Παρακολούθηση
Pascal Vincent
Pascal Vincent
Facebook AI Research; U. Montreal (Professor, Computer Sc. & Op. Res.); MILA; CIFAR
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα iro.umontreal.ca
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Representation learning: A review and new perspectives
Y Bengio, A Courville, P Vincent
IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence 35 (8), 1798-1828, 2013
153462013
A neural probabilistic language model
Y Bengio, R Ducharme, P Vincent, C Janvin
The Journal of Machine Learning Research 3, 1137-1155, 2003
111952003
Extracting and composing robust features with denoising autoencoders
P Vincent, H Larochelle, Y Bengio, PA Manzagol
Proceedings of the 25th international conference on Machine learning, 1096-1103, 2008
88682008
Stacked denoising autoencoders: Learning useful representations in a deep network with a local denoising criterion.
P Vincent, H Larochelle, I Lajoie, Y Bengio, PA Manzagol, L Bottou
Journal of machine learning research 11 (12), 2010
88522010
Why does unsupervised pre-training help deep learning?
D Erhan, A Courville, Y Bengio, P Vincent
Proceedings of the thirteenth international conference on artificial …, 2010
35162010
Contractive auto-encoders: Explicit invariance during feature extraction
S Rifai, P Vincent, X Muller, X Glorot, Y Bengio
Proceedings of the 28th International Conference on Machine Learning (ICML …, 2011
19702011
Visualizing higher-layer features of a deep network
D Erhan, Y Bengio, A Courville, P Vincent
Dept. IRO, Université de Montréal, Tech. Rep, 2009
16802009
Out-of-sample extensions for lle, isomap, mds, eigenmaps, and spectral clustering
Y Bengio, JF Paiement, P Vincent, O Delalleau, N Le Roux, M Ouimet
Advances in neural information processing systems 16, 177-184, 2004
13972004
A connection between score matching and denoising autoencoders
P Vincent
Neural computation 23 (7), 1661-1674, 2011
11582011
Theano: A Python framework for fast computation of mathematical expressions
R Al-Rfou, G Alain, A Almahairi, C Angermueller, D Bahdanau, N Ballas, ...
arXiv preprint arXiv:1605.02688, 2016
10722016
Modeling temporal dependencies in high-dimensional sequences: Application to polyphonic music generation and transcription
N Boulanger-Lewandowski, Y Bengio, P Vincent
arXiv preprint arXiv:1206.6392, 2012
9082012
fastMRI: An open dataset and benchmarks for accelerated MRI
J Zbontar, F Knoll, A Sriram, T Murrell, Z Huang, MJ Muckley, A Defazio, ...
arXiv preprint arXiv:1811.08839, 2018
7602018
Generalized denoising auto-encoders as generative models
Y Bengio, L Yao, G Alain, P Vincent
Advances in neural information processing systems 26, 2013
7022013
Unsupervised feature learning and deep learning: A review and new perspectives
Y Bengio, AC Courville, P Vincent
CoRR, abs/1206.5538 1 (2665), 2012, 2012
6792012
The difficulty of training deep architectures and the effect of unsupervised pre-training
D Erhan, PA Manzagol, Y Bengio, S Bengio, P Vincent
International Conference on artificial intelligence and statistics, 153-160, 2009
6282009
Emonets: Multimodal deep learning approaches for emotion recognition in video
SE Kahou, X Bouthillier, P Lamblin, C Gulcehre, V Michalski, K Konda, ...
Journal on Multimodal User Interfaces 10, 99-111, 2016
4842016
Combining modality specific deep neural networks for emotion recognition in video
SE Kahou, C Pal, X Bouthillier, P Froumenty, Ç Gülçehre, R Memisevic, ...
Proceedings of the 15th ACM on International conference on multimodal …, 2013
4242013
Kernel matching pursuit
P Vincent, Y Bengio
Machine learning 48, 165-187, 2002
4152002
A variational inequality perspective on generative adversarial networks
G Gidel, H Berard, G Vignoud, P Vincent, S Lacoste-Julien
arXiv preprint arXiv:1802.10551, 2018
4092018
The manifold tangent classifier
S Rifai, YN Dauphin, P Vincent, Y Bengio, X Muller
Advances in neural information processing systems 24, 2011
3482011
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20