Παρακολούθηση
Thierry BELMONTE
Thierry BELMONTE
Researcher
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα univ-lorraine.fr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Tailored aluminium oxide layers by bipolar current adjustment in the Plasma Electrolytic Oxidation (PEO) process
F Jaspard-Mécuson, T Czerwiec, G Henrion, T Belmonte, L Dujardin, ...
Surface and coatings technology 201 (21), 8677-8682, 2007
2652007
Effects of electrical parameters on plasma electrolytic oxidation of aluminium
J Martin, A Melhem, I Shchedrina, T Duchanoy, A Nomine, G Henrion, ...
Surface and coatings technology 221, 70-76, 2013
1962013
Diagnostics of an electrolytic microarc process for aluminium alloy oxidation
F Mécuson, T Czerwiec, T Belmonte, L Dujardin, A Viola, G Henrion
Surface and Coatings Technology 200 (1-4), 804-808, 2005
1732005
Advanced materials for next‐generation spacecraft
I Levchenko, K Bazaka, T Belmonte, M Keidar, S Xu
Advanced Materials 30 (50), 1802201, 2018
1322018
OES and FTIR diagnostics of HMDSO/O2 gas mixtures for SiOx deposition assisted by RF plasma
M Goujon, T Belmonte, G Henrion
Surface and Coatings Technology 188, 756-761, 2004
1092004
Nanoscience with non-equilibrium plasmas at atmospheric pressure
T Belmonte, G Arnoult, G Henrion, T Gries
Journal of Physics D: Applied Physics 44 (36), 363001, 2011
1052011
White paper on the future of plasma science and technology in plastics and textiles
U Cvelbar, JL Walsh, M Černák, HW de Vries, S Reuter, T Belmonte, ...
Plasma Processes and Polymers 16 (1), 1700228, 2019
942019
Changes induced by process parameters in oxide layers grown by the PEO process on Al alloys
A Melhem, G Henrion, T Czerwiec, JL Briançon, T Duchanoy, F Brochard, ...
Surface and Coatings Technology 205, S133-S136, 2011
902011
Delay in micro-discharges appearance during PEO of Al: Evidence of a mechanism of charge accumulation at the electrolyte/oxide interface
J Martin, A Nominé, F Brochard, JL Briançon, C Noël, T Belmonte, ...
Applied Surface Science 410, 29-41, 2017
892017
Numerical modelling of the effect of dry air traces in a helium parallel plate dielectric barrier discharge
C Lazarou, T Belmonte, AS Chiper, GE Georghiou
Plasma Sources Science and Technology 25 (5), 055023, 2016
872016
Interaction of discharges with electrode surfaces in dielectric liquids: application to nanoparticle synthesis
T Belmonte, A Hamdan, F Kosior, C Noël, G Henrion
Journal of Physics D: Applied Physics 47 (22), 224016, 2014
872014
Oxygen plasma surface interaction in treatments of polyolefines
T Belmonte, CD Pintassilgo, T Czerwiec, G Henrion, V Hody, JM Thiebaut, ...
Surface and Coatings Technology 200 (1-4), 26-30, 2005
872005
Low‐Temperature Atmospheric Pressure Plasma Processes for “Green” Third Generation Photovoltaics
D Mariotti, T Belmonte, J Benedikt, T Velusamy, G Jain, V Švrček
Plasma Processes and Polymers 13 (1), 70-90, 2016
862016
Theoretical background of optical emission spectroscopy for analysis of atmospheric pressure plasmas
T Belmonte, C Noël, T Gries, J Martin, G Henrion
Plasma Sources Science and Technology 24 (6), 064003, 2015
812015
Influence of electrolyte ageing on the plasma electrolytic oxidation of aluminium
J Martin, P Leone, A Nomine, D Veys-Renaux, G Henrion, T Belmonte
Surface and Coatings Technology 269, 36-46, 2015
772015
Plasma assisted nitriding of Inconel 690
C Leroy, T Czerwiec, C Gabet, T Belmonte, H Michel
Surface and Coatings Technology 142, 241-247, 2001
772001
Nonequilibrium atmospheric plasma deposition
T Belmonte, G Henrion, T Gries
Journal of thermal spray technology 20, 744-759, 2011
722011
Numerical modeling of interstitial diffusion in binary systems. Application to iron nitriding
T Belmonte, M Gouné, H Michel
Materials Science and Engineering: A 302 (2), 246-257, 2001
722001
Influence of impurities on the temperature of an atmospheric helium plasma in microwave resonant cavity
RP Cardoso, T Belmonte, P Keravec, F Kosior, G Henrion
Journal of Physics D: Applied Physics 40 (5), 1394, 2007
712007
Oxygen plasma functionalization of poly (p-phenilene sulphide)
U Cvelbar, M Mozetič, I Junkar, A Vesel, J Kovač, A Drenik, T Vrlinič, ...
Applied surface science 253 (21), 8669-8673, 2007
692007
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20