Παρακολούθηση
Dan-Cristian Tomozei
Dan-Cristian Tomozei
Swisscom
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα swisscom.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Efficient computation of sensitivity coefficients of node voltages and line currents in unbalanced radial electrical distribution networks
K Christakou, JY LeBoudec, M Paolone, DC Tomozei
IEEE Transactions on Smart Grid 4 (2), 741-750, 2013
2422013
Real-time state estimation of the EPFL-campus medium-voltage grid by using PMUs
M Pignati, M Popovic, S Barreto, R Cherkaoui, GD Flores, JY Le Boudec, ...
2015 IEEE Power & Energy Society Innovative Smart Grid Technologies …, 2015
1442015
GECN: Primary voltage control for active distribution networks via real-time demand-response
K Christakou, DC Tomozei, JY Le Boudec, M Paolone
IEEE Transactions on Smart Grid 5 (2), 622-631, 2013
1092013
Optimal generation and storage scheduling in the presence of renewable forecast uncertainties
N Gast, DC Tomozei, JY Le Boudec
IEEE Transactions on Smart Grid 5 (3), 1328-1339, 2014
722014
Primary voltage control in active distribution networks via broadcast signals: The case of distributed storage
K Christakou, DC Tomozei, M Bahramipanah, JY Le Boudec, M Paolone
IEEE Transactions on Smart Grid 5 (5), 2314-2325, 2014
602014
AC OPF in radial distribution networks–Part I: On the limits of the branch flow convexification and the alternating direction method of multipliers
K Christakou, DC Tomozei, JY Le Boudec, M Paolone
Electric Power Systems Research 143, 438-450, 2017
592017
Distributed user profiling via spectral methods
DC Tomozei, L Massoulié
Stochastic Systems 4 (1), 1-43, 2014
45*2014
Impact of storage on the efficiency and prices in real-time electricity markets
N Gast, JY Le Boudec, A Proutière, DC Tomozei
Proceedings of the fourth international conference on Future energy systems …, 2013
412013
Flow control for cost-efficient peer-to-peer streaming
DC Tomozei, L Massoulié
2010 Proceedings IEEE INFOCOM, 1-9, 2010
362010
AC OPF in radial distribution networks–Part II: An augmented Lagrangian-based OPF algorithm, distributable via primal decomposition
K Christakou, DC Tomozei, JY Le Boudec, M Paolone
Electric Power Systems Research 150, 24-35, 2017
292017
iPRP: Parallel redundancy protocol for IP networks
M Popovic, M Mohiuddin, DC Tomozei, JY Le Boudec
2015 IEEE World Conference on Factory Communication Systems (WFCS), 1-4, 2015
272015
Optimal storage policies with wind forecast uncertainties
N Gast, DC Tomozei, JY Le Boudec
ACM SIGMETRICS Performance Evaluation Review 40 (3), 28-32, 2012
242012
iPRP—The parallel redundancy protocol for IP networks: Protocol design and operation
M Popovic, M Mohiuddin, DC Tomozei, JY Le Boudec
IEEE Transactions on Industrial Informatics 12 (5), 1842-1854, 2016
232016
A demand-response calculus with perfect batteries
JYL Boudec, DC Tomozei
International GI/ITG Conference on Measurement, Modelling, and Evaluation of …, 2012
232012
Demand response using service curves
JY Le Boudec, DC Tomozei
2011 2nd IEEE PES International Conference and Exhibition on Innovative …, 2011
232011
Satisfiability of elastic demand in the smart grid
JY Le Boudec, DC Tomozei
232010
Impact of demand-response on the efficiency and prices in real-time electricity markets
N Gast, JY Le Boudec, DC Tomozei
Proceedings of the 5th international conference on Future energy systems …, 2014
122014
Non-metric coordinates for predicting network proximity
P Key, L Massoulié, DC Tomozei
IEEE INFOCOM 2008-The 27th Conference on Computer Communications, 1840-1848, 2008
112008
Attribution mechanisms for ancillary service costs induced by variability in power delivery
F Bona, N Gast, JY Le Boudec, P Pinson, DC Tomozei
IEEE Transactions on Power Systems 32 (3), 1891-1901, 2016
82016
Distributed flow mechanism for peer-to-peer streaming
L Massoulie, DC Tomozei
US Patent 8,995,279, 2015
82015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20