Παρακολούθηση
Ludmila Kuncheva
Ludmila Kuncheva
Professor of Computer Science, Bangor University, UK
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα bangor.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Combining pattern classifiers: methods and algorithms
L Kuncheva
John Wiley & Sons, 2004
6465*2004
Measures of diversity in classifier ensembles and their relationship with the ensemble accuracy
LI Kuncheva, CJ Whitaker
Machine learning 51, 181-207, 2003
31102003
Rotation forest: A new classifier ensemble method
JJ Rodriguez, LI Kuncheva, CJ Alonso
IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence 28 (10), 1619 …, 2006
22952006
Decision template for multiple classifer fusion: An experimental comparison
L Kuncheva, JC Bezdek, RPW Duin
Pattern Recognition Letters 34, 228-237, 2001
13642001
A theoretical study on six classifier fusion strategies
LI Kuncheva
IEEE Transactions on pattern analysis and machine intelligence 24 (2), 281-286, 2002
9942002
Fuzzy classifier design
LI Kuncheva
Physica, 2012
7552012
A stability index for feature selection.
LI Kuncheva
Artificial intelligence and applications, 421-427, 2007
5382007
Switching between selection and fusion in combining classifiers: An experiment
LI Kuncheva
IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part B (Cybernetics) 32 …, 2002
5132002
Limits on the majority vote accuracy in classifier fusion
LI Kuncheva, CJ Whitaker, CA Shipp, RPW Duin
Pattern Analysis & Applications 6, 22-31, 2003
5072003
Classifier ensembles for changing environments
LI Kuncheva
Multiple Classifier Systems: 5th International Workshop, MCS 2004, Cagliari …, 2004
5032004
Using diversity in cluster ensembles
LI Kuncheva, ST Hadjitodorov
2004 IEEE international conference on systems, man and cybernetics (IEEE Cat …, 2004
4202004
Evaluation of stability of k-means cluster ensembles with respect to random initialization
LI Kuncheva, DP Vetrov
IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence 28 (11), 1798 …, 2006
4132006
Relationships between combination methods and measures of diversity in combining classifiers
CA Shipp, LI Kuncheva
Information fusion 3 (2), 135-148, 2002
4102002
Designing classifier fusion systems by genetic algorithms
LI Kuncheva, LC Jain
IEEE Transactions on Evolutionary computation 4 (4), 327-336, 2000
3372000
Is independence good for combining classifiers?
LI Kuncheva, CJ Whitaker, CA Shipp, RPW Duin
Pattern Recognition, 2000. Proceedings. 15th International Conference on 2 …, 2000
3192000
Moderate diversity for better cluster ensembles
ST Hadjitodorov, LI Kuncheva, LP Todorova
Information Fusion 7 (3), 264-275, 2006
2902006
Nearest prototype classification: Clustering, genetic algorithms, or random search?
LI Kuncheva, JC Bezdek
IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part C (Applications and …, 1998
2741998
Random subspace ensembles for fMRI classification
LI Kuncheva, JJ Rodríguez, CO Plumpton, DEJ Linden, SJ Johnston
IEEE transactions on medical imaging 29 (2), 531-542, 2010
2732010
Nearest neighbor classifier: Simultaneous editing and feature selection
LI Kuncheva, LC Jain
Pattern recognition letters 20 (11-13), 1149-1156, 1999
2731999
A weighted voting framework for classifiers ensembles
LI Kuncheva, JJ Rodríguez
Knowledge and information systems 38, 259-275, 2014
2672014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20