Παρακολούθηση
Lee Harland
Lee Harland
Founder, SciBite Limited
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα scibite.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Toward interoperable bioscience data
SA Sansone, P Rocca-Serra, D Field, E Maguire, C Taylor, O Hofmann, ...
Nature genetics 44 (2), 121-126, 2012
4192012
Open PHACTS: semantic interoperability for drug discovery
AJ Williams, L Harland, P Groth, S Pettifer, C Chichester, EL Willighagen, ...
Drug discovery today 17 (21-22), 1188-1198, 2012
3482012
Transgenes encompassing dual-promoter CpG islands from the human TBP and HNRPA2B1 loci are resistant to heterochromatin-mediated silencing
M Antoniou, L Harland, T Mustoe, S Williams, J Holdstock, E Yague, ...
Genomics 82 (3), 269-279, 2003
1992003
The Translational Medicine Ontology and Knowledge Base: driving personalized medicine by bridging the gap between bench and bedside
JS Luciano, B Andersson, C Batchelor, O Bodenreider, T Clark, ...
Journal of biomedical semantics 2 (2), 1-21, 2011
1042011
High-throughput electronic biology: mining information for drug discovery
W Loging, L Harland, B Williams-Jones
Nature reviews Drug discovery 6 (3), 220-230, 2007
962007
Minimum information about a bioactive entity (MIABE)
S Orchard, B Al-Lazikani, S Bryant, D Clark, E Calder, I Dix, O Engkvist, ...
Nature reviews Drug discovery 10 (9), 661-669, 2011
952011
API-centric linked data integration: The open PHACTS discovery platform case study
P Groth, A Loizou, AJG Gray, C Goble, L Harland, S Pettifer
Journal of web semantics 29, 12-18, 2014
882014
Lowering industry firewalls: pre-competitive informatics initiatives in drug discovery
MR Barnes, L Harland, SM Foord, MD Hall, I Dix, S Thomas, ...
Nature Reviews Drug Discovery 8 (9), 701-708, 2009
822009
Systems chemical biology and the Semantic Web: what they mean for the future of drug discovery research
DJ Wild, Y Ding, AP Sheth, L Harland, EM Gifford, MS Lajiness
Drug discovery today 17 (9-10), 469-474, 2012
772012
Applying Linked Data Approaches to Pharmacology: Architectural Decisions and Implementation
AJW Alasdair J. G. Gray, Paul Groth, Antonis Loizou
Semantic Web Journal, 2013
74*2013
Visualizing the drug target landscape
SJ Campbell, A Gaulton, J Marshall, D Bichko, S Martin, C Brouwer, ...
Drug discovery today 15 (1-2), 3-15, 2010
632010
Scientific competency questions as the basis for semantically enriched open pharmacological space development
K Azzaoui, E Jacoby, S Senger, EC Rodríguez, M Loza, B Zdrazil, M Pinto, ...
Drug Discovery Today 18 (17-18), 843-852, 2013
612013
LCR-mediated, long-term tissue-specific gene expression within replicating episomal plasmid and cosmid vectors
CM Chow, A Athanassiadou, S Raguz, L Psiouri, L Harland, M Malik, ...
Gene Therapy 9 (5), 327-336, 2002
342002
Open phacts: A semantic knowledge infrastructure for public and commercial drug discovery research
L Harland
International Conference on Knowledge Engineering and Knowledge Management, 1-7, 2012
302012
Drug discovery FAQs: workflows for answering multidomain drug discovery questions
C Chichester, D Digles, R Siebes, A Loizou, P Groth, L Harland
Drug discovery today 20 (4), 399-405, 2015
292015
Scientific lenses to support multiple views over linked chemistry data
C Batchelor, CYA Brenninkmeijer, C Chichester, M Davies, D Digles, ...
International Semantic Web Conference, 98-113, 2014
272014
Transcriptional regulation of the human TATA binding protein gene
L Harland, R Crombie, S Anson, J deboer, PA Ioannou, M Antoniou
Genomics 79 (4), 479-482, 2002
272002
Empowering industrial research with shared biomedical vocabularies
L Harland, C Larminie, SA Sansone, S Popa, MS Marshall, ...
Drug discovery today 16 (21-22), 940-947, 2011
222011
Precompetitive activity to address the biological data needs of drug discovery
B Sidders, C Brockel, A Gutteridge, L Harland, PG Jansen, R McEwen, ...
Nature Reviews Drug Discovery 13 (2), 83-84, 2014
192014
The Translational Medicine Ontology: Driving personalized medicine by bridging the gap from bedside to bench
M Dumontier, B Andersson, C Batchelor, C Denney, C Domarew, ...
Proceedings of the 13th Annual Bio-Ontologies Meeting, Boston, USA. Bio …, 2010
172010
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20