Παρακολούθηση
Yong Xiang
Yong Xiang
School of Information Technology, Deakin University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα deakin.edu.au - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Information and communications technologies for sustainable development goals: state-of-the-art, needs and perspectives
J Wu, S Guo, H Huang, W Liu, Y Xiang
IEEE Communications Surveys & Tutorials 20 (3), 2389-2406, 2018
6422018
Fog computing: Survey of trends, architectures, requirements, and research directions
RK Naha, S Garg, D Georgakopoulos, PP Jayaraman, L Gao, Y Xiang, ...
IEEE access 6, 47980-48009, 2018
6092018
Cost efficient resource management in fog computing supported medical cyber-physical system
L Gu, D Zeng, S Guo, A Barnawi, Y Xiang
IEEE Transactions on Emerging Topics in Computing 5 (1), 108-119, 2015
4482015
A survey on energy internet: Architecture, approach, and emerging technologies
K Wang, J Yu, Y Yu, Y Qian, D Zeng, S Guo, Y Xiang, J Wu
IEEE systems journal 12 (3), 2403-2416, 2018
4382018
Network traffic classification using correlation information
J Zhang, Y Xiang, Y Wang, W Zhou, Y Xiang, Y Guan
IEEE Transactions on Parallel and Distributed systems 24 (1), 104-117, 2012
4262012
Decentralized privacy using blockchain-enabled federated learning in fog computing
Y Qu, L Gao, TH Luan, Y Xiang, S Yu, B Li, G Zheng
IEEE Internet of Things Journal 7 (6), 5171-5183, 2020
3662020
Protection of big data privacy
A Mehmood, I Natgunanathan, Y Xiang, G Hua, S Guo
IEEE access 4, 1821-1834, 2016
3412016
Discriminating DDoS attacks from flash crowds using flow correlation coefficient
S Yu, W Zhou, W Jia, S Guo, Y Xiang, F Tang
IEEE transactions on parallel and distributed systems 23 (6), 1073-1080, 2011
3032011
A blockchained federated learning framework for cognitive computing in industry 4.0 networks
Y Qu, SR Pokhrel, S Garg, L Gao, Y Xiang
IEEE Transactions on Industrial Informatics 17 (4), 2964-2973, 2020
2842020
Software-defined wireless networking opportunities and challenges for Internet-of-Things: A review
K Sood, S Yu, Y Xiang
IEEE Internet of Things Journal 3 (4), 453-463, 2015
2672015
Massive MIMO linear precoding: A survey
N Fatema, G Hua, Y Xiang, D Peng, I Natgunanathan
IEEE systems journal 12 (4), 3920-3931, 2017
2492017
Internet traffic classification by aggregating correlated naive bayes predictions
J Zhang, C Chen, Y Xiang, W Zhou, Y Xiang
IEEE transactions on information forensics and security 8 (1), 5-15, 2012
2312012
Achieving secure and efficient dynamic searchable symmetric encryption over medical cloud data
H Li, Y Yang, Y Dai, S Yu, Y Xiang
IEEE Transactions on Cloud Computing 8 (2), 484-494, 2017
2102017
A review on automatic facial expression recognition systems assisted by multimodal sensor data
N Samadiani, G Huang, B Cai, W Luo, CH Chi, Y Xiang, J He
Sensors 19 (8), 1863, 2019
1922019
Asynchronous federated learning on heterogeneous devices: A survey
C Xu, Y Qu, Y Xiang, L Gao
Computer Science Review 50, 100595, 2023
1772023
Automatic modulation classification using CNN-LSTM based dual-stream structure
Z Zhang, H Luo, C Wang, C Gan, Y Xiang
IEEE Transactions on Vehicular Technology 69 (11), 13521-13531, 2020
1752020
Complete ensemble empirical mode decomposition hybridized with random forest and kernel ridge regression model for monthly rainfall forecasts
M Ali, R Prasad, Y Xiang, ZM Yaseen
Journal of Hydrology 584, 124647, 2020
1662020
Energy minimization in multi-task software-defined sensor networks
D Zeng, P Li, S Guo, T Miyazaki, J Hu, Y Xiang
IEEE transactions on computers 64 (11), 3128-3139, 2015
1632015
Applications of distributed ledger technologies to the internet of things: A survey
Q Zhu, SW Loke, R Trujillo-Rasua, F Jiang, Y Xiang
ACM computing surveys (CSUR) 52 (6), 1-34, 2019
1602019
Blind source-separation using second-order cyclostationary statistics
K Abed-Meraim, Y Xiang, JH Manton, Y Hua
IEEE Transactions on Signal Processing 49 (4), 694-701, 2001
1592001
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20