Παρακολούθηση
Björn Agnarsson
Björn Agnarsson
Chalmers University of Technology, Department of Physics, division of Biological Physics
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα chalmers.se - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Evanescent-wave fluorescence microscopy using symmetric planar waveguides
B Agnarsson, S Ingthorsson, T Gudjonsson, K Leosson
Optics express 17 (7), 5075-5082, 2009
1012009
Ultra-thin gold films on transparent polymers
K Leosson, AS Ingason, B Agnarsson, A Kossoy, S Olafsson, MC Gather
Nanophotonics 2 (1), 3-11, 2013
752013
Evanescent light-scattering microscopy for label-free interfacial imaging: from single sub-100 nm vesicles to live cells
B Agnarsson, A Lundgren, A Gunnarsson, M Rabe, A Kunze, M Mapar, ...
ACS nano 9 (12), 11849-11862, 2015
732015
Rutile TiO2 thin films grown by reactive high power impulse magnetron sputtering
B Agnarsson, F Magnus, TK Tryggvason, AS Ingason, K Leosson, ...
Thin Solid Films 545, 445-450, 2013
672013
Single-vesicle imaging reveals lipid-selective and stepwise membrane disruption by monomeric α-synuclein
JK Hannestad, S Rocha, B Agnarsson, VP Zhdanov, P Wittung-Stafshede, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 117 (25), 14178-14186, 2020
562020
Fabrication of planar polymer waveguides for evanescent-wave sensing in aqueous environments
B Agnarsson, J Halldorsson, N Arnfinnsdottir, S Ingthorsson, ...
Microelectronic Engineering 87 (1), 56-61, 2010
552010
Integrated biophotonics with CYTOP
K Leosson, B Agnarsson
Micromachines 3 (1), 114-125, 2012
402012
High index contrast polymer waveguide platform for integrated biophotonics
J Halldorsson, NB Arnfinnsdottir, AB Jonsdottir, B Agnarsson, K Leosson
Optics Express 18 (15), 16217-16226, 2010
402010
On-chip modulation of evanescent illumination and live-cell imaging with polymer waveguides
B Agnarsson, AB Jonsdottir, NB Arnfinnsdottir, K Leosson
Optics express 19 (23), 22929-22935, 2011
352011
Effective refractive index and lipid content of extracellular vesicles revealed using optical waveguide scattering and fluorescence microscopy
DLM Rupert, M Mapar, GV Shelke, K Norling, M Elmeskog, JO Lötvall, ...
Langmuir 34 (29), 8522-8531, 2018
312018
Comparing resonant photon tunneling via cavity modes and Tamm plasmon polariton modes in metal-coated Bragg mirrors
K Leosson, S Shayestehaminzadeh, TK Tryggvason, A Kossoy, ...
Optics Letters 37 (19), 4026-4028, 2012
292012
Structure and composition of native membrane derived polymer-supported lipid bilayers
HP Pace, JK Hannestad, A Armonious, M Adamo, B Agnarsson, ...
Analytical chemistry 90 (21), 13065-13072, 2018
262018
Spatiotemporal kinetics of supported lipid bilayer formation on glass via vesicle adsorption and rupture
M Mapar, S Jõemetsa, H Pace, VP Zhdanov, B Agnarsson, F Hook
The journal of physical chemistry letters 9 (17), 5143-5149, 2018
262018
Nonspecific colloidal-type interaction explains size-dependent specific binding of membrane-targeted nanoparticles
A Lundgren, B Agnarsson, R Zirbs, VP Zhdanov, E Reimhult, F Hook
ACS nano 10 (11), 9974-9982, 2016
242016
Affinity purification and single-molecule analysis of integral membrane proteins from crude cell-membrane preparations
A Lundgren, BJ Fast, S Block, B Agnarsson, E Reimhult, A Gunnarsson, ...
Nano Letters 18 (1), 381-385, 2018
192018
Influence of initial surface reconstruction on nitridation of Al2O3 (0001) using low pressure ammonia
B Agnarsson, M Göthelid, S Olafsson, HP Gislason, UO Karlsson
Journal of applied physics 101 (1), 2007
182007
Single-molecule detection with lightguiding nanowires: determination of protein concentration and diffusivity in supported lipid bilayers
D Verardo, B Agnarsson, VP Zhdanov, F Höök, H Linke
Nano Letters 19 (9), 6182-6191, 2019
152019
Site-dependent charge transfer at the Pt (111)-ZnPc interface and the effect of iodine
S Ahmadi, B Agnarsson, I Bidermane, BM Wojek, Q Noël, C Sun, ...
The Journal of Chemical Physics 140 (17), 2014
142014
Band bending and structure dependent HOMO energy at the ZnO (0 0 0 1)-titanyl phthalocyanine interface
P Palmgren, T Claesson, A Önsten, B Agnarsson, M Månsson, ...
Surface science 601 (18), 4222-4226, 2007
142007
Liposome binding for multiplexed biomolecule detection and imaging using ToF‐SIMS
P Sjövall, B Agnarsson, L Carlred, A Gunnarsson, F Höök
Surface and Interface Analysis 46 (10-11), 707-711, 2014
122014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20