Παρακολούθηση
Gao Cong
Gao Cong
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ntu.edu.sg - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Time-aware point-of-interest recommendation
Q Yuan, G Cong, Z Ma, A Sun, NM Thalmann
Proceedings of the 36th international ACM SIGIR conference on Research and …, 2013
8622013
Efficient retrieval of the top-k most relevant spatial web objects
G Cong, CS Jensen, D Wu
Proceedings of the VLDB Endowment 2 (1), 337-348, 2009
7592009
Community-based greedy algorithm for mining top-k influential nodes in mobile social networks
Y Wang, G Cong, G Song, K Xie
Proceedings of the 16th ACM SIGKDD international conference on Knowledge …, 2010
6402010
Improving data quality: Consistency and accuracy
G Cong, W Fan, F GEERTS, X Jia, S Ma
ACM, 2007
4662007
Mining significant semantic locations from GPS data
X Cao, G Cong, CS Jensen
Proceedings of the VLDB Endowment 3 (1-2), 1009-1020, 2010
4352010
Personalized ranking metric embedding for next new poi recommendation
S Feng, X Li, Y Zeng, G Cong, YM Chee, Q Yuan
Twenty-Fourth International Joint Conference on Artificial Intelligence, 2015
4232015
Collective spatial keyword querying
X Cao, G Cong, CS Jensen, BC Ooi
Proceedings of the 2011 ACM SIGMOD International Conference on Management of …, 2011
4192011
Spatial keyword query processing: An experimental evaluation
L Chen, G Cong, CS Jensen, D Wu
Proceedings of the VLDB Endowment 6 (3), 217-228, 2013
3652013
Rank-geofm: A ranking based geographical factorization method for point of interest recommendation
X Li, G Cong, XL Li, TAN Pham, S Krishnaswamy
Proceedings of the 38th international ACM SIGIR conference on research and …, 2015
3612015
Finding question-answer pairs from online forums
G Cong, L Wang, CY Lin, YI Song, Y Sun
Proceedings of the 31st annual international ACM SIGIR conference on …, 2008
3172008
Carpenter: Finding closed patterns in long biological datasets
F Pan, G Cong, AKH Tung, J Yang, MJ Zaki
Proceedings of the ninth ACM SIGKDD international conference on Knowledge …, 2003
3042003
On predicting the popularity of newly emerging hashtags in t witter
Z Ma, A Sun, G Cong
Journal of the American Society for Information Science and Technology 64 (7 …, 2013
2892013
Graph-based point-of-interest recommendation with geographical and temporal influences
Q Yuan, G Cong, A Sun
Proceedings of the 23rd ACM international conference on conference on …, 2014
2832014
Who, where, when and what: discover spatio-temporal topics for twitter users
Q Yuan, G Cong, Z Ma, A Sun, NM Thalmann
Proceedings of the 19th ACM SIGKDD international conference on Knowledge …, 2013
2832013
Simulated annealing based influence maximization in social networks
Q Jiang, G Song, C Gao, Y Wang, W Si, K Xie
Twenty-fifth AAAI conference on artificial intelligence, 2011
2522011
Retrieving top-k prestige-based relevant spatial web objects
X Cao, G Cong, CS Jensen
Proceedings of the VLDB Endowment 3 (1-2), 373-384, 2010
2522010
An experimental evaluation of point-of-interest recommendation in location-based social networks
Y Liu, TAN Pham, G Cong, Q Yuan
Proceedings of the VLDB Endowment 10 (10), 1010-1021, 2017
2352017
Time constrained influence maximization in social networks
B Liu, G Cong, D Xu, Y Zeng
2012 IEEE 12th international conference on data mining, 439-448, 2012
1992012
Reverse spatial and textual k nearest neighbor search
J Lu, Y Lu, G Cong
Proceedings of the 2011 ACM SIGMOD International Conference on Management of …, 2011
1992011
Efficient continuously moving top-k spatial keyword query processing
D Wu, ML Yiu, CS Jensen, G Cong
2011 IEEE 27th International Conference on Data Engineering, 541-552, 2011
1942011
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20