Παρακολούθηση
Georgios Fainekos
Georgios Fainekos
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα toyota.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Temporal-logic-based reactive mission and motion planning
H Kress-Gazit, GE Fainekos, GJ Pappas
IEEE transactions on robotics 25 (6), 1370-1381, 2009
8302009
Robustness of temporal logic specifications for continuous-time signals
GE Fainekos, GJ Pappas
Theoretical Computer Science 410 (42), 4262-4291, 2009
5372009
S-TaLiRo: A Tool for Temporal Logic Falsification for Hybrid Systems
Y Annpureddy, C Liu, G Fainekos, S Sankaranarayanan
Tools and Algorithms for the Construction and Analysis of Systems: 17th …, 2011
4862011
Temporal logic motion planning for dynamic robots
GE Fainekos, A Girard, H Kress-Gazit, GJ Pappas
Automatica 45 (2), 343-352, 2009
4812009
Temporal logic motion planning for mobile robots
GE Fainekos, H Kress-Gazit, GJ Pappas
Proceedings of the 2005 IEEE International Conference on Robotics and …, 2005
2812005
Where's waldo? sensor-based temporal logic motion planning
H Kress-Gazit, GE Fainekos, GJ Pappas
Proceedings 2007 IEEE International Conference on Robotics and Automation …, 2007
2802007
Specification-based monitoring of cyber-physical systems: a survey on theory, tools and applications
E Bartocci, J Deshmukh, A Donzé, G Fainekos, O Maler, D Ničković, ...
Lectures on Runtime Verification: Introductory and Advanced Topics, 135-175, 2018
2572018
Hybrid controllers for path planning: A temporal logic approach
GE Fainekos, H Kress-Gazit, GJ Pappas
Proceedings of the 44th IEEE Conference on Decision and Control, 4885-4890, 2005
2152005
Simulation-based adversarial test generation for autonomous vehicles with machine learning components
CE Tuncali, G Fainekos, H Ito, J Kapinski
2018 IEEE Intelligent Vehicles Symposium (IV), 1555-1562, 2018
1982018
Probabilistic temporal logic falsification of cyber-physical systems
H Abbas, G Fainekos, S Sankaranarayanan, F Ivančić, A Gupta
ACM Transactions on Embedded Computing Systems (TECS) 12 (2s), 1-30, 2013
1892013
Translating structured english to robot controllers
H Kress-Gazit, GE Fainekos, GJ Pappas
Advanced Robotics 22 (12), 1343-1359, 2008
1792008
Robust test generation and coverage for hybrid systems
AA Julius, GE Fainekos, M Anand, I Lee, GJ Pappas
Hybrid Systems: Computation and Control: 10th International Workshop, HSCC …, 2007
1642007
Monte-carlo techniques for falsification of temporal properties of non-linear hybrid systems
T Nghiem, S Sankaranarayanan, G Fainekos, F Ivancić, A Gupta, ...
Proceedings of the 13th ACM international conference on Hybrid systems …, 2010
1562010
Falsification of temporal properties of hybrid systems using the cross-entropy method
S Sankaranarayanan, G Fainekos
Proceedings of the 15th ACM international conference on Hybrid Systems …, 2012
1362012
Experimental cooperative control of fixed-wing unmanned aerial vehicles
S Bayraktar, GE Fainekos, GJ Pappas
2004 43rd IEEE conference on decision and control (CDC)(IEEE Cat. No …, 2004
1312004
Robustness of temporal logic specifications
GE Fainekos, GJ Pappas
Formal Approaches to Software Testing and Runtime Verification: First …, 2006
1262006
Benchmarks for Temporal Logic Requirements for Automotive Systems.
B Hoxha, H Abbas, G Fainekos
ARCH@ CPSWeek 34, 25-30, 2014
1152014
On-line monitoring for temporal logic robustness
A Dokhanchi, B Hoxha, G Fainekos
Runtime Verification: 5th International Conference, RV 2014, Toronto, ON …, 2014
1112014
Verification of automotive control applications using s-taliro
GE Fainekos, S Sankaranarayanan, K Ueda, H Yazarel
2012 American Control Conference (ACC), 3567-3572, 2012
1062012
Mining parametric temporal logic properties in model-based design for cyber-physical systems
B Hoxha, A Dokhanchi, G Fainekos
International Journal on Software Tools for Technology Transfer 20, 79-93, 2018
892018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20