Παρακολούθηση
Dimitris Sgouropoulos
Dimitris Sgouropoulos
NSCR Demokritos
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα iit.demokritos.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Data Augmentation Using GANs for Speech Emotion Recognition.
A Chatziagapi, G Paraskevopoulos, D Sgouropoulos, G Pantazopoulos, ...
Interspeech, 171-175, 2019
752019
Deep visual attributes vs. hand-crafted audio features on multidomain speech emotion recognition
M Papakostas, E Spyrou, T Giannakopoulos, G Siantikos, ...
Computation 5 (2), 26, 2017
492017
Counting and tracking people in a smart room: An IoT approach
D Sgouropoulos, E Spyrou, G Siantikos, T Giannakopoulos
2015 10th international workshop on semantic and social media adaptation and …, 2015
252015
Recognizing emotional states using speech information
M Papakostas, G Siantikos, T Giannakopoulos, E Spyrou, ...
GeNeDis 2016, 155-164, 2017
132017
Clothes change detection using the Kinect sensor
D Sgouropoulos, T Giannakopoulos, S Petridis, S Perantonis, A Korakis
2014 International Conference on Signal Processing and Multimedia …, 2014
132014
Fusing multiple audio sensors for acoustic event detection
G Siantikos, D Sgouropoulos, T Giannakopoulos, E Spyrou
2015 9th International Symposium on Image and Signal Processing and Analysis …, 2015
112015
A real-time approach for gesture recognition using the Kinect sensor
G Paraskevopoulos, E Spyrou, D Sgouropoulos
Proceedings of the 9th Hellenic Conference on Artificial Intelligence, 1-4, 2016
102016
Exploiting future internet technologies: the smart room case
C Akasiadis, E Spyrou, G Pierris, D Sgouropoulos, G Siantikos, ...
Proceedings of the 8th ACM International Conference on PErvasive …, 2015
102015
Extracting emotions from speech using a bag-of-visual-words approach
E Spyrou, T Giannakopoulos, D Sgouropoulos, M Papakostas
2017 12th International Workshop on Semantic and Social Media Adaptation and …, 2017
82017
Real-time arm gesture recognition using 3D skeleton joint data
G Paraskevopoulos, E Spyrou, D Sgouropoulos, T Giannakopoulos, ...
Algorithms 12 (5), 108, 2019
72019
Detection of clothes change fusing color, texture, edge and depth information
D Sgouropoulos, T Giannakopoulos, G Siantikos, E Spyrou, S Perantonis
International Conference on E-Business and Telecommunications, 383-392, 2014
32014
Using oliver API for emotion-aware movie content characterization
T Giannakopoulos, S Dimopoulos, G Pantazopoulos, A Chatziagapi, ...
2019 International Conference on Content-Based Multimedia Indexing (CBMI), 1-4, 2019
12019
Music multitask learning with Deep Neural Networks
DI Sgouropoulos, S Perantonis, T Giannakopoulos
2018
Recognizing Emotional States using Speech Information Draft version
M Papakostas, G Siantikos, T Giannakopoulos, E Spyrou, ...
A Real-Time Approach for Gesture Recognition using the Kinect Sensor
E Spyrou, D Sgouropoulos
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–15