Reactive Power Modeling
DS Menasché, RMM Leão, E de Souza e Silva, A Avritzer, S Suresh, ...
GreenMetrics/SIGMETRICS, 2012
222012
Characterizing and modeling patching practices of industrial control systems
B Wang, X Li, LP de Aguiar, DS Menasche, Z Shafiq
Proceedings of the ACM on Measurement and Analysis of Computing Systems 1 (1 …, 2017
192017
Strategic reasoning about bundling in swarming systems
DS Menasche, G Neglia, D Towsley, S Zilberstein
2009 International Conference on Game Theory for Networks, 611-620, 2009
182009
Learning blockchain delays: a queueing theory approach
S Ricci, E Ferreira, DS Menasche, A Ziviani, JE Souza, AB Vieira
ACM SIGMETRICS Performance Evaluation Review 46 (3), 122-125, 2019
172019
Enabling opportunistic search and placement in cache networks
G Domingues, ES e Silva, RMM Leao, DS Menasche, D Towsley
Computer Networks 119, 17-34, 2017
17*2017
Assessing survivability to support power grid investment decisions
A Koziolek, A Avritzer, S Suresh, DS Menasché, M Diniz, ES e Silva, ...
Reliability Engineering & System Safety 155, 30-43, 2016
172016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20