Παρακολούθηση
Sebastiano Vigna
Sebastiano Vigna
Dipartimento di Informatica, Università degli Studi di Milano
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα unimi.it - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
SciPy 1.0: fundamental algorithms for scientific computing in Python
P Virtanen, R Gommers, TE Oliphant, M Haberland, T Reddy, ...
Nature methods 17 (3), 261-272, 2020
140802020
The webgraph framework I: compression techniques
P Boldi, S Vigna
Proceedings of the 13th international conference on World Wide Web, 595-602, 2004
14522004
Four degrees of separation
L Backstrom, P Boldi, M Rosa, J Ugander, S Vigna
Proceedings of the 4th Annual ACM Web Science Conference, 33-42, 2012
8392012
Ubicrawler: A scalable fully distributed web crawler
P Boldi, B Codenotti, M Santini, S Vigna
Software: Practice and Experience 34 (8), 711-726, 2004
7722004
Layered label propagation: A multiresolution coordinate-free ordering for compressing social networks
P Boldi, M Rosa, M Santini, S Vigna
Proceedings of the 20th international conference on World wide web, 587-596, 2011
6692011
Axioms for centrality
P Boldi, S Vigna
Internet Mathematics 10 (3-4), 222-262, 2014
4502014
The query-flow graph: model and applications
P Boldi, F Bonchi, C Castillo, D Donato, A Gionis, S Vigna
Proceedings of the 17th ACM conference on Information and knowledge …, 2008
4152008
A reference collection for web spam
C Castillo, D Donato, L Becchetti, P Boldi, S Leonardi, M Santini, S Vigna
ACM Sigir Forum 40 (2), 11-24, 2006
3002006
PageRank as a function of the damping factor
P Boldi, M Santini, S Vigna
Proceedings of the 14th international conference on World Wide Web, 557-566, 2005
2902005
Query suggestions using query-flow graphs
P Boldi, F Bonchi, C Castillo, D Donato, S Vigna
Proceedings of the 2009 workshop on Web Search Click Data, 56-63, 2009
1962009
A large time-aware web graph
P Boldi, M Santini, S Vigna
ACM SIGIR Forum 42 (2), 33-38, 2008
1622008
Effective and efficient entity search in RDF data
R Blanco, P Mika, S Vigna
International Semantic Web Conference, 83-97, 2011
1572011
Broadword implementation of rank/select queries
S Vigna
Experimental Algorithms, 154-168, 2008
1532008
Fibrations of graphs
P Boldi, S Vigna
Discrete Mathematics 243 (1-3), 21-66, 2002
1462002
HyperANF: approximating the neighbourhood function of very large graphs on a budget
P Boldi, M Rosa, S Vigna
Proceedings of the 20th international conference on World wide web, 625-634, 2011
1442011
Graph structure in the web---revisited: a trick of the heavy tail
R Meusel, S Vigna, O Lehmberg, C Bizer
Proceedings of the companion publication of the 23rd international …, 2014
1352014
Monotone minimal perfect hashing: searching a sorted table with O (1) accesses
D Belazzougui, P Boldi, R Pagh, S Vigna
Proceedings of the twentieth Annual ACM-SIAM Symposium on Discrete …, 2009
1182009
PageRank: functional dependencies
P Boldi, M Santini, S Vigna
ACM Transactions on Information Systems (TOIS) 27 (4), 1-23, 2009
1172009
BUbiNG: Massive Crawling for the Masses
P Boldi, A Marino, M Santini, S Vigna
117*
Symmetry breaking in anonymous networks: Characterizations
P Boldi, B Codenotti, P Gemmell, S Shammah, J Simon, S Vigna
Proc. 4th Israeli Symposium on Theory of Computing and Systems, 16-26, 1996
1131996
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20