Παρακολούθηση
Vassilis C. Gerogiannis; Βασίλης Χ. Γερογιάννης
Vassilis C. Gerogiannis; Βασίλης Χ. Γερογιάννης
Άλλα ονόματαVassilis Gerogiannis, Vasileios Gerogiannis, Vasilis Gerogiannis
Professor, Department of Digital Systems, University of Thessaly
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uth.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Evaluation of the factors that determine quality in higher education: an empirical study
M Tsinidou, V Gerogiannis, P Fitsilis
Quality assurance in Education, 2010
5282010
Exploring workplace implications of Emotional Intelligence (WLEIS) in hospitals: Job satisfaction and turnover Intentions
P Trivellas, V Gerogiannis, S Svarna
Procedia-Social and Behavioral Sciences 73, 701-709, 2013
1732013
Risk informed optimization of a hazardous material multi-periodic transportation model
V Kazantzi, N Kazantzis, VC Gerogiannis
Journal of Loss Prevention in the Process Industries 24 (6), 767-773, 2011
1092011
Industry 4.0: Required personnel competences
P Fitsilis, P Tsoutsa, V Gerogiannis
Industry 4.0 3 (3), 130-133, 2018
702018
Comparative study and categorization of high-level petri nets
VC Gerogiannis, AD Kameas, PE Pintelas
Journal of Systems and Software 43 (2), 133-160, 1998
541998
Using bayesian belief networks to model software project management antipatterns
D Settas, S Bibi, P Sfetsos, I Stamelos, V Gerogiannis
Fourth International Conference on Software Engineering Research, Management …, 2006
412006
Systematically testing a real-time operating system
MA Tsoukarellas, VC Gerogiannis, KD Economides
IEEE Micro 15 (5), 50-60, 1995
331995
The impact of Emotional Intelligence on job outcomes and turnover intention in Health Care
P Trivellas, V Gerogiannis, S Svarna
Advances on Information Processing and Management (AIPM) 1, 356-360, 2011
322011
A two-phase machine learning approach for predicting student outcomes
O Iatrellis, IΚ Savvas, P Fitsilis, VC Gerogiannis
Education and Information Technologies, 1-20, 2021
302021
Ontologies for software project management: a review
P Fitsilis, V Gerogiannis, L Anthopoulos
Journal of Software Engineering and Applications 7 (13), 1096, 2014
302014
New similarity measures for single-valued neutrosophic sets with applications in pattern recognition and medical diagnosis problems
JS Chai, G Selvachandran, F Smarandache, VC Gerogiannis, LH Son, ...
Complex & Intelligent Systems 7 (2), 703-723, 2021
272021
Critical success factors and barriers for lightweight software process improvement in agile development: A literature review
E Kouzari, VC Gerogiannis, I Stamelos, G Kakarontzas
2015 10th International Joint Conference on Software Technologies (ICSOFT) 1 …, 2015
272015
The effects of music on customer behavior and satisfaction in the region of Larissa–the cases of two coffe bars
M Mandila, V Gerogiannis
International conference on contemporary marketing issues (ICCMI), 290-294, 2012
272012
Smart Pharmaceutical Manufacturing: Ensuring End-to-End Traceability and Data Integrity in Medicine Production
F Leal, AE Chis, S Caton, HG Vélez, JMG Gómez, M Durá, AS García, ...
Big Data Research, 2021
262021
An evaluation framework for e-government projects
P Fitsilis, L Anthopoulos, VC Gerogiannis
Citizens and e-Government: Evaluating policy and management, 69-90, 2010
242010
Exploring an Ensemble of Methods that Combines Fuzzy Cognitive Maps and Neural Networks in Solving the Time Series Prediction Problem of Gas Consumption in Greece
KI Papageorgiou, K Poczeta, E Papageorgiou, VC Gerogiannis, ...
Algorithms 12 (11), 235, 2019
232019
Using a combined intuitionistic fuzzy set-TOPSIS method for evaluating project and portfolio management information systems
VC Gerogiannis, P Fitsilis, AD Kameas
Artificial Intelligence Applications and Innovations, 67-81, 2011
232011
A case study for project and portfolio management information system selection: a group AHP-scoring model approach
VC Gerogiannis, P Fitsilis, D Voulgaridou, KA Kirytopoulos, E Sachini
International Journal of Project Organisation and Management 2 (4), 361-381, 2010
232010
Supporting the requirements prioritization process using social network analysis techniques
P Fitsilis, V Gerogiannis, L Anthopoulos, IK Savvas
2010 19th IEEE International Workshops on Enabling Technologies …, 2010
222010
Identifying factors of customer satisfaction from Smartphones: A fuzzy cognitive map approach
VC Gerogiannis, S Papadopoulou, EI Papageorgiou
International Conference on Contemporary Marketing Issues (ICCMI) 271, 2012
212012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20