Παρακολούθηση
Sandeep Kumar
Sandeep Kumar
PhD Scholar at IIT Ropar, Mechanical Engineering Department
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα iitrpr.ac.in
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Mechanical and Dry Sliding Wear Behavior of Particulate Fillers CaCO3 and CaSO4 Filled Vinyl ester Composites
SRC Sandeep Kumar
International Journal of Composite Materials 2 (5), 101-114, 2012
102012
AN APPARATUS FOR SPREADING MICROBIAL CULTURE ON A PETRI DISH
DCSN Mr. Sandeep Kumar, Dr. Vivek Kumar
IN Patent 445,273, 2023
2023
DOUBLE HANDLE CAN
S Kumar
IN Patent 03/2,023, 2023
2023
Fabrication of Collapsible Chair Cum Bed Model- An Engineering Approach
GS Sandeep Kumar, Gautam Sahni, Gaurav Kaintura, Alok Thapliyal, Nirmal ...
International Journal of Scientific & Engineering Research 9 (8), 50-54, 2018
2018
Design and Fabrication of Bench Vice and Toggle Screw Jack
PK Sandeep Kumar, Sunil Anand, Himanshu Tiwari, Gaurav Chamoli, Ashish Kukreti
International Journal of Machine Design and Manufacturing 4 (4), 1-10, 2018
2018
Drilling of Fibre Reinforced Plastics (FRPs) Materials: A Literature Survey
S Kumar
International Journal of Composite and Constituent Materials 1 (1), 14-32, 2015
2015
Design, Analysis and Fabrication of Composite Leaf Spring
SS Sandeep Kumar, Salvagali Mahadev Anurag, Srikanth Toshinwal
Journal of Polymer & Composites 2 (3), 4-14, 2014
2014
Mechanical and Tribological Characterization of CaCO3 and CaSO4 Filled CSM-E-Glass Fiber Reinforced Vinyl ester Composites
SRC Sandeep Kumar
Journal of Polymer & Composites 1 (3), 13-31, 2013
2013
An Overview of Manufacturing Technologies and Applications of Fiber Reinforced Polymers (FRPs)
S Kumar
IEEE, SCES - 2012, MNNIT, Allahabad, 736-739, 2012
2012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–9