Παρακολούθηση
Bernie Devlin
Bernie Devlin
University of Pittsburgh School of Medicine
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα upmc.edu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Genomic control for association studies
B Devlin, K Roeder
Biometrics 55 (4), 997-1004, 1999
36561999
Synaptic, transcriptional and chromatin genes disrupted in autism
S De Rubeis, X He, AP Goldberg, CS Poultney, K Samocha, ...
Nature 515 (7526), 209-215, 2014
26912014
De novo mutations revealed by whole-exome sequencing are strongly associated with autism
SJ Sanders, MT Murtha, AR Gupta, JD Murdoch, MJ Raubeson, ...
Nature 485 (7397), 237-241, 2012
23202012
Genetic relationship between five psychiatric disorders estimated from genome-wide SNPs
B Devlin, JR Kelsoe, P Sklar, MJ Daly, MC O'Donovan, N Craddock, ...
Nature genetics 45 (9), 984-994, 2013
23032013
Functional impact of global rare copy number variation in autism spectrum disorders
D Pinto, AT Pagnamenta, L Klei, R Anney, D Merico, R Regan, J Conroy, ...
Nature 466 (7304), 368-372, 2010
22892010
Patterns and rates of exonic de novo mutations in autism spectrum disorders
BM Neale, Y Kou, L Liu, A Ma’Ayan, KE Samocha, A Sabo, CF Lin, ...
Nature 485 (7397), 242-245, 2012
20022012
Mutations in SDHD, a Mitochondrial Complex II Gene, in Hereditary Paraganglioma
BE Baysal, RE Ferrell, JE Willett-Brozick, EC Lawrence, D Myssiorek, ...
Science 287 (5454), 848-851, 2000
19502000
Identification of common genetic risk variants for autism spectrum disorder
J Grove, S Ripke, TD Als, M Mattheisen, RK Walters, H Won, J Pallesen, ...
Nature genetics 51 (3), 431-444, 2019
17192019
Mapping autism risk loci using genetic linkage and chromosomal rearrangements
Nature genetics 39 (3), 319-328, 2007
16352007
Large-scale exome sequencing study implicates both developmental and functional changes in the neurobiology of autism
FK Satterstrom, JA Kosmicki, J Wang, MS Breen, S De Rubeis, JY An, ...
Cell 180 (3), 568-584. e23, 2020
16262020
Autism genome-wide copy number variation reveals ubiquitin and neuronal genes
JT Glessner, K Wang, G Cai, O Korvatska, CE Kim, S Wood, H Zhang, ...
Nature 459 (7246), 569-573, 2009
15802009
Multiple recurrent de novo CNVs, including duplications of the 7q11. 23 Williams syndrome region, are strongly associated with autism
SJ Sanders, AG Ercan-Sencicek, V Hus, R Luo, MT Murtha, ...
Neuron 70 (5), 863-885, 2011
14682011
Insights into autism spectrum disorder genomic architecture and biology from 71 risk loci
SJ Sanders, X He, AJ Willsey, AG Ercan-Sencicek, KE Samocha, ...
Neuron 87 (6), 1215-1233, 2015
14322015
A comparison of linkage disequilibrium measures for fine-scale mapping
B Devlin, N Risch
Genomics 29 (2), 311-322, 1995
13441995
Most genetic risk for autism resides with common variation
T Gaugler, L Klei, SJ Sanders, CA Bodea, AP Goldberg, AB Lee, ...
Nature genetics 46 (8), 881-885, 2014
13222014
A framework for the interpretation of de novo mutation in human disease
KE Samocha, EB Robinson, SJ Sanders, C Stevens, A Sabo, LM McGrath, ...
Nature genetics 46 (9), 944-950, 2014
10612014
Convergence of genes and cellular pathways dysregulated in autism spectrum disorders
D Pinto, E Delaby, D Merico, M Barbosa, A Merikangas, L Klei, ...
The American Journal of Human Genetics 94 (5), 677-694, 2014
10502014
Gene expression elucidates functional impact of polygenic risk for schizophrenia
M Fromer, P Roussos, SK Sieberts, JS Johnson, DH Kavanagh, ...
Nature neuroscience 19 (11), 1442-1453, 2016
10222016
Internalizing disorders in childhood
M Kovacs, B Devlin
The Journal of Child Psychology and Psychiatry and Allied Disciplines 39 (1 …, 1998
9451998
Coexpression networks implicate human midfetal deep cortical projection neurons in the pathogenesis of autism
AJ Willsey, SJ Sanders, M Li, S Dong, AT Tebbenkamp, RA Muhle, ...
Cell 155 (5), 997-1007, 2013
9332013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20