Παρακολούθηση
Maria Chondrogiorgi, MD, PhD
Maria Chondrogiorgi, MD, PhD
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cc.uoi.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Exposure to pesticides and diabetes: A systematic review and meta-analysis.
E Evangelou, G Ntritsos, M Chondrogiorgi, FK Kavvoura, AF Hernández, ...
Environ Int, 2016
2072016
Automatic detection of freezing of gait events in patients with Parkinson's disease
EE Tripoliti, AT Tzallas, MG Tsipouras, G Rigas, P Bougia, M Leontiou, ...
Computer methods and programs in biomedicine 110 (1), 12-26, 2013
2052013
PERFORM: a system for monitoring, assessment and management of patients with Parkinson's disease
AT Tzallas, MG Tsipouras, G Rigas, DG Tsalikakis, EC Karvounis, ...
Sensors 14 (11), 21329-21357, 2014
1692014
Literature review on epidemiological studies linking exposure to pesticides and health effects. EFSA supporting publication 2013.
EE Ntzani, M Chondrogiorgi, G Ntritsos, E Evangelou, I Tzoulaki
162*2013
Dopamine agonist monotherapy in Parkinson's disease and potential risk factors for dyskinesia: a meta‐analysis of levodopa‐controlled trials
M Chondrogiorgi, A Tatsioni, H Reichmann, S Konitsiotis
European journal of neurology 21 (3), 433-440, 2014
562014
Foot pressure wearable sensors for freezing of gait detection in Parkinson’s disease
A Marcante, R Di Marco, G Gentile, C Pellicano, F Assogna, FE Pontieri, ...
Sensors 21 (1), 128, 2020
372020
Feasibility and utility of mhealth for the remote monitoring of parkinson disease: ancillary study of the PD_manager randomized controlled trial
D Gatsios, A Antonini, G Gentile, A Marcante, C Pellicano, L Macchiusi, ...
JMIR mHealth and uHealth 8 (6), e16414, 2020
302020
Monitoring of motor and non-motor symptoms of Parkinson's disease through a mHealth platform
J Cancela, SV Mascato, D Gatsios, G Rigas, A Marcante, G Gentile, ...
2016 38th Annual International Conference of the IEEE Engineering in …, 2016
272016
Multifocal alterations of white matter accompany the transition from normal cognition to dementia in Parkinson’s disease patients
M Chondrogiorgi, LG Astrakas, AK Zikou, L Weis, VG Xydis, A Antonini, ...
Brain imaging and behavior 13, 232-240, 2019
232019
Tremor UPDRS estimation in home environment
G Rigas, D Gatsios, DI Fotiadis, M Chondrogiorgi, C Tsironis, S Konitsiotis, ...
2016 38th Annual International Conference of the IEEE Engineering in …, 2016
212016
Multimodal imaging evaluation of excessive daytime sleepiness in Parkinson's disease
M Chondrogiorgi, LC Tzarouchi, AK Zikou, LG Astrakas, P Kosta, ...
International Journal of Neuroscience 126 (5), 422-428, 2016
202016
Clinical characteristics of Parkinson's disease patients in Greece: A multicenter, nation-wide, cross-sectional study
S Konitsiotis, S Bostantjopoulou, M Chondrogiorgi, Z Katsarou, G Tagaris, ...
Journal of the neurological sciences 343 (1-2), 36-40, 2014
142014
A decision support tool for optimal Levodopa administration in Parkinson's disease
G Rigas, P Bougia, D Baga, M Tsipouras, A Tzallas, E Tripoliti, S Tsouli, ...
Proceedings of the 10th IEEE International Conference on Information …, 2010
102010
ALZCARE: An information system for screening, management and tracking of demented patients
V Protopappas, K Tsiouris, M Chondrogiorgi, C Tsironis, S Konitsiotis, ...
2016 38th Annual International Conference of the IEEE Engineering in …, 2016
92016
Skull base metastasis revealed by bone scintigraphy in a patient with hypoglossal nerve palsy
AH Katsanos, C Sioka, M Chondrogiorgi, A Papadopoulos, A Fotopoulos, ...
The Neurohospitalist 8 (4), 188-190, 2018
52018
Levodopa-induced dyskinesia in Parkinson’s disease: still no proof? A meta-analysis
A Giannakis, M Chondrogiorgi, C Tsironis, A Tatsioni, S Konitsiotis
Journal of Neural Transmission 125, 1341-1349, 2018
52018
Mhealth for remote monitoring and management of Parkinson’s disease: determinants of compliance and validation of a tremor evaluation method
D Gatsios, A Antonini, G Gentile, A Marcante, C Pellicano, L Macchiusi, ...
JMIR mHealth and uHealth, 2020
22020
Translation, cultural adaptation and assessment of psychometric properties of the Greek version of Parkinson's disease Cognitive Rating scale
M Chondrogiorgi, E Aretouli, M Kosmidis, S Konitsiotis
EUROPEAN JOURNAL OF NEUROLOGY 25, 106-106, 2018
22018
The Parkinson’s Disease-Cognitive Rating Scale: Greek Normative Data, Clinical Utility and Cultural Considerations
E Aretouli, M Chondrogiorgi, O Dede, M Koutsonida, C Lafi, ...
Journal of Geriatric Psychiatry and Neurology 35 (5), 680-688, 2022
12022
The evolution of comprehensive genetic analysis in neurology: Implications for precision medicine
E Papadopoulou, G Pepe, S Konitsiotis, M Chondrogiorgi, N Grigoriadis, ...
Journal of the Neurological Sciences, 120609, 2023
2023
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20