Παρακολούθηση
Xiaodong He (何晓冬)
Xiaodong He (何晓冬)
AI Lab, JD.com; IEEE/CAAI Fellow
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ieee.org - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Hierarchical attention networks for document classification
Z Yang, D Yang, C Dyer, X He, A Smola, E Hovy
Proceedings of the 2016 conference of the North American chapter of the …, 2016
58052016
Bottom-up and top-down attention for image captioning and visual question answering
P Anderson, X He, C Buehler, D Teney, M Johnson, S Gould, L Zhang
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2018
52592018
Embedding entities and relations for learning and inference in knowledge bases
B Yang, W Yih, X He, J Gao, L Deng
ICLR 2015, 2014
35152014
Learning deep structured semantic models for web search using clickthrough data
PS Huang, X He, J Gao, L Deng, A Acero, L Heck
Proceedings of the 22nd ACM international conference on Information …, 2013
22612013
Stacked attention networks for image question answering
Z Yang, X He, J Gao, L Deng, A Smola
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2016
22372016
Ms-celeb-1m: A dataset and benchmark for large-scale face recognition
Y Guo, L Zhang, Y Hu, X He, J Gao
European conference on computer vision, 87-102, 2016
22142016
Attngan: Fine-grained text to image generation with attentional generative adversarial networks
T Xu, P Zhang, Q Huang, H Zhang, Z Gan, X Huang, X He
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2018
19312018
From captions to visual concepts and back
H Fang, S Gupta, F Iandola, RK Srivastava, L Deng, P Dollár, J Gao, X He, ...
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2015
16202015
Stacked cross attention for image-text matching
KH Lee, X Chen, G Hua, H Hu, X He
Proceedings of the European conference on computer vision (ECCV), 201-216, 2018
12842018
Recent advances in deep learning for speech research at Microsoft
L Deng, J Li, JT Huang, K Yao, D Yu, F Seide, M Seltzer, G Zweig, X He, ...
2013 IEEE international conference on acoustics, speech and signal …, 2013
10322013
Deep sentence embedding using long short-term memory networks: Analysis and application to information retrieval
H Palangi, L Deng, Y Shen, J Gao, X He, J Chen, X Song, R Ward
IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech, and Language Processing 24 (4), 694-707, 2016
10202016
Learning semantic representations using convolutional neural networks for web search
Y Shen, X He, J Gao, L Deng, G Mesnil
Proceedings of the 23rd international conference on world wide web, 373-374, 2014
8472014
Semantic parsing via staged query graph generation: Question answering with knowledge base
SW Yih, MW Chang, X He, J Gao
ACL-IJCNLP 2015, 1321–1331, 2015
8392015
A latent semantic model with convolutional-pooling structure for information retrieval
Y Shen, X He, J Gao, L Deng, G Mesnil
Proceedings of the 23rd ACM international conference on conference on …, 2014
8302014
A multi-view deep learning approach for cross domain user modeling in recommendation systems
AM Elkahky, Y Song, X He
Proceedings of the 24th international conference on world wide web, 278-288, 2015
7802015
From Eliza to XiaoIce: challenges and opportunities with social chatbots
HY Shum, X He, D Li
Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering 19, 10-26, 2018
778*2018
Using recurrent neural networks for slot filling in spoken language understanding
G Mesnil, Y Dauphin, K Yao, Y Bengio, L Deng, D Hakkani-Tur, X He, ...
IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech, and Language Processing 23 (3), 530-539, 2014
7582014
A corpus and cloze evaluation for deeper understanding of commonsense stories
N Mostafazadeh, N Chambers, X He, D Parikh, D Batra, L Vanderwende, ...
Proceedings of the 2016 Conference of the North American Chapter of the …, 2016
7112016
Domain adaptation via pseudo in-domain data selection
A Axelrod, X He, J Gao
Proceedings of the 2011 conference on empirical methods in natural language …, 2011
6642011
End-to-end structure-aware convolutional networks for knowledge base completion
C Shang, Y Tang, J Huang, J Bi, X He, B Zhou
Proceedings of the AAAI conference on artificial intelligence 33 (01), 3060-3067, 2019
5962019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20