Παρακολούθηση
Orestis Schinas
Orestis Schinas
Hamburg School of Business Administration
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα myhsba.de - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Feasibility and commercial considerations of LNG-fueled ships
O Schinas, M Butler
Ocean Engineering 122, 84-96, 2016
1912016
Cost assessment of environmental regulation and options for marine operators
O Schinas, CN Stefanakos
Transportation Research Part C: Emerging Technologies 25, 81-99, 2012
892012
Selecting technologies towards compliance with MARPOL Annex VI: The perspective of operators
O Schinas, CN Stefanakos
Transportation Research Part D: Transport and Environment 28, 28-40, 2014
792014
Assessing the impact of the maritime silk road
O Schinas, AG von Westarp
Journal of Ocean Engineering and Science 2 (3), 186-195, 2017
542017
Forecasting bunker prices; a nonstationary, multivariate methodology
CN Stefanakos, O Schinas
Transportation Research Part C: Emerging Technologies 38, 177-194, 2014
422014
HSBA handbook on ship finance
O Schinas, C Grau, M Johns
Springer Berlin Heidelberg, 2015
322015
Examining the use and application of multi-criteria decision making techniques in safety assessment
O Schinas
International symposium on maritime safety, security and environmental …, 2007
312007
Fuzzy real options and shared savings: Investment appraisal for green shipping technologies
D Metzger, O Schinas
Transportation Research Part D: Transport and Environment 77, 1-10, 2019
262019
Financing green ships through export credit schemes
O Schinas, HH Ross, TD Rossol
Transportation Research Part D: Transport and Environment 65, 300-311, 2018
202018
A pay-as-you-save model for the promotion of greening technologies in shipping
O Schinas, D Metzger
Transportation Research Part D: Transport and Environment 69, 184-195, 2019
182019
A fuzzy approach for container positioning considering sustainable profit optimization
AG von Westarp, O Schinas
Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review 92, 56-66, 2016
182016
Fuzzy time series forecasting of bunker prices: Nonstationary considerations
C Stefanakos, O Schinas
WMU Journal of Maritime Affairs 14, 177-199, 2015
132015
The cost of SOx limits to marine operators; results from exploring marine fuel prices
O Schinas, C Stefanakos
TransNav: International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea …, 2013
112013
New frontiers through short sea shipping
OD Schinas, HN Psaraftis
SNAME National Conference, Ottawa, 1997
111997
Energy supply security for the Aegean islands: A routing model with risk and environmental considerations
C Iliopoulou, K Kepaptsoglou, O Schinas
Energy Policy 113, 608-620, 2018
102018
The Mediterranean Ports in the Era of Mega-carriers: A Strategic Approach (< Special Issue> Maga-Container Ship and Container Terminal)
O Schinas, S Papadimitriou
Navigation 149, 45-64, 2001
102001
Empirical evidence of the interplay of energy performance and the value of ships
HH Ross, O Schinas
Ocean Engineering 190, 106403, 2019
92019
Financing ships of innovative technology
O Schinas
Finance and Risk Management for International Logistics and the Supply Chain …, 2018
92018
The impact of a possible extension at EU level of SECAs to the entire European Coastline
O Schinas, J Bani
EPRS: European Parliamentary Research Service, 2012
82012
Concerted Action on Short-sea Shipping
H Psaraftis, O Schinas
Report on Better Collection of Short-sea Shipping Data Collection, 2000
72000
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20