George Andrikopoulos
George Andrikopoulos
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα kth.se - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A survey on applications of pneumatic artificial muscles
G Andrikopoulos, G Nikolakopoulos, S Manesis
2011 19th Mediterranean Conference on Control & Automation (MED), 1439-1446, 2011
1572011
Advanced nonlinear PID-based antagonistic control for pneumatic muscle actuators
G Andrikopoulos, G Nikolakopoulos, S Manesis
IEEE Transactions on Industrial Electronics 61 (12), 6926-6937, 2014
962014
A survey on pneumatic muscle actuators modeling
E Kelasidi, G Andrikopoulos, G Nikolakopoulos, S Manesis
2011 IEEE International Symposium on Industrial Electronics, 1263-1269, 2011
812011
Piecewise affine modeling and constrained optimal control for a pneumatic artificial muscle
G Andrikopoulos, G Nikolakopoulos, I Arvanitakis, S Manesis
IEEE Transactions on Industrial Electronics 61 (2), 904-916, 2013
792013
Pneumatic artificial muscles: A switching model predictive control approach
G Andrikopoulos, G Nikolakopoulos, S Manesis
Control engineering practice 21 (12), 1653-1664, 2013
392013
A survey on pneumatic wall-climbing robots for inspection
A Brusell, G Andrikopoulos, G Nikolakopoulos
2016 24th Mediterranean Conference on Control and Automation (MED), 220-225, 2016
342016
Design and development of an exoskeletal wrist prototype via pneumatic artificial muscles
G Andrikopoulos, G Nikolakopoulos, S Manesis
Meccanica 50 (11), 2709-2730, 2015
252015
On the design, modeling and control of a novel compact aerial manipulator
D Wuthier, D Kominiak, C Kanellakis, G Andrikopoulos, M Fumagalli, ...
2016 24th Mediterranean Conference on Control and Automation (MED), 665-670, 2016
242016
Motion control of a novel robotic wrist exoskeleton via pneumatic muscle actuators
G Andrikopoulos, G Nikolakopoulos, S Manesis
2015 IEEE 20th Conference on Emerging Technologies & Factory Automation …, 2015
242015
Novel considerations on static force modeling of pneumatic muscle actuators
G Andrikopoulos, G Nikolakopoulos, S Manesis
IEEE/ASME transactions on Mechatronics 21 (6), 2647-2659, 2016
232016
Vortex actuation via electric ducted fans: an experimental study
G Andrikopoulos, G Nikolakopoulos
Journal of Intelligent & Robotic Systems 95 (3), 955-973, 2019
182019
Adaptive internal model control scheme for a pneumatic artificial muscle
G Andrikopoulos, G Nikolakopoulos, S Manesis
2013 European Control Conference (ECC), 772-777, 2013
182013
Novel considerations on the negative pressure adhesion of electric ducted fans: An experimental study
A Brusell, G Andrikopoulos, G Nikolakopoulos
2017 25th Mediterranean Conference on Control and Automation (MED), 1404-1409, 2017
172017
A survey on the application trends of home service robotics
GA Zachiotis, G Andrikopoulos, R Gornez, K Nakamura, ...
2018 IEEE International Conference on Robotics and Biomimetics (ROBIO), 1999 …, 2018
162018
Modelling and control of a tilt-wing unmanned aerial vehicle
E Small, E Fresk, G Andrikopoulos, G Nikolakopoulos
2016 24th Mediterranean Conference on Control and Automation (MED), 1254-1259, 2016
152016
An experimental study on thermodynamic properties of pneumatic artificial muscles
G Andrikopoulos, G Nikolakopoulos, S Manesis
2012 20th Mediterranean Conference on Control & Automation (MED), 1334-1340, 2012
152012
A switched system modeling approach for a pneumatic muscle actuator
G Andrikopoulos, J Arvanitakis, S Manesis, G Nikolakopoulos
2012 IEEE International Conference on Industrial Technology, 833-839, 2012
122012
Development and control of a differential wall climbing robot based on vortex adhesion
A Papadimitriou, G Andrikopoulos, G Nikolakopoulos
2019 18th European Control Conference (ECC), 1610-1615, 2019
92019
Design, modelling and control of a single rotor UAV
OC Carholt, E Fresk, G Andrikopoulos, G Nikolakopoulos
2016 24th Mediterranean Conference on Control and Automation (MED), 840-845, 2016
92016
Incorporation of thermal expansion in static force modeling of pneumatic artificial muscles
G Andrikopoulos, G Nikolakopoulos, S Manesis
2015 23rd Mediterranean Conference on Control and Automation (MED), 414-420, 2015
82015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20