Παρακολούθηση
Christos Varytimidis
Christos Varytimidis
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα image.ntua.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Keyframe extraction from laparoscopic videos based on visual saliency detection
C Loukas, C Varytimidis, K Rapantzikos, MA Kanakis
Computer methods and programs in biomedicine 165, 13-23, 2018
292018
WαSH: Weighted α-Shapes for Local Feature Detection
C Varytimidis, K Rapantzikos, Y Avrithis
Computer Vision–ECCV 2012: 12th European Conference on Computer Vision …, 2012
222012
α-shapes for local feature detection
C Varytimidis, K Rapantzikos, Y Avrithis, S Kollias
Pattern recognition 50, 56-73, 2016
162016
A Bayesian network modeling approach for cross media analysis
C Lakka, S Nikolopoulos, C Varytimidis, I Kompatsiaris
Signal Processing: Image Communication 26 (3), 175-193, 2011
122011
Surgical video retrieval using deep neural networks
C Varytimidis, K Rapantzikos, C Loukas, S Kollias
102016
A systemic approach to automatic metadata extraction from multimedia content
C Varytimidis, G Tsatiris, K Rapantzikos, S Kollias
2016 IEEE Symposium Series on Computational Intelligence (SSCI), 1-7, 2016
72016
WαSH-ing visual repositories: Searching Europeana using local features
C Varytimidis, K Rapantzikos, S Kollias
2013 18th International Conference on Digital Signal Processing (DSP), 1-6, 2013
42013
Compound document analysis by fusing evidence across media
S Nikolopoulos, C Lakka, I Kompatsiaris, C Varytimidis, K Rapantzikos, ...
2009 Seventh International Workshop on Content-Based Multimedia Indexing …, 2009
42009
Improving local features by dithering-based image sampling
C Varytimidis, K Rapantzikos, Y Avrithis, S Kollias
Computer Vision--ACCV 2014: 12th Asian Conference on Computer Vision …, 2015
32015
Dithering-based Sampling and Weighted α-shapes for Local Feature Detection
C Varytimidis, K Rapantzikos, Y Avrithis, S Kollias
IPSJ Transactions on Computer Vision and Applications 7, 189-200, 2015
22015
A systemic approach to automatic metadata extraction from multimedia content
S Kollias, C Varytimidis, G Tsatiris, K Rapantzikos
IEEE Xplore, 2016
12016
Ανίχνευση τοπικών χαρακτηριστικών για ανάκτηση οπτικής πληροφορίας
Χ Βαρυτιμίδης
2016
The Mecanex system for Multimedia Content Annotation
C Varytimidis, G Tsatiris, K Rapantzikos, S Kollias
2016 Digital Media Industry & Academic Forum (DMIAF), 125-127, 2016
2016
Random Forests
C Varytimidis
2010
ivl by Example
K Kontosis, Y Avrithis, C Varytimidis
A cross media approach for compound document analysis
S Nikolopoulos, C Lakka, I Kompatsiaris, C Varytimidis, K Rapantzikos, ...
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–16