Παρακολούθηση
Maria Salonen
Maria Salonen
Postdoctoral researcher, University of Helsinki
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα helsinki.fi - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Modelling the potential effect of shared bicycles on public transport travel times in Greater Helsinki: An open data approach
S Jäppinen, T Toivonen, M Salonen
Applied Geography 43, 13-24, 2013
2932013
Modelling travel time in urban networks: comparable measures for private car and public transport
M Salonen, T Toivonen
Journal of transport Geography 31, 143-153, 2013
2862013
Innovation collaboration and appropriability by knowledge-intensive business services firms
M Miozzo, P Desyllas, H Lee, I Miles
Research Policy 45 (7), 1337-1351, 2016
1902016
Dynamic cities: Location-based accessibility modelling as a function of time
O Järv, H Tenkanen, M Salonen, R Ahas, T Toivonen
Applied geography 95, 101-110, 2018
912018
Critical distances: Comparing measures of spatial accessibility in the riverine landscapes of Peruvian Amazonia
M Salonen, T Toivonen, JM Cohalan, OT Coomes
Applied geography 32 (2), 501-513, 2012
632012
Health research needs more comprehensive accessibility measures: integrating time and transport modes from open data
H Tenkanen, P Saarsalmi, O Järv, M Salonen, T Toivonen
International journal of health geographics 15 (1), 1-12, 2016
592016
Do suburban residents prefer the fastest or low-carbon travel modes? Combining public participation GIS and multimodal travel time analysis for daily mobility research
M Salonen, A Broberg, M Kyttä, T Toivonen
Applied Geography 53, 438-448, 2014
532014
Decreased incidence of type 1 diabetes in young Finnish children
A Parviainen, A But, H Siljander, M Knip
Diabetes care 43 (12), 2953-2958, 2020
272020
Island accessibility challenges: Rural transport in the Finnish archipelago
T Makkonen, M Salonen, S Kajander
European Journal of Transport and Infrastructure Research 13 (4), 2013
242013
Joukkoliikenteellä, autolla ja kävellen: avoin saavutettavuusaineisto pääkaupunkiseudulla
T Toivonen, M Salonen, H Tenkanen, P Saarsalmi, T Jaakkola, J Järvi
Terra 126 (3), 127-136, 2014
162014
Analysing spatial accessibility patterns with travel time and distance measures: novel approaches for rural and urban contexts
M Salonen
Helsingin yliopisto, 2014
142014
Evaluating the impact of distance measures on deforestation simulations in the fluvial landscapes of Amazonia
M Salonen, EE Maeda, T Toivonen
Ambio 43 (6), 779-790, 2014
132014
Arkiliikkumisen vaihtoehdoista monikeskuksistuvassa metropolissa: Kaksi näkökulmaa palvelujen saavutettavuuteen pääkaupunkiseudulla
M Salonen, T Toivonen, M Vaattovaara
Yhdyskuntasuunnittelu 2 (50), 8-27, 2012
132012
Facility allocation strategies and the sustainability of service delivery: Modelling library patronage patterns and their related CO2-emissions
J Lahtinen, M Salonen, T Toivonen
Applied Geography 44, 43-52, 2013
122013
Paikkatietopohjainen menetelmä autoilun ajoaikojen ja kokonaismatka-aikojen mallintamiseen: esimerkkinä pääkaupunkiseutu
T Jaakkola
Helsingfors universitet, 2013
122013
Comparing spatial data sources for cycling studies: A review
E Willberg, H Tenkanen, A Poom, M Salonen, T Toivonen
Transport in Human Scale Cities, 2021
82021
Bike sharing as part of urban mobility in Helsinki: a user perspective
E Willberg
Helsingin yliopisto, 2019
72019
Reititin: an open source tool for analysing accessibility by public transport in Greater Helsinki
J Järvi, M Salonen, P Saarsalmi, H Tenkanen, T Toivonen
Proceedingsofthe3rdOpen Source GeospatialResearch& Education Symposium, 149, 2013
72013
Resident group specific accessibility analysis and implications for the Great Helsinki Region using Structural Accessibility Layer
X Albacete, T Toivonen, M Salonen, P Saarsalmi, M Kolehmainen
Case Studies on Transport Policy 5 (1), 87-101, 2017
52017
Helsinki Region-Travel Time Matrix 2015
T Toivonen, H Tenkanen, V Heikinheimo, T Jaakkola, J Järvi, M Salonen
DOI, 2015
52015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20