Παρακολούθηση
Iuliana Ceausu
Iuliana Ceausu
Professor of Obstetrics and Gynecology, Carol Davila University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα umfcd.ro
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
EMAS position statement: management of uterine fibroids
FR Pérez-López, L Ornat, I Ceausu, H Depypere, CT Erel, ...
Maturitas 79 (1), 106-116, 2014
1702014
Drug holidays from bisphosphonates and denosumab in postmenopausal osteoporosis: EMAS position statement
P Anagnostis, SA Paschou, G Mintziori, I Ceausu, H Depypere, ...
Maturitas 101, 23-30, 2017
1252017
EMAS position statement: the ten point guide to the integral management of menopausal health
M Neves-e-Castro, M Birkhauser, G Samsioe, I Lambrinoudaki, ...
Maturitas 81 (1), 88-92, 2015
1192015
EMAS position statement: non-hormonal management of menopausal vasomotor symptoms
G Mintziori, I Lambrinoudaki, DG Goulis, I Ceausu, H Depypere, CT Erel, ...
Maturitas 81 (3), 410-413, 2015
1132015
EMAS clinical guide: low-dose vaginal estrogens for postmenopausal vaginal atrophy
TF Rees M, Pérez-López FR, Ceasu I, Depypere H, Erel T, Lambrinoudaki I ...
Maturitas 73 (2), 171-4, 2012
912012
Maintaining postreproductive health: a care pathway from the European Menopause and Andropause Society (EMAS)
E Armeni, I Lambrinoudaki, I Ceausu, H Depypere, A Mueck, ...
Maturitas 89, 63-72, 2016
872016
EMAS clinical guide: assessment of the endometrium in peri and postmenopausal women
E Dreisler, LG Poulsen, SL Antonsen, I Ceausu, H Depypere, CT Erel, ...
Maturitas 75 (2), 181-190, 2013
842013
Menopause symptom management in women with dyslipidemias: An EMAS clinical guide
P Anagnostis, J Bitzer, A Cano, I Ceausu, P Chedraui, F Durmusoglu, ...
Maturitas 135, 82-88, 2020
742020
EMAS position statement: Testosterone replacement therapy in the aging male
C Dimopoulou, I Ceausu, H Depypere, I Lambrinoudaki, A Mueck, ...
Maturitas 84, 94-99, 2016
732016
EMAS recommendations for conditions in the workplace for menopausal women
A Griffiths, I Ceausu, H Depypere, I Lambrinoudaki, A Mueck, ...
Maturitas 85, 79-81, 2016
652016
Osteoporosis management in patients with breast cancer: EMAS position statement
FA Trémollieres, I Ceausu, H Depypere, I Lambrinoudaki, A Mueck, ...
Maturitas 95, 65-71, 2017
532017
Management of depressive symptoms in peri-and postmenopausal women: EMAS position statement
P Stute, A Spyropoulou, V Karageorgiou, A Cano, J Bitzer, I Ceausu, ...
Maturitas 131, 91-101, 2020
522020
The Mediterranean diet and menopausal health: An EMAS position statement
A Cano, S Marshall, I Zolfaroli, J Bitzer, I Ceausu, P Chedraui, ...
Maturitas 139, 90-97, 2020
472020
EMAS clinical guide: Vulvar lichen sclerosus in peri and postmenopausal women
FR Pérez-López, I Ceausu, H Depypere, CT Erel, I Lambrinoudaki, ...
Maturitas 74 (3), 279-282, 2013
452013
EMAS position statement: Diet and health in midlife and beyond.
PLFR Lambrinoudaki I, Ceasu I, Depypere H, Erel T, Rees M, Schenck ...
Maturitas. 74 (1), 99-104, 2013
452013
Topical estrogens and non-hormonal preparations for postmenopausal vulvovaginal atrophy: An EMAS clinical guide
AL Hirschberg, J Bitzer, A Cano, I Ceausu, P Chedraui, F Durmusoglu, ...
Maturitas 148, 55-61, 2021
412021
Management of urinary incontinence in postmenopausal women: An EMAS clinical guide
E Russo, M Caretto, A Giannini, J Bitzer, A Cano, I Ceausu, P Chedraui, ...
Maturitas 143, 223-230, 2021
412021
A model of care for healthy menopause and ageing: EMAS position statement
P Stute, I Ceausu, H Depypere, I Lambrinoudaki, A Mueck, ...
Maturitas 92, 1-6, 2016
392016
Neuroimaging parameters in early open spina bifida detection. Further benefit in first trimester screening
D Iliescu, A Comănescu, P Antsaklis, S Tudorache, M Ghiluşi, ...
Rom J Morphol Embryol 52 (3), 809-817, 2011
352011
The hysterectomized woman: is she special? The women's health in the Lund area (WHILA) study
I Ceausu, YA Shakir, J Lidfeldt, G Samsioe, C Nerbrand
Maturitas 53 (2), 201-209, 2006
342006
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20