Παρακολούθηση
Nikolaos Malandrakis
Nikolaos Malandrakis
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα amazon.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A supervised approach to movie emotion tracking
N Malandrakis, A Potamianos, G Evangelopoulos, A Zlatintsi
2011 IEEE international conference on acoustics, speech and signal …, 2011
1322011
Multimodal prediction of affective dimensions and depression in human-computer interactions
R Gupta, N Malandrakis, B Xiao, T Guha, M Van Segbroeck, M Black, ...
Proceedings of the 4th international workshop on audio/visual emotion …, 2014
1172014
Distributional semantic models for affective text analysis
N Malandrakis, A Potamianos, E Iosif, S Narayanan
IEEE Transactions on Audio, Speech, and Language Processing 21 (11), 2379-2392, 2013
872013
GOAALLL!: Using sentiment in the world cup to explore theories of emotion
GM Lucas, J Gratch, N Malandrakis, E Szablowski, E Fessler, J Nichols
Image and Vision Computing 65, 58-65, 2017
692017
Linguistic analysis of differences in portrayal of movie characters
A Ramakrishna, VR Martínez, N Malandrakis, K Singla, S Narayanan
Proceedings of the 55th Annual Meeting of the Association for Computational …, 2017
642017
Predicting therapist empathy in motivational interviews using language features inspired by psycholinguistic norms.
J Gibson, N Malandrakis, F Romero, DC Atkins, SS Narayanan
Interspeech, 1947-1951, 2015
602015
Clinical state tracking in serious mental illness through computational analysis of speech
AC Arevian, D Bone, N Malandrakis, VR Martinez, KB Wells, DJ Miklowitz, ...
PLoS one 15 (1), e0225695, 2020
582020
COGNIMUSE: A multimodal video database annotated with saliency, events, semantics and emotion with application to summarization
A Zlatintsi, P Koutras, G Evangelopoulos, N Malandrakis, N Efthymiou, ...
EURASIP Journal on Image and Video Processing 2017, 1-24, 2017
582017
Controlled text generation for data augmentation in intelligent artificial agents
N Malandrakis, M Shen, A Goyal, S Gao, A Sethi, A Metallinou
arXiv preprint arXiv:1910.03487, 2019
522019
Kernel models for affective lexicon creation
N Malandrakis, A Potamianos, E Iosif, S Narayanan
Twelfth annual conference of the international speech communication association, 2011
492011
A quantitative analysis of gender differences in movies using psycholinguistic normatives
A Ramakrishna, N Malandrakis, E Staruk, S Narayanan
Proceedings of the 2015 Conference on Empirical Methods in Natural Language …, 2015
312015
Tweester at SemEval-2016 Task 4: Sentiment analysis in Twitter using semantic-affective model adaptation
E Palogiannidi, A Kolovou, F Christopoulou, F Kokkinos, E Iosif, ...
Proceedings of the 10th International Workshop on Semantic Evaluation …, 2016
282016
SAIL: A hybrid approach to sentiment analysis
N Malandrakis, A Kazemzadeh, A Potamianos, S Narayanan
Second Joint Conference on Lexical and Computational Semantics (* SEM …, 2013
272013
Therapy language analysis using automatically generated psycholinguistic norms.
N Malandrakis, SS Narayanan
INTERSPEECH, 1952-1956, 2015
232015
Objective Language Feature Analysis in Children with Neurodevelopmental Disorders During Autism Assessment.
M Kumar, R Gupta, D Bone, N Malandrakis, S Bishop, SS Narayanan
Interspeech, 2721-2725, 2016
182016
Sail: Sentiment analysis using semantic similarity and contrast features
N Malandrakis, M Falcone, C Vaz, JJ Bisogni, A Potamianos, ...
Proceedings of the 8th International Workshop on Semantic Evaluation …, 2014
182014
DeepPurple: Estimating sentence semantic similarity using n-gram regression models and web snippets
N Malandrakis, E Iosif, A Potamianos
* SEM 2012: The First Joint Conference on Lexical and Computational …, 2012
182012
Emotiword: Affective lexicon creation with application to interaction and multimedia data
N Malandrakis, A Potamianos, E Iosif, S Narayanan
Computational Intelligence for Multimedia Understanding: International …, 2012
142012
Tweester at SemEval-2017 Task 4: Fusion of Semantic-Affective and pairwise classification models for sentiment analysis in Twitter
A Kolovou, F Kokkinos, A Fergadis, P Papalampidi, E Iosif, N Malandrakis, ...
Proceedings of the 11th International Workshop on Semantic Evaluation …, 2017
112017
Elisa system description for lorehlt 2017
L Cheung, T Gowda, U Hermjakob, N Liu, J May, A Mayn, ...
Proc. Low Resource Human Lang. Technol, 51-59, 2017
92017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20