Παρακολούθηση
Ludmila Kuncheva
Ludmila Kuncheva
Professor of Computer Science, Bangor University, UK
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα bangor.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Combining pattern classifiers: methods and algorithms
L Kuncheva
John Wiley & Sons, 2004
5965*2004
Measures of diversity in classifier ensembles and their relationship with the ensemble accuracy
LI Kuncheva, CJ Whitaker
Machine learning 51 (2), 181-207, 2003
28562003
Rotation forest: A new classifier ensemble method
JJ Rodriguez, LI Kuncheva, CJ Alonso
IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence 28 (10), 1619 …, 2006
20662006
Decision template for multiple classifer fusion: An experimental comparison
L Kuncheva, JC Bezdek, RPW Duin
Pattern Recognition Letters 34, 228-237, 2001
12972001
A theoretical study on six classifier fusion strategies
LI Kuncheva
IEEE Transactions on pattern analysis and machine intelligence 24 (2), 281-286, 2002
9482002
Fuzzy classifier design
L Kuncheva
Springer Science & Business Media, 2000
7162000
A stability index for feature selection.
LI Kuncheva
Artificial intelligence and applications, 421-427, 2007
4982007
Switching between selection and fusion in combining classifiers: An experiment
LI Kuncheva
IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part B (Cybernetics) 32 …, 2002
4942002
Limits on the majority vote accuracy in classifier fusion
LI Kuncheva, CJ Whitaker, CA Shipp, RPW Duin
Pattern Analysis & Applications 6 (1), 22-31, 2003
4852003
Classifier ensembles for changing environments
LI Kuncheva
International Workshop on Multiple Classifier Systems, 1-15, 2004
4682004
Relationships between combination methods and measures of diversity in combining classifiers
CA Shipp, LI Kuncheva
Information fusion 3 (2), 135-148, 2002
3992002
Using diversity in cluster ensembles
LI Kuncheva, ST Hadjitodorov
2004 IEEE international conference on systems, man and cybernetics (IEEE Cat …, 2004
3912004
Evaluation of stability of k-means cluster ensembles with respect to random initialization
LI Kuncheva, DP Vetrov
IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence 28 (11), 1798 …, 2006
3732006
Designing classifier fusion systems by genetic algorithms
LI Kuncheva, LC Jain
IEEE Transactions on Evolutionary computation 4 (4), 327-336, 2000
3372000
Is independence good for combining classifiers?
LI Kuncheva, CJ Whitaker, CA Shipp, RPW Duin
Pattern Recognition, 2000. Proceedings. 15th International Conference on 2 …, 2000
3202000
Moderate diversity for better cluster ensembles
ST Hadjitodorov, LI Kuncheva, LP Todorova
Information Fusion 7 (3), 264-275, 2006
2682006
Nearest prototype classification: clustering, genetic algorithms, or random search?
LI Kuncheva, JC Bezdek
IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part C (Applications and …, 1998
2681998
Nearest neighbor classifier: Simultaneous editing and feature selection
LI Kuncheva, LC Jain
Pattern recognition letters 20 (11-13), 1149-1156, 1999
2651999
Random subspace ensembles for fMRI classification
LI Kuncheva, JJ Rodríguez, CO Plumpton, DEJ Linden, SJ Johnston
IEEE transactions on medical imaging 29 (2), 531-542, 2010
2532010
Editing for the k-nearest neighbors rule by a genetic algorithm
LI Kuncheva
Pattern recognition letters 16 (8), 809-814, 1995
2491995
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20