Παρακολούθηση
Jean-Pierre Hubaux
Jean-Pierre Hubaux
Professor, EPFL
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα epfl.ch - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Securing vehicular ad hoc networks
M Raya, JP Hubaux
Journal of computer security 15 (1), 39-68, 2007
2830*2007
GPS-free positioning in mobile ad hoc networks
S Čapkun, M Hamdi, JP Hubaux
Cluster Computing 5 (2), 157-167, 2002
18552002
Stimulating cooperation in self-organizing mobile ad hoc networks
L Buttyán, JP Hubaux
Mobile Networks and Applications 8 (5), 579-592, 2003
17022003
Self-organized public-key management for mobile ad hoc networks
S Capkun, L Buttyan, JP Hubaux
IEEE Transactions on mobile computing 2 (1), 52-64, 2003
13442003
The quest for security in mobile ad hoc networks
JP Hubaux, L Buttyán, S Capkun
Proceedings of the 2nd ACM international symposium on Mobile ad hoc …, 2001
12532001
Joint mobility and routing for lifetime elongation in wireless sensor networks
J Luo, JP Hubaux
Proceedings IEEE 24th Annual Joint Conference of the IEEE Computer and …, 2005
12162005
Securing vehicular communications
M Raya, P Papadimitratos, JP Hubaux
IEEE wireless communications 13 (5), 8-15, 2006
1082*2006
The security and privacy of smart vehicles
JP Hubaux, S Capkun, J Luo
IEEE Security & Privacy 2 (3), 49-55, 2004
10042004
Enforcing service availability in mobile ad-hoc WANs
L Buttyan, JP Hubaux
2000 First Annual Workshop on Mobile and Ad Hoc Networking and Computing …, 2000
8962000
Game theory meets network security and privacy
MH Manshaei, Q Zhu, T Alpcan, T Bacşar, JP Hubaux
ACM Computing Surveys (CSUR) 45 (3), 1-39, 2013
8382013
Quantifying location privacy
R Shokri, G Theodorakopoulos, JY Le Boudec, JP Hubaux
2011 IEEE symposium on security and privacy, 247-262, 2011
8072011
Efficient and robust pseudonymous authentication in VANET
G Calandriello, P Papadimitratos, JP Hubaux, A Lioy
Proceedings of the fourth ACM international workshop on Vehicular ad hoc …, 2007
7042007
Secure vehicular communication systems: design and architecture
P Papadimitratos, L Buttyan, T Holczer, E Schoch, J Freudiger, M Raya, ...
IEEE Communications Magazine 46 (11), 100-109, 2008
6882008
Minimum-energy broadcast in all-wireless networks: NP-completeness and distribution issues
M Čagalj, JP Hubaux, C Enz
Proceedings of the 8th annual international conference on Mobile computing …, 2002
6802002
Secure positioning of wireless devices with application to sensor networks
S Capkun, JP Hubaux
Proceedings IEEE 24th Annual Joint Conference of the IEEE Computer and …, 2005
6462005
SECTOR: secure tracking of node encounters in multi-hop wireless networks
S Čapkun, L Buttyán, JP Hubaux
Proceedings of the 1st ACM workshop on Security of ad hoc and sensor …, 2003
6082003
Self organization in mobile ad hoc networks: the approach of Terminodes
L Blazevic, L Buttyan, S Capkun, S Giordano, JP Hubaux, JY Le Boudec
IEEE Communications Magazine 39 (6), 166-174, 2001
5962001
TraCI: an interface for coupling road traffic and network simulators
A Wegener, M Piórkowski, M Raya, H Hellbrück, S Fischer, JP Hubaux
Proceedings of the 11th communications and networking simulation symposium …, 2008
5812008
Nuglets: a virtual currency to stimulate cooperation in self-organized mobile ad hoc networks
L Buttyan, JP Hubaux
5632001
On data-centric trust establishment in ephemeral ad hoc networks
M Raya, P Papadimitratos, VD Gligor, JP Hubaux
IEEE INFOCOM 2008-The 27th Conference on Computer Communications, 1238-1246, 2008
5402008
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20