Παρακολούθηση
Roel Maes
Roel Maes
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα synopsys.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The butterfly PUF protecting IP on every FPGA
SS Kumar, J Guajardo, R Maes, GJ Schrijen, P Tuyls
2008 IEEE International Workshop on Hardware-Oriented Security and Trust, 67-70, 2008
8942008
Physically unclonable functions: A study on the state of the art and future research directions
R Maes, I Verbauwhede
Towards Hardware-Intrinsic Security: Foundations and Practice, 3-37, 2010
6472010
Physically unclonable functions: Properties
R Maes
Physically Unclonable Functions, 49-80, 2013
625*2013
PUFKY: A fully functional PUF-based cryptographic key generator
R Maes, A Van Herrewege, I Verbauwhede
Cryptographic Hardware and Embedded Systems–CHES 2012: 14th International …, 2012
4042012
Intrinsic PUFs from flip-flops on reconfigurable devices
R Maes, P Tuyls, I Verbauwhede
3rd Benelux workshop on information and system security (WISSec 2008) 17, 2008, 2008
3372008
Low-overhead implementation of a soft decision helper data algorithm for SRAM PUFs
R Maes, P Tuyls, I Verbauwhede
Cryptographic Hardware and Embedded Systems-CHES 2009: 11th International …, 2009
2672009
A formalization of the security features of physical functions
F Armknecht, R Maes, AR Sadeghi, FX Standaert, C Wachsmann
2011 IEEE symposium on security and privacy, 397-412, 2011
2342011
Reverse fuzzy extractors: Enabling lightweight mutual authentication for PUF-enabled RFIDs
A Van Herrewege, S Katzenbeisser, R Maes, R Peeters, AR Sadeghi, ...
Financial Cryptography and Data Security: 16th International Conference, FC …, 2012
2282012
Machine learning attacks on 65nm Arbiter PUFs: Accurate modeling poses strict bounds on usability
G Hospodar, R Maes, I Verbauwhede
2012 IEEE international workshop on Information forensics and security (WIFS …, 2012
2192012
A soft decision helper data algorithm for SRAM PUFs
R Maes, P Tuyls, I Verbauwhede
2009 IEEE international symposium on information theory, 2101-2105, 2009
2182009
Experimental evaluation of physically unclonable functions in 65 nm CMOS
R Maes, V Rozic, I Verbauwhede, P Koeberl, E Van der Sluis, ...
2012 Proceedings of the ESSCIRC (ESSCIRC), 486-489, 2012
1692012
Memory leakage-resilient encryption based on physically unclonable functions
F Armknecht, R Maes, AR Sadeghi, B Sunar, P Tuyls
Towards Hardware-Intrinsic Security: Foundations and Practice, 135-164, 2010
1602010
Physically unclonable functions: Constructions, properties and applications
M Roel
Katholieke Universiteit Leuven, Belgium, 2012
140*2012
An accurate probabilistic reliability model for silicon PUFs
R Maes
Cryptographic Hardware and Embedded Systems-CHES 2013: 15th International …, 2013
1082013
Countering the effects of silicon aging on SRAM PUFs
R Maes, V Van Der Leest
2014 IEEE International symposium on hardware-oriented security and trust …, 2014
1052014
Secure key generation from biased PUFs
R Maes, V Van Der Leest, E Van Der Sluis, F Willems
Cryptographic Hardware and Embedded Systems--CHES 2015: 17th International …, 2015
1002015
A pay-per-use licensing scheme for hardware IP cores in recent SRAM-based FPGAs
R Maes, D Schellekens, I Verbauwhede
IEEE Transactions on Information Forensics and Security 7 (1), 98-108, 2011
782011
Physically unclonable functions: manufacturing variability as an unclonable device identifier
I Verbauwhede, R Maes
Proceedings of the 21st edition of the great lakes symposium on Great lakes …, 2011
542011
A robust SRAM-PUF key generation scheme based on polar codes
B Chen, T Ignatenko, FMJ Willems, R Maes, E van der Sluis, G Selimis
GLOBECOM 2017-2017 IEEE Global Communications Conference, 1-6, 2017
532017
Adapting voltage ramp-up time for temperature noise reduction on memory-based PUFs
M Cortez, S Hamdioui, V van der Leest, R Maes, GJ Schrijen
2013 IEEE International Symposium on Hardware-Oriented Security and Trust …, 2013
482013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20