Παρακολούθηση
Jane Khudyakov
Jane Khudyakov
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα pacific.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
SOX2 functions to maintain neural progenitor identity
V Graham, J Khudyakov, P Ellis, L Pevny
Neuron 39 (5), 749-765, 2003
15692003
Comprehensive spatiotemporal analysis of early chick neural crest network genes
J Khudyakov, M Bronner‐Fraser
Developmental dynamics: an official publication of the American Association …, 2009
1342009
Global transcriptome response to ionic liquid by a tropical rain forest soil bacterium, Enterobacter lignolyticus
JI Khudyakov, P D’haeseleer, SE Borglin, KM DeAngelis, H Woo, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 109 (32), E2173-E2182, 2012
912012
Complete genome sequence of “Enterobacter lignolyticus” SCF1
KM DeAngelis, P D’Haeseleer, D Chivian, JL Fortney, J Khudyakov, ...
Standards in genomic sciences 5 (1), 69-85, 2011
832011
Application of phenotypic microarrays to environmental microbiology
S Borglin, D Joyner, KM DeAngelis, J Khudyakov, P D’haeseleer, ...
Current opinion in biotechnology 23 (1), 41-48, 2012
672012
Genomic methods take the plunge: recent advances in high-throughput sequencing of marine mammals
KM Cammen, KR Andrews, EL Carroll, AD Foote, E Humble, ...
Journal of Heredity 107 (6), 481-495, 2016
632016
Discovery of microorganisms and enzymes involved in high-solids decomposition of rice straw using metagenomic analyses
AP Reddy, CW Simmons, P D’haeseleer, J Khudyakov, H Burd, M Hadi, ...
PLoS One 8 (10), e77985, 2013
622013
Blubber transcriptome response to acute stress axis activation involves transient changes in adipogenesis and lipolysis in a fasting-adapted marine mammal
JI Khudyakov, CD Champagne, LM Meneghetti, DE Crocker
Scientific Reports 7 (1), 42110, 2017
532017
Metatranscriptomic analysis of lignocellulolytic microbial communities involved in high-solids decomposition of rice straw
CW Simmons, AP Reddy, P D’haeseleer, J Khudyakov, K Billis, A Pati, ...
Biotechnology for biofuels 7, 1-13, 2014
492014
Muscle transcriptome response to ACTH administration in a free-ranging marine mammal
JI Khudyakov, CD Champagne, L Preeyanon, RM Ortiz, DE Crocker
Physiological Genomics 47 (8), 318-330, 2015
372015
Transcriptome analysis of northern elephant seal (Mirounga angustirostris) muscle tissue provides a novel molecular resource and physiological insights
JI Khudyakov, L Preeyanon, CD Champagne, RM Ortiz, DE Crocker
BMC genomics 16 (1), 1-11, 2015
332015
Blubber transcriptome responses to repeated ACTH administration in a marine mammal
JS Deyarmin, MC McCormley, CD Champagne, AP Stephan, ...
Scientific reports 9 (1), 2718, 2019
242019
Oxidative stress in northern elephant seals: Integration of omics approaches with ecological and experimental studies
DE Crocker, JI Khudyakov, CD Champagne
Comparative Biochemistry and Physiology Part A: Molecular & Integrative …, 2016
242016
Adipose transcriptome analysis provides novel insights into molecular regulation of prolonged fasting in northern elephant seal pups
B Martinez, J Khudyakov, K Rutherford, DE Crocker, N Gemmell, RM Ortiz
Physiological genomics 50 (7), 495-503, 2018
202018
Repeated adrenocorticotropic hormone administration alters adrenal and thyroid hormones in free-ranging elephant seals
MC McCormley, CD Champagne, JS Deyarmin, AP Stephan, DE Crocker, ...
Conservation physiology 6 (1), coy040, 2018
162018
Expression of obesity-related adipokine genes during fasting in a naturally obese marine mammal
JI Khudyakov, E Abdollahi, A Ngo, G Sandhu, A Stephan, DP Costa, ...
American Journal of Physiology-Regulatory, Integrative and Comparative …, 2019
152019
A blubber gene expression index for evaluating stress in marine mammals
L Pujade Busqueta, DE Crocker, CD Champagne, MC McCormley, ...
Conservation Physiology 8 (1), coaa082, 2020
122020
Time domains of hypoxia responses and-Omics Insights
JJ Yu, AL Non, EC Heinrich, W Gu, J Alcock, EA Moya, ES Lawrence, ...
Frontiers in Physiology 13, 885295, 2022
102022
Ontogeny of carbon monoxide-related gene expression in a deep-diving marine mammal
ER Piotrowski, MS Tift, DE Crocker, AB Pearson, JP Vázquez-Medina, ...
Frontiers in Physiology, 1841, 2021
102021
A sample preparation workflow for adipose tissue shotgun proteomics and proteogenomics
JI Khudyakov, JS Deyarmin, RM Hekman, L Pujade Busqueta, R Maan, ...
Biology Open 7 (11), bio036731, 2018
102018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20