Παρακολούθηση
Jimmy S. Ren
Jimmy S. Ren
SenseTime Research
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα my.cityu.edu.hk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Deep Convolutional Neural Network for Image Deconvolution
L Xu, JS Ren, C Liu, J Jia
Proceedings of the 27th International Conference on Neural Information …, 2014
9982014
Cascade residual learning: A two-stage convolutional neural network for stereo matching
J Pang, W Sun, JSJ Ren, C Yang, Q Yan
Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision …, 2017
4172017
3d human pose estimation in the wild by adversarial learning
W Yang, W Ouyang, X Wang, J Ren, H Li, X Wang
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2018
3402018
Accurate single stage detector using recurrent rolling convolution
JS Ren, X Chen, J Liu, W Sun, J Pang, Q Yan, YW Tai, L Xu
Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 2017
2932017
Dynamic scene deblurring using spatially variant recurrent neural networks
J Zhang, J Pan, J Ren, Y Song, L Bao, RWH Lau, MH Yang
Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern …, 2018
2662018
Deep edge-aware filters
L Xu, J Ren, Q Yan, R Liao, J Jia
International Conference on Machine Learning, 1669-1678, 2015
2042015
Single view stereo matching
Y Luo, J Ren, M Lin, J Pang, W Sun, H Li, L Lin
Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern …, 2018
1782018
Learning monocular depth by distilling cross-domain stereo networks
X Guo, H Li, S Yi, J Ren, X Wang
Proceedings of the European Conference on Computer Vision (ECCV), 484-500, 2018
1662018
Shepard Convolutional Neural Networks
JSJ Ren, L Xu, Q Yan, W Sun
Advances in Neural Information Processing Systems (NIPS 2015), 2015
1662015
Learning dual convolutional neural networks for low-level vision
J Pan, S Liu, D Sun, J Zhang, Y Liu, J Ren, Z Li, J Tang, H Lu, YW Tai, ...
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2018
1392018
Look, Listen and Learn - A Multimodal LSTM for Speaker Identification
JSJ Ren, Y Hu, YW Tai, C Wang, L Xu, W Sun, Q Yan
The 30th AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI-16), 2016
1222016
Spatio-temporal filter adaptive network for video deblurring
S Zhou, J Zhang, J Pan, H Xie, W Zuo, J Ren
Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision …, 2019
1112019
Deep reasoning with knowledge graph for social relationship understanding
Z Wang, T Chen, J Ren, W Yu, H Cheng, L Lin
arXiv preprint arXiv:1807.00504, 2018
1092018
On Vectorization of Deep Convolutional Neural Networks for Vision Tasks
JSJ Ren, L Xu
The 29th AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI-15), 2015
1082015
Lstm pose machines
Y Luo, J Ren, Z Wang, W Sun, J Pan, J Liu, J Pang, L Lin
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2018
1052018
Dual student: Breaking the limits of the teacher in semi-supervised learning
Z Ke, D Wang, Q Yan, J Ren, RWH Lau
Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision …, 2019
902019
Physics-based generative adversarial models for image restoration and beyond
J Pan, J Dong, Y Liu, J Zhang, J Ren, J Tang, YW Tai, MH Yang
IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence 43 (7), 2449-2462, 2020
892020
Davanet: Stereo deblurring with view aggregation
S Zhou, J Zhang, W Zuo, H Xie, J Pan, JS Ren
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2019
612019
Learning Event-Based Motion Deblurring
Z Jiang, Y Zhang, D Zou, J Ren, J Lv, Y Liu
IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 2020
592020
PIPAL: a Large-Scale Image Quality Assessment Dataset for Perceptual Image Restoration
J Gu, H Cai, H Chen, X Ye, J Ren, C Dong
European Conference on Computer Vision (ECCV 2020), 2020
58*2020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20