Παρακολούθηση
Mahsa Chitsaz
Mahsa Chitsaz
Macquarie Group
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα macquarie.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Medical image segmentation using a multi-agent system approach.
M Chitsaz, CS Woo
Int. Arab J. Inf. Technol. 10 (3), 222-229, 2013
262013
Software agent with reinforcement learning approach for medical image segmentation
M Chitsaz, C Seng Woo
Journal of Computer Science and Technology 26 (2), 247-255, 2011
212011
Medical image segmentation by using reinforcement learning agent
M Chitsaz, WC Seng
2009 International Conference on digital Image Processing, 216-219, 2009
132009
Concept Learning for by Refinement and Reinforcement
M Chitsaz, K Wang, M Blumenstein, G Qi
Pacific Rim International Conference on Artificial Intelligence, 15-26, 2012
92012
Towards scalable and complete query explanation with OWL 2 EL ontologies
Z Wang, M Chitsaz, K Wang, J Du
Proceedings of the 24th ACM International on Conference on Information and …, 2015
72015
Cases development for teaching software engineering
R Razali, M Chitsaz
2010 2nd International Conference on Education Technology and Computer 2, V2 …, 2010
72010
Handgrip strength evaluation using neuro fuzzy approach
WC Seng, M Chitsaz
Malaysian Journal of Computer Science 23 (3), 166-176, 2010
62010
A multi-agent system approach for medical image segmentation
M Chitsaz, WC Seng
2009 International Conference on Future Computer and Communication, 408-411, 2009
62009
The rise of multi-agent and RL segmentation methods for biomedical images
M Chitsaz, CS Woo
Proc. The 4th Malaysian Software Engineering Conference (MySEC 2008), Kuala …, 2008
62008
Enriching ontologies through data
M Chitsaz
Doctoral (Consortium, 2013
42013
Developing Industrial Cases for Teaching Software Engineering-A Lesson Learned
R Razali, DAP Zainal, M Chitsaz
Asian Social Science 8 (16), 215, 2012
32012
Augmented spatial pooling
J Thornton, A Srbic, L Main, M Chitsaz
Australasian Joint Conference on Artificial Intelligence, 261-270, 2011
32011
Approaches to Abductive and Inductive Reasoning in Lightweight Ontologies
M Chitsaz
Griffith University, 2015
12015
Medical image segmentation by hybridizing multi-agent system and reinforcement learning agent
M Chitsaz
Jabatan Kepintaran Buatan, Fakulti Komputer Sains dan Teknologi Maklumat …, 2009
12009
Query Abduction for ELH Ontologies
M Chitsaz, Z Wang, K Wang
Twenty-Ninth AAAI Conference on Artificial Intelligence, 2015
2015
Medical image segmentation using a multi-agent system
WC Seng, M Chitsaz
International Arab Journal of Information Technology 10 (33), 2013
2013
Concept learning for ℰℒ++by refinement and reinforcement
M Chitsaz, K Wang, M Blumenstein, G Qi
Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in …, 2012
2012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–17