Παρακολούθηση
Horacio Saggion
Horacio Saggion
Chair in Computer Science & Artificial Intelligence, Department of Information & Communication
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα upf.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Text Processing with GATE (Version 6).
DMH Cunningham, K Bontcheva
University of Sheffield D, 2011
749*2011
MEAD - A Platform for Multidocument Multilingual Text Summarization
ZZ Dragomir Radev, Timothy Allison, Sasha Blair-Goldensohn, John Blitzer ...
Proceedings of the Fourth International Conference on Language Resources and …, 2004
422*2004
Automatic text summarization: Past, present and future
H Saggion, T Poibeau
Multi-source, multilingual information extraction and summarization, 3-12, 2013
2222013
Generating indicative-informative summaries with SUMUM
H Saggion, G Lapalme
Computational Linguistics 28 (4), 497-526, 2002
2022002
Ontology-based information extraction for business intelligence
H Saggion, A Funk, D Maynard, K Bontcheva
The Semantic Web, 843-856, 2007
2002007
Evaluation challenges in large-scale document summarization
D Radev, S Teufel, H Saggion, W Lam, J Blitzer, H Qi, A Celebi, D Liu, ...
Proceedings of the 41st Annual Meeting of the Association for Computational …, 2003
1902003
What does this emoji mean? a vector space skip-gram model for twitter emojis
F Barbieri, F Ronzano, H Saggion
Calzolari N, Choukri K, Declerck T, et al, editors. Proceedings of the Tenth …, 2016
1812016
How cosmopolitan are emojis? Exploring emojis usage and meaning over different languages with distributional semantics
F Barbieri, G Kruszewski, F Ronzano, H Saggion
Proceedings of the 24th ACM international conference on Multimedia, 531-535, 2016
1692016
Modelling sarcasm in twitter, a novel approach
F Barbieri, H Saggion, F Ronzano
proceedings of the 5th workshop on computational approaches to subjectivity …, 2014
1562014
Frequent words improve readability and short words improve understandability for people with dyslexia
L Rello, R Baeza-Yates, L Dempere-Marco, H Saggion
IFIP Conference on Human-Computer Interaction, 203-219, 2013
1532013
Modelling irony in twitter
F Barbieri, H Saggion
Proceedings of the Student Research Workshop at the 14th Conference of the …, 2014
1352014
Architectural elements of language engineering robustness
D Maynard, V Tablan, H Cunningham, C Ursu, H Saggion, K Bontcheva, ...
Natural Language Engineering 8 (2-3), 257-274, 2002
1352002
Are emojis predictable?
F Barbieri, M Ballesteros, H Saggion
arXiv preprint arXiv:1702.07285, 2017
1312017
Automatic text simplification
H Saggion
Synthesis Lectures on Human Language Technologies 10 (1), 1-137, 2017
1302017
Simplify or help? Text simplification strategies for people with dyslexia
L Rello, R Baeza-Yates, S Bott, H Saggion
Proceedings of the 10th International Cross-Disciplinary Conference on Web …, 2013
1282013
Can spanish be simpler? lexsis: Lexical simplification for spanish
S Bott, L Rello, B Drndarević, H Saggion
Proceedings of COLING 2012, 357-374, 2012
1232012
Semeval 2018 task 2: Multilingual emoji prediction
F Barbieri, J Camacho-Collados, F Ronzano, LE Anke, M Ballesteros, ...
Proceedings of the 12th international workshop on semantic evaluation, 24-33, 2018
1072018
Making it simplext: Implementation and evaluation of a text simplification system for spanish
H Saggion, S Štajner, S Bott, S Mille, L Rello, B Drndarevic
ACM Transactions on Accessible Computing (TACCESS) 6 (4), 1-36, 2015
1032015
Multilingual summarization evaluation without human models
H Saggion, ESJ Torres-Moreno, Juan-Manuel, Iria da Cunha
23rd International Conference on Computational Linguistics: Posters (COLING …, 2010
1002010
Text simplification in simplext: Making texts more accessible
H Saggion, E Gómez-Martínez, E Etayo, A Anula, L Bourg
Procesamiento del lenguaje natural, 341-342, 2011
952011
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20