Παρακολούθηση
FOTIS STERGIOPOULOS
FOTIS STERGIOPOULOS
Department of Industrial Engineering and Management / International Hellenic University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ihu.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Power management strategies for a stand-alone power system using renewable energy sources and hydrogen storage
D Ipsakis, S Voutetakis, P Seferlis, F Stergiopoulos, C Elmasides
International journal of hydrogen energy 34 (16), 7081-7095, 2009
5402009
Comparison of state of the art multilevel inverters
P Panagis, F Stergiopoulos, P Marabeas, S Manias
2008 IEEE power electronics specialists conference, 4296-4301, 2008
1952008
The effect of the hysteresis band on power management strategies in a stand-alone power system
D Ipsakis, S Voutetakis, P Seferlis, F Stergiopoulos, S Papadopoulou, ...
Energy 33 (10), 1537-1550, 2008
1222008
Automation infrastructure and operation control strategy in a stand-alone power system based on renewable energy sources
C Ziogou, D Ipsakis, C Elmasides, F Stergiopoulos, S Papadopoulou, ...
Journal of Power Sources 196 (22), 9488-9499, 2011
912011
Performance investigation of a hybrid renewable power generation and storage system using systemic power management models
D Giaouris, AI Papadopoulos, C Ziogou, D Ipsakis, S Voutetakis, ...
Energy 61, 621-635, 2013
642013
State of the art of low and medium voltage direct current (Dc) microgrids
M Fotopoulou, D Rakopoulos, D Trigkas, F Stergiopoulos, O Blanas, ...
Energies 14 (18), 5595, 2021
602021
Robust constrained stabilization of boost DC–DC converters through bifurcation analysis
C Yfoulis, D Giaouris, F Stergiopoulos, C Ziogou, S Voutetakis, ...
Control Engineering Practice 35, 67-82, 2015
352015
Optimum energy management in smart grids based on power pinch analysis
D Giaouris, AI Papadopoulos, P Seferlis, S Papadopoulou, S Voutetakis, ...
Chem. Eng 39, 55-60, 2014
302014
Infrastructure, automation and model-based operation strategy in a stand-alone hydrolytic solar-hydrogen production unit
C Ziogou, D Ipsakis, F Stergiopoulos, S Papadopoulou, S Bezergianni, ...
international journal of hydrogen energy 37 (21), 16591-16603, 2012
252012
Foldings and grazings of tori in current controlled interleaved boost converters
D Giaouris, S Banerjee, F Stergiopoulos, S Papadopoulou, S Voutetakis, ...
International Journal of Circuit Theory and Applications 42 (10), 1080-1091, 2014
242014
Nonlinear stability analysis and a new design methodology for a PEM fuel cell fed DC–DC boost converter
D Giaouris, F Stergiopoulos, C Ziogou, D Ipsakis, S Banerjee, B Zahawi, ...
international journal of hydrogen energy 37 (23), 18205-18215, 2012
242012
An efficient backward/forward sweep algorithm for power flow analysis through a novel tree-like structure for unbalanced distribution networks
S Petridis, O Blanas, D Rakopoulos, F Stergiopoulos, N Nikolopoulos, ...
Energies 14 (4), 897, 2021
232021
Enhancement of hybrid renewable energy systems control with neural networks applied to weather forecasting: the case of Olvio
P Chatziagorakis, C Ziogou, C Elmasides, GC Sirakoulis, I Karafyllidis, ...
Neural Computing and Applications 27, 1093-1118, 2016
202016
State-feedback control of an interleaved DC-DC boost converter
G Gkizas, C Amanatidis, C Yfoulis, F Stergiopoulos, D Giaouris, C Ziogou, ...
2016 24th mediterranean conference on control and automation (MED), 931-936, 2016
192016
An intelligent modular water monitoring iot system for real-time quantitative and qualitative measurements
E Syrmos, V Sidiropoulos, D Bechtsis, F Stergiopoulos, E Aivazidou, ...
Sustainability 15 (3), 2127, 2023
182023
Digital state-feedback control of an interleaved DC–DC boost converter with bifurcation analysis
G Gkizas, C Yfoulis, C Amanatidis, F Stergiopoulos, D Giaouris, C Ziogou, ...
Control Engineering Practice 73, 100-111, 2018
172018
Solid state transformers: a critical review of projects with relevant prototypes and demonstrators
D Cervero, M Fotopoulou, J Muñoz-Cruzado, D Rakopoulos, ...
Electronics 12 (4), 931, 2023
162023
Model predictive control for the energy Management in a District of buildings equipped with building integrated photovoltaic systems and batteries
MC Fotopoulou, P Drosatos, S Petridis, D Rakopoulos, F Stergiopoulos, ...
Energies 14 (12), 3369, 2021
152021
Robust constrained stabilization of a boost DC-DC converter with Lyapunov-based control and piecewise-linear Lyapunov functions
C Yfoulis, D Giaouris, F Stergiopoulos, C Ziogou, S Voutetakis, ...
2014 European Control Conference (ECC), 2170-2175, 2014
112014
Application of neural networks solar radiation prediction for hybrid renewable energy systems
P Chatziagorakis, C Elmasides, GC Sirakoulis, I Karafyllidis, I Andreadis, ...
Engineering Applications of Neural Networks: 15th International Conference …, 2014
10*2014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20