Παρακολούθηση
Athina Markopoulou
Athina Markopoulou
Professor, EECS, UC Irvine
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uci.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Walking in facebook: A case study of unbiased sampling of osns
M Gjoka, M Kurant, CT Butts, A Markopoulou
2010 Proceedings IEEE Infocom, 1-9, 2010
8562010
Characterization of failures in an IP backbone
A Markopoulou, G Iannaccone, S Bhattacharyya, CN Chuah, C Diot
IEEE INFOCOM 2004 4, 2307-2317, 2004
6472004
Characterization of failures in an operational IP backbone network
A Markopoulou, G Iannaccone, S Bhattacharyya, CN Chuah, Y Ganjali, ...
IEEE/ACM transactions on networking 16 (4), 749-762, 2008
4062008
Microcast: Cooperative video streaming on smartphones
L Keller, A Le, B Cici, H Seferoglu, C Fragouli, A Markopoulou
Proceedings of the 10th international conference on Mobile systems …, 2012
3212012
Assessment of VoIP quality over Internet backbones
AP Markopoulou, FA Tobagi, MJ Karam
Proceedings. Twenty-First Annual Joint Conference of the IEEE Computer and …, 2002
3172002
Practical recommendations on crawling online social networks
M Gjoka, M Kurant, CT Butts, A Markopoulou
IEEE Journal on Selected Areas in Communications 29 (9), 1872-1892, 2011
3032011
Assessing the quality of voice communications over internet backbones
AP Markopoulou, FA Tobagi, MJ Karam
IEEE/ACM transactions on networking 11 (5), 747-760, 2003
2962003
Wireless network coding: Opportunities & challenges
C Fragouli, D Katabi, A Markopoulou, M Medard, H Rahul
MILCOM 2007-IEEE Military Communications Conference, 1-8, 2007
2692007
Phishdef: Url names say it all
A Le, A Markopoulou, M Faloutsos
2011 Proceedings IEEE INFOCOM, 191-195, 2011
2442011
On the bias of BFS (breadth first search)
M Kurant, A Markopoulou, P Thiran
2010 22nd International Teletraffic Congress (lTC 22), 1-8, 2010
2142010
Towards unbiased BFS sampling
M Kurant, A Markopoulou, P Thiran
IEEE Journal on Selected Areas in Communications 29 (9), 1799-1809, 2011
1802011
I2NC: Intra- and inter-session network coding for unicast flows in wireless networks
H Seferoglu, A Markopoulou, KK Ramakrishnan
2011 Proceedings IEEE INFOCOM, 1035-1043, 2011
1492011
Poking facebook: characterization of osn applications
M Gjoka, M Sirivianos, A Markopoulou, X Yang
Proceedings of the first workshop on online social networks, 31-36, 2008
1482008
Walking on a graph with a magnifying glass: stratified sampling via weighted random walks
M Kurant, M Gjoka, CT Butts, A Markopoulou
Proceedings of the ACM SIGMETRICS joint international conference on …, 2011
1472011
Assessing the potential of ride-sharing using mobile and social data: a tale of four cities
B Cici, A Markopoulou, E Frias-Martinez, N Laoutaris
Proceedings of the 2014 ACM International Joint Conference on Pervasive and …, 2014
1432014
A walk in facebook: Uniform sampling of users in online social networks
M Gjoka, M Kurant, CT Butts, A Markopoulou
arXiv preprint arXiv:0906.0060, 2009
1422009
Multigraph sampling of online social networks
M Gjoka, CT Butts, M Kurant, A Markopoulou
IEEE Journal on Selected Areas in Communications 29 (9), 1893-1905, 2011
1362011
Opportunistic network coding for video streaming over wireless
H Seferoglu, A Markopoulou
Packet Video 2007, 191-200, 2007
1282007
Network coding meets multimedia: A review
E Magli, M Wang, P Frossard, A Markopoulou
IEEE Transactions on Multimedia 15 (5), 1195-1212, 2013
1072013
Video-aware opportunistic network coding over wireless networks
H Seferoglu, A Markopoulou
IEEE Journal on selected areas in Communications 27 (5), 713-728, 2009
1062009
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20