Παρακολούθηση
Pol Cirujeda
Pol Cirujeda
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα upf.edu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A 3-D Riesz-covariance texture model for prediction of nodule recurrence in lung CT
P Cirujeda, YD Cid, H Müller, D Rubin, TA Aguilera, BW Loo, M Diehn, ...
IEEE transactions on medical imaging 35 (12), 2620-2630, 2016
382016
4DCov: A nested covariance descriptor of spatio-temporal features for gesture recognition in depth sequences
P Cirujeda, X Binefa
2014 2nd International Conference on 3D Vision 1, 657-664, 2014
292014
A 3D Scene Registration Method via Covariance Descriptors and an Evolutionary Stable Strategy Game Theory Solver
P Cirujeda, YD Cid, X Mateo, X Binefa
International Journal of Computer Vision, 2015
242015
MCOV: a covariance descriptor for fusion of texture and shape features in 3D point clouds
P Cirujeda, X Mateo, Y Dicente, X Binefa
2014 2nd International Conference on 3D Vision 1, 551-558, 2014
192014
3D Riesz-wavelet based Covariance descriptors for texture classification of lung nodule tissue in CT
P Cirujeda, H Müller, D Rubin, TA Aguilera, BW Loo, M Diehn, X Binefa, ...
2015 37th Annual International Conference of the IEEE Engineering in …, 2015
142015
Medical Image Classification via 2D color feature based Covariance Descriptors.
P Cirujeda, X Binefa
CLEF (Working Notes), 2015
112015
RadLex terms and local texture features for multimodal medical case retrieval
OA Jiménez–del–Toro, P Cirujeda, YD Cid, H Müller
International Workshop on Multimodal Retrieval in the Medical Domain, 144-152, 2015
92015
Combining radiology images and clinical metadata for multimodal medical case-based retrieval
O Jimenez-del-Toro, P Cirujeda, H Müller
Cloud-based benchmarking of medical image analysis, 221-236, 2017
42017
RadLext terms and local texture features for multimodal medical case retrieval
H Müller, OA Jiménez del Toro, P Cirujeda, Y Dicente Cid
Proceedings of Multimodal Retrieval in the Medical Domain (MRMD) 2015, 2015
2015
MCOV
Y Dicente Cid, P Cirujeda, X Mateo, X Binefa
Proceedings of the 2nd International Conference on 3D Vision (3DV) 2014, 2014
2014
Dissociating rigid and articulated motion for hand tracking
O Martinez, P Cirujeda, L Ferraz, X Binefa
Proceedings of the 21st International Conference on Pattern Recognition …, 2012
2012
Augmented poselets for human body pose inference by a probabilistic graphical model
P Cirujeda, X Binefa
Proceedings of the 2nd ACM international workshop on Interactive multimedia …, 2012
2012
Combining Radiology Images and Meta–data for Multimodal Medical Case–based Retrieval
OA Jiménez–del–Toro, P Cirujeda, H Müller
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–13