Παρακολούθηση
Margherita Maiuri
Margherita Maiuri
Associate Professor at Politecnico di Milano
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα mail.polimi.it
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Hot exciton dissociation in polymer solar cells
G Grancini, M Maiuri, D Fazzi, A Petrozza, HJ Egelhaaf, D Brida, ...
Nature materials 12 (1), 29-33, 2013
7442013
Coherent ultrafast charge transfer in an organic photovoltaic blend
SM Falke, CA Rozzi, D Brida, M Maiuri, M Amato, E Sommer, A De Sio, ...
Science 344 (6187), 1001-1005, 2014
6092014
Real-time observation of ultrafast Rabi oscillations between excitons and plasmons in metal nanostructures with J-aggregates
P Vasa, W Wang, R Pomraenke, M Lammers, M Maiuri, C Manzoni, ...
Nature Photonics 7 (2), 128-132, 2013
4502013
Real-time observation of ultrafast Rabi oscillations between excitons and plasmons in metal nanostructures with J-aggregates
P Vasa, W Wang, R Pomraenke, M Lammers, M Maiuri, C Manzoni, ...
Nature Photonics 7 (2), 128-132, 2013
4502013
Quantum coherence controls the charge separation in a prototypical artificial light-harvesting system
C Andrea Rozzi, S Maria Falke, N Spallanzani, A Rubio, E Molinari, ...
Nature communications 4 (1), 1602, 2013
3112013
Ultrafast spectroscopy: State of the art and open challenges
M Maiuri, M Garavelli, G Cerullo
Journal of the American Chemical Society 142 (1), 3-15, 2019
2722019
Activated singlet exciton fission in a semiconducting polymer
AJ Musser, M Al-Hashimi, M Maiuri, D Brida, M Heeney, G Cerullo, ...
Journal of the American Chemical Society 135 (34), 12747-12754, 2013
1892013
The nature of singlet exciton fission in carotenoid aggregates
AJ Musser, M Maiuri, D Brida, G Cerullo, RH Friend, J Clark
Journal of the American Chemical Society 137 (15), 5130-5139, 2015
1812015
Tracking the coherent generation of polaron pairs in conjugated polymers
A De Sio, F Troiani, M Maiuri, J Réhault, E Sommer, J Lim, SF Huelga, ...
Nature Communications 7 (1), 13742, 2016
1792016
Interplay between strong coupling and radiative damping of excitons and surface plasmon polaritons in hybrid nanostructures
W Wang, P Vasa, R Pomraenke, R Vogelgesang, A De Sio, E Sommer, ...
Acs Nano 8 (1), 1056-1064, 2014
1182014
Coherent wavepackets in the Fenna–Matthews–Olson complex are robust to excitonic-structure perturbations caused by mutagenesis
M Maiuri, EE Ostroumov, RG Saer, RE Blankenship, GD Scholes
Nature chemistry 10 (2), 177-183, 2018
1152018
Two-dimensional electronic spectroscopy with birefringent wedges
J Réhault, M Maiuri, A Oriana, G Cerullo
Review of Scientific Instruments 85 (12), 2014
1142014
Optical Stark Effects in -Aggregate–Metal Hybrid Nanostructures Exhibiting a Strong Exciton–Surface-Plasmon-Polariton Interaction
P Vasa, W Wang, R Pomraenke, M Maiuri, C Manzoni, G Cerullo, ...
Physical review letters 114 (3), 036802, 2015
652015
Transient optical symmetry breaking for ultrafast broadband dichroism in plasmonic metasurfaces
A Schirato, M Maiuri, A Toma, S Fugattini, R Proietti Zaccaria, P Laporta, ...
Nature Photonics 14 (12), 723-727, 2020
612020
Ultrafast internal conversion in a low band gap polymer for photovoltaics: experimental and theoretical study
D Fazzi, G Grancini, M Maiuri, D Brida, G Cerullo, G Lanzani
Physical Chemistry Chemical Physics 14 (18), 6367-6374, 2012
582012
Strongly Coupled Coherent Phonons in Single-Layer MoS2
C Trovatello, HPC Miranda, A Molina-Sanchez, R Borrego-Varillas, ...
ACS nano 14 (5), 5700-5710, 2020
502020
Wavepacket splitting and two‐pathway deactivation in the photoexcited visual pigment isorhodopsin
D Polli, O Weingart, D Brida, E Poli, M Maiuri, KM Spillane, A Bottoni, ...
Angewandte Chemie International Edition 53 (9), 2504-2507, 2014
492014
Reply to'Measuring internal quantum efficiency to demonstrate hot exciton dissociation'
G Grancini, M Binda, L Criante, S Perissinotto, M Maiuri, D Fazzi, ...
Nature materials 12 (7), 594-595, 2013
372013
Solvent-dependent activation of intermediate excited states in the energy relaxation pathways of spheroidene
M Maiuri, D Polli, D Brida, L Lüer, AM LaFountain, M Fuciman, RJ Cogdell, ...
Physical Chemistry Chemical Physics 14 (18), 6312-6319, 2012
372012
Dissecting interlayer hole and electron transfer in transition metal dichalcogenide heterostructures via two-dimensional electronic spectroscopy
VR Policht, M Russo, F Liu, C Trovatello, M Maiuri, Y Bai, X Zhu, ...
Nano Letters 21 (11), 4738-4743, 2021
362021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20