Παρακολούθηση
Carlo Cosentino
Carlo Cosentino
Professor of Bioengineering and Systems and Control Engineering, University of Catanzaro
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα unicz.it - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Finite-time stabilization via dynamic output feedback
F Amato, M Ariola, C Cosentino
Automatica 42 (2), 337-342, 2006
5202006
Finite-time stability of linear time-varying systems: analysis and controller design
F Amato, M Ariola, C Cosentino
IEEE Transactions on Automatic Control 55 (4), 1003-1008, 2010
2812010
Finite-time stability of linear time-varying systems with jumps
F Amato, R Ambrosino, M Ariola, C Cosentino
Automatica 45 (5), 1354-1358, 2009
2522009
Finite-time control of discrete-time linear systems: analysis and design conditions
F Amato, M Ariola, C Cosentino
Automatica 46 (5), 919-924, 2010
2482010
Finite-time stability and control
F Amato, R Ambrosino, M Ariola, C Cosentino, G De Tommasi
Springer, 2014
2082014
Tailoring width of microfabricated nanochannels to solute size can be used to control diffusion kinetics
F Martin, R Walczak, A Boiarski, M Cohen, T West, C Cosentino, M Ferrari
Journal of Controlled Release 102 (1), 123-133, 2005
1832005
Sufficient conditions for finite-time stability of impulsive dynamical systems
R Ambrosino, F Calabrese, C Cosentino, G De Tommasi
IEEE Transactions on Automatic Control 54 (4), 861-865, 2009
1752009
Input–output finite time stabilization of linear systems
F Amato, R Ambrosino, C Cosentino, G De Tommasi
Automatica 46 (9), 1558-1562, 2010
1612010
Input–output finite time stabilization of linear systems
F Amato, R Ambrosino, C Cosentino, G De Tommasi
Automatica 46 (9), 1558-1562, 2010
1612010
Feedback control in systems biology
C Cosentino, D Bates
Crc Press, 2011
1332011
Sufficient conditions for finite-time stability and stabilization of nonlinear quadratic systems
F Amato, C Cosentino, A Merola
IEEE Transactions on Automatic Control 55 (2), 430-434, 2009
1292009
On the region of attraction of nonlinear quadratic systems
F Amato, C Cosentino, A Merola
Automatica 43 (12), 2119-2123, 2007
1122007
Stabilization of bilinear systems via linear state-feedback control
F Amato, C Cosentino, AS Fiorillo, A Merola
IEEE Transactions on Circuits and Systems II: Express Briefs 56 (1), 76-80, 2009
1092009
Necessary and sufficient conditions for finite-time stability of linear systems
F Amato, M Ariola, C Cosentino, CT Abdallah, P Dorato
Proceedings of the 2003 American Control Conference, 2003. 5, 4452-4456, 2003
1082003
Necessary and sufficient conditions for finite-time stability of linear systems
F Amato, M Ariola, C Cosentino, CT Abdallah, P Dorato
Proceedings of the 2003 American Control Conference, 2003. 5, 4452-4456, 2003
1082003
Finite-time stabilization of impulsive dynamical linear systems
F Amato, R Ambrosino, C Cosentino, G De Tommasi
Nonlinear Analysis: Hybrid Systems 5 (1), 89-101, 2011
952011
An insight into tumor dormancy equilibrium via the analysis of its domain of attraction
A Merola, C Cosentino, F Amato
Biomedical Signal Processing and Control 3 (3), 212-219, 2008
662008
A direct/functional redundancy scheme for fault detection and isolation on an aircraft
F Amato, C Cosentino, M Mattei, G Paviglianiti
Aerospace Science and Technology 10 (4), 338-345, 2006
652006
Finite-time control of linear time-varying systems via output feedback
F Amato, M Ariola, C Cosentino
Proceedings of the 2005, American Control Conference, 2005., 4722-4726, 2005
612005
Stability analysis of nonlinear quadratic systems via polyhedral Lyapunov functions
F Amato, F Calabrese, C Cosentino, A Merola
2008 American Control Conference, 2291-2296, 2008
572008
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20