Παρακολούθηση
xijie wang
xijie wang
SLAC
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα slac.stanford.edu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
High-Gain Harmonic-Generation Free-Electron Laser
LH Yu
Science 289, 932, 2000
6442000
Mega-electron-volt ultrafast electron diffraction at SLAC National Accelerator Laboratory
SP Weathersby, G Brown, M Centurion, TF Chase, R Coffee, J Corbett, ...
Review of Scientific Instruments 86 (7), 2015
4112015
Exponential Gain and Saturation of a Self-Amplified Spontaneous Emission Free-Electron Laser
SV Milton
Science 292, 2037-2041, 2001
3922001
An ultrafast symmetry switch in a Weyl semimetal
EJ Sie, CM Nyby, CD Pemmaraju, SJ Park, X Shen, J Yang, MC Hoffmann, ...
Nature 565 (7737), 61-66, 2019
3282019
Laser acceleration of relativistic electrons using the inverse Cherenkov effect
WD Kimura, GH Kim, RD Romea, LC Steinhauer, IV Pogorelsky, ...
Physical review letters 74 (4), 546, 1995
2881995
First ultraviolet high-gain harmonic-generation free-electron laser
LH Yu, L DiMauro, A Doyuran, WS Graves, ED Johnson, R Heese, ...
Physical review letters 91 (7), 074801, 2003
2782003
Experimental observation of high-brightness microbunching in a photocathode rf electron gun
XJ Wang, X Qiu, I Ben-Zvi
Physical Review E 54 (4), R3121, 1996
2111996
Nonlinear Cross-Phase Modulation with Intense Single-Cycle Terahertz Pulses
Y Shen
physics review letter 99, 043901, 2007
1942007
Imaging CF3I conical intersection and photodissociation dynamics with ultrafast electron diffraction
J Yang, X Zhu, TJA Wolf, Z Li, JPF Nunes, R Coffee, JP Cryan, M Gühr, ...
Science 361 (6397), 64-67, 2018
1902018
Light-induced picosecond rotational disordering of the inorganic sublattice in hybrid perovskites
X Wu, LZ Tan, X Shen, T Hu, K Miyata, MT Trinh, R Li, R Coffee, S Liu, ...
Science advances 3 (7), e1602388, 2017
1762017
The photochemical ring-opening of 1, 3-cyclohexadiene imaged by ultrafast electron diffraction
TJA Wolf, DM Sanchez, J Yang, RM Parrish, JPF Nunes, M Centurion, ...
Nature chemistry 11 (6), 504-509, 2019
1702019
Light-induced charge density wave in LaTe3
A Kogar, A Zong, PE Dolgirev, X Shen, J Straquadine, YQ Bie, X Wang, ...
Nature Physics 16 (2), 159-163, 2020
1672020
Heterogeneous to homogeneous melting transition visualized with ultrafast electron diffraction
MZ Mo, Z Chen, RK Li, M Dunning, BBL Witte, JK Baldwin, LB Fletcher, ...
Science 360 (6396), 1451-1455, 2018
1582018
Diffractive imaging of coherent nuclear motion in isolated molecules
J Yang, M Guehr, X Shen, R Li, T Vecchione, R Coffee, J Corbett, A Fry, ...
Physical review letters 117 (15), 153002, 2016
1582016
Experimental characterization of nonlinear harmonic radiation from a visible self-amplified spontaneous emission free-electron laser at saturation
A Tremaine, XJ Wang, M Babzien, I Ben-Zvi, M Cornacchia, HD Nuhn, ...
Physical review letters 88 (20), 204801, 2002
1472002
Femtosecond time-resolved MeV electron diffraction
P Zhu, Y Zhu, Y Hidaka, L Wu, J Cao, H Berger, J Geck, R Kraus, S Pjerov, ...
New Journal of Physics 17 (6), 063004, 2015
1362015
Tunable few-cycle and multicycle coherent terahertz radiation from relativistic electrons
Y Shen, X Yang, GL Carr, Y Hidaka, JB Murphy, X Wang
Physical review letters 107 (20), 204801, 2011
1242011
Experimental demonstration of high quality MeV ultrafast electron diffraction
R Li, C Tang, Y Du, W Huang, Q Du, J Shi, L Yan, X Wang
Review of Scientific Instruments 80 (8), 2009
1232009
Demonstration of Emittance Compensation through the Measurement of the Slice Emittance of a 10-ps Electron Bunch
X Qiu, K Batchelor, I Ben-Zvi, XJ Wang
Physical review letters 76 (20), 3723, 1996
1171996
Experimental observation of femtosecond electron beam microbunching by inverse free-electron-laser acceleration
Y Liu, XJ Wang, DB Cline, M Babzien, JM Fang, J Gallardo, K Kusche, ...
Physical review letters 80 (20), 4418, 1998
1161998
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20