Παρακολούθηση
Tsanaktsidis, Constantinos G.
Tsanaktsidis, Constantinos G.
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uowm.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Clinoptilolite, a natural zeolite material: Structural characterization and performance evaluation on its dehydration properties of hydrocarbon-based fuels
EP Favvas, CG Tsanaktsidis, AA Sapalidis, GT Tzilantonis, ...
Microporous and Mesoporous Materials 225, 385-391, 2016
1152016
Nuclear electric quadrupole relaxation
IP Gerothanassis, CG Tsanaktsidis
Concepts in Magnetic Resonance 8 (1), 63-74, 1996
351996
Natural resins and their application in antifouling fuel technology: Part I: Improving the physicochemical properties of diesel fuel using natural resin polymer as a removable …
CG Tsanaktsidis, EP Favvas, AA Scaltsoyiannes, SG Christidis, EX Katsidi, ...
Fuel processing technology 114, 135-143, 2013
312013
14N NMR relaxation times of several protein amino acids in aqueous solution—comparison with 17O NMR data and estimation of the relative hydration numbers in the cationic and …
AN Troganis, C Tsanaktsidis, IP Gerothanassis
Journal of Magnetic Resonance 164 (2), 294-303, 2003
312003
Characterization of natural resin materials using water adsorption and various advanced techniques
EP Favvas, EP Kouvelos, SK Papageorgiou, CG Tsanaktsidis, ...
Applied Physics A 119, 735-743, 2015
262015
A novel method for improving the physicochemical properties of diesel and jet fuel using polyaspartate polymer additives
CG Tsanaktsidis, SG Christidis, EP Favvas
Fuel 104, 155-162, 2013
262013
A cloud based smart recycling bin for waste classification
N Baras, D Ziouzios, M Dasygenis, C Tsanaktsidis
9th International Conference on Modern Circuits and Systems Technologies, MOCAST, 2020
202020
Preliminary results on attributes of distillation products of the rose Rosa damascene as a dynamic and friendly to the environment rural crop
CG Tsanaktsidis, E Tamoutsidis, G Kasapidis, A Itziou, E Ntina
APCBEE Procedia 1, 66-73, 2012
202012
Study about effect of processed biodiesel in physicochemical properties of mixtures with diesel fuel in order to increase their antifouling action
CG Tsanaktsidis, SG Christidis, GT Tzilantonis
International Journal of Environmental Science and Development 1 (2), 205-207, 2010
202010
Water removal from biodiesel/diesel blends and jet fuel using natural resin as dehydration agent
CG Tsanaktsidis, EP Favvas, GT Tzilantonis, SG Christidis, EC Katsidi, ...
The Canadian Journal of Chemical Engineering 93 (10), 1812-1818, 2015
152015
Optimal Bio Marine Fuel production evolutionary Computation: Genetic algorithm approach for raw materials mixtures
C Kyriklidis, ME Kyriklidis, E Loizou, A Stimoniaris, CG Tsanaktsidis
Fuel 323, 124232, 2022
122022
Energy and mineral resources exploitation in the delignitization era: the case of Greek peripheries
E Zafeiriou, K Spinthiropoulos, C Tsanaktsidis, S Garefalakis, K Panitsidis, ...
Energies 15 (13), 4732, 2022
122022
A new fuel (D–BD–J) from the blending of conventional diesel, biodiesel and JP8
CG Tsanaktsidis, EP Favvas, GT Tzilantonis, AV Scaltsoyiannes
Fuel processing technology 127, 66-71, 2014
112014
Use of bioorganic compounds for reducing the moisture content of diesel fuel to reduce the icing effect
C Tsanaktsidis, SG Christidis, GT Tzilantonis
Chemistry and technology of fuels and oils 46 (3), 211-212, 2010
92010
Variation of density of diesel and biodiesel mixtures in three different temperature ranges
C Tsanaktsidis, K Spinthiropoulos, G Tzilantonis, C Katsaros
Petroleum Science and Technology 34 (13), 1121-1128, 2016
62016
Statistical analysis to export an equation in order to determine heat of combustion in blends of diesel fuel with biodiesel
CG Tsanaktsidis, VM Basileiadis, KG Spinthoropoulos, SG Christidis, ...
Innovations and Advances in Computer, Information, Systems Sciences, and …, 2012
62012
Statistical analysis and comparative about humidity elimination in conventional diesel fuel using synthetic and natural hydrophilic polymers as additives
CG Tsanaktsidis, N Sariannidis, KG Spinthiropoulos, SG Christidis, ...
Petroleum Science and Technology, 2016
52016
Application of Factor Analysis For The Study Of Physicochemical Properties In Different Blends Of Diesel Fuel With Biodiesel,"
CG Tsanaktsidis, V Vasiliadis, A Itziou, LA Petrakis, SA Moisiadis
International Journal of Soft Computing and Engineering (IJSCE) 3, 42, 2013
52013
Using a biodegradable polymer to reduce the acidity of biodiesel and biodiesel/petroleum diesel fuel blends
CG Tsanaktsidis
Chemistry and Technology of Fuels and Oils 48 (1), 44-48, 2012
52012
Exporting a regression equation for the determination of conductivity in blends of diesel fuel with biodiesel
CG Tsanaktsidis, SG Christidis, KG Spinthiropoulos, GT Tzilantonis
Proceedings from CISSE 12, 2012
52012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20