Παρακολούθηση
LLUIS M MIR
LLUIS M MIR
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα CNRS.FR
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Tissue ablation with irreversible electroporation
RV Davalos, LM Mir, B Rubinsky
Annals of biomedical engineering 33, 223-231, 2005
15472005
High-efficiency gene transfer into skeletal muscle mediated by electric pulses
LM Mir, MF Bureau, J Gehl, R Rangara, D Rouy, JM Caillaud, P Delaere, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 96 (8), 4262-4267, 1999
11931999
Electrochemotherapy–An easy, highly effective and safe treatment of cutaneous and subcutaneous metastases: Results of ESOPE (European Standard Operating Procedures of …
M Marty, G Sersa, JR Garbay, J Gehl, CG Collins, M Snoj, V Billard, ...
European Journal of Cancer Supplements 4 (11), 3-13, 2006
10112006
Measurement of the azimuthal anisotropy for charged particle production in TeV lead-lead collisions with the ATLAS detector
G Aad, B Abbott, J Abdallah, SA Khalek, AA Abdelalim, A Abdesselam, ...
Physical Review C 86 (1), 014907, 2012
9352012
Electrochemotherapy potentiation of antitumour effect of bleomycin by local electric pulses
LM Mir, S Orlowski, J Belehradek Jr, C Paoletti
European Journal of Cancer and Clinical Oncology 27 (1), 68-72, 1991
7851991
Standard operating procedures of the electrochemotherapy: Instructions for the use of bleomycin or cisplatin administered either systemically or locally and electric pulses …
LM Mir, J Gehl, G Sersa, CG Collins, JR Garbay, V Billard, PF Geertsen, ...
European Journal of Cancer Supplements 4 (11), 14-25, 2006
7002006
Electrochemotherapy: results of cancer treatment using enhanced delivery of bleomycin by electroporation
A Gothelf, LM Mir, J Gehl
Cancer treatment reviews 29 (5), 371-387, 2003
6862003
In vivo results of a new focal tissue ablation technique: irreversible electroporation
JF Edd, L Horowitz, RV Davalos, LM Mir, B Rubinsky
IEEE Transactions on Biomedical Engineering 53 (7), 1409-1415, 2006
6572006
Tumor ablation with irreversible electroporation
B Al-Sakere, F André, C Bernat, E Connault, P Opolon, RV Davalos, ...
PloS one 2 (11), e1135, 2007
6042007
Effective treatment of cutaneous and subcutaneous malignant tumours by electrochemotherapy
LM Mir, LF Glass, G Serša, J Teissie, C Domenge, D Miklavčič, ...
British journal of cancer 77 (12), 2336-2342, 1998
5911998
Transient electropermeabilization of cells in culture: increase of the cytotoxicity of anticancer drugs
S Orlowski, J Belehradek Jr, C Paoletti, LM Mir
Biochemical pharmacology 37 (24), 4727-4733, 1988
5881988
Electrochemotherapy, a new antitumor treatment. First clinical phase I‐II trial
M Belehradek, C Domenge, B Luboinski, S Orlowski, J Belehradek Jr, ...
Cancer 72 (12), 3694-3700, 1993
5781993
A validated model of in vivo electric field distribution in tissues for electrochemotherapy and for DNA electrotransfer for gene therapy
D Miklavčič, D Šemrov, H Mekid, LM Mir
Biochimica et Biophysica Acta (BBA)-General Subjects 1523 (1), 73-83, 2000
4672000
Centriole disassembly in vivo and its effect on centrosome structure and function in vertebrate cells
Y Bobinnec, A Khodjakov, LM Mir, CL Rieder, B Edde, M Bornens
The Journal of cell biology 143 (6), 1575-1589, 1998
4671998
Therapeutic perspectives of in vivo cell electropermeabilization
LM Mir
Bioelectrochemistry 53 (1), 1-10, 2001
4522001
In vivo electroporation of skeletal muscle: threshold, efficacy and relation to electric field distribution
J Gehl, TH Sørensen, K Nielsen, P Raskmark, SL Nielsen, T Skovsgaard, ...
Biochimica et Biophysica Acta (BBA)-General Subjects 1428 (2-3), 233-240, 1999
4331999
Electrochemotherapy, a new antitumor treatment: first clinical trial
LM Mir, M Belehradek, C Domenge, S Orlowski, B Poddevin, ...
Comptes Rendus de l'Academie des Sciences. Serie III, Sciences de la vie 313 …, 1991
4071991
DNA electrotransfer: its principles and an updated review of its therapeutic applications
F Andre, LM Mir
Gene therapy 11 (1), S33-S42, 2004
3902004
Phase I/II trial for the treatment of cutaneous and subcutaneous tumors using electrochemotherapy
R Heller, MJ Jaroszeski, LF Glass, JL Messina, DP Rapaport, RC DeConti, ...
Cancer: Interdisciplinary International Journal of the American Cancer …, 1996
3781996
Mechanisms of in vivo DNA electrotransfer: respective contributions of cell electropermeabilization and DNA electrophoresis
S Satkauskas, MF Bureau, M Puc, A Mahfoudi, D Scherman, D Miklavcic, ...
Molecular therapy 5 (2), 133-140, 2002
3772002
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20