Παρακολούθηση
Michael C. Georgiadis
Michael C. Georgiadis
Professor, Department of Chemical Engineering, Aristotle University of Thessaloniki
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα auth.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A two-stage stochastic programming model for the optimal design of distributed energy systems
Z Zhou, J Zhang, P Liu, Z Li, MC Georgiadis, EN Pistikopoulos
Applied Energy 103, 135-144, 2013
3582013
Process Systems Engineering: Volume 2: Multi-Parametric Model-Based Control
E Pistikopoulos, M Georgiadis, V Dua
Wiley-VCH, 2007
293*2007
Optimal design of supply chain networks under uncertain transient demand variations
MC Georgiadis, P Tsiakis, P Longinidis, MK Sofioglou
Omega 39 (3), 254-272, 2011
2892011
A multi-period, multi-regional generation expansion planning model incorporating unit commitment constraints
NE Koltsaklis, MC Georgiadis
Applied energy 158, 310-331, 2015
2192015
Dynamic modelling and simulation of plate heat exchangers under milk fouling
MC Georgiadis, S Macchietto
Chemical Engineering Science 55 (9), 1605-1619, 2000
1842000
Energy production planning of a network of micro combined heat and power generators
GM Kopanos, MC Georgiadis, EN Pistikopoulos
Applied Energy 102, 1522-1534, 2013
1742013
A spatial multi-period long-term energy planning model: a case study of the Greek power system
NE Koltsaklis, AS Dagoumas, GM Kopanos, EN Pistikopoulos, ...
Applied Energy 115, 456-482, 2014
1662014
The integration of process design & control: Computer aided chemical engineering
P SEFERLIS, M GEORGIADIS
156*2004
Simultaneous production and logistics operations planning in semicontinuous food industries
GM Kopanos, L Puigjaner, MC Georgiadis
Omega, 2011
1332011
Integration of financial statement analysis in the optimal design of supply chain networks under demand uncertainty
P Longinidis, MC Georgiadis
International journal of production economics 129 (2), 262-276, 2011
1322011
A heterogeneous dynamic model for the simulation and optimisation of the steam methane reforming reactor
G Pantoleontos, ES Kikkinides, MC Georgiadis
International Journal of Hydrogen Energy, 2012
1302012
Modeling, simulation and experimental validation of a PEM fuel cell system
C Ziogou, S Voutetakis, S Papadopoulou, MC Georgiadis
Computers & Chemical Engineering 35 (9), 1886-1900, 2011
124*2011
The interactions of design control and operability in reactive distillation systems
MC Georgiadis, M Schenk, EN Pistikopoulos, R Gani
Computers & Chemical Engineering 26 (4-5), 735-746, 2002
1222002
Advances in energy systems engineering
P Liu, MC Georgiadis, EN Pistikopoulos
Industrial & Engineering Chemistry Research 50 (9), 4915-4926, 2011
1132011
Multi-parametric model-based control: theory and applications
EN Pistikopoulos, MC Georgiadis, V Dua
(No Title), 2007
1122007
MILP formulations for single-and multi-mode resource-constrained project scheduling problems
TS Kyriakidis, GM Kopanos, MC Georgiadis
Computers & chemical engineering 36, 369-385, 2012
1112012
A simple new continuous-time formulation for short-term scheduling of multipurpose batch processes
NF Giannelos, MC Georgiadis
Industrial & engineering chemistry research 41 (9), 2178-2184, 2002
1112002
A general mathematical programming approach for process plant layout
MC Georgiadis, G Schilling, GE Rotstein, S Macchietto
Computers & chemical engineering 23 (7), 823-840, 1999
1111999
Optimal production scheduling and lot-sizing in dairy plants: the yogurt production line
GM Kopanos, L Puigjaner, MC Georgiadis
Industrial & Engineering Chemistry Research 49 (2), 701-718, 2010
1092010
Multiparametric Mixed‐Integer Linear Programming
P Dua, MC Georgiadis
Multi-Parametric Programming: Theory, Algorithms, and Applications, Volume 1 …, 2011
108*2011
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20