Παρακολούθηση
V. Karakitsios
V. Karakitsios
Professor of Historical Geology, National and Kapodistrian University of Athens
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα geol.uoa.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The influence of preexisting structure and halokinesis on organic matter preservation and thrust system evolution in the Ionian Basin, Northwest Greece
V Karakitsios
AAPG bulletin 79 (7), 960-980, 1995
1481995
Pain in Parkinson's disease: facts and uncertainties
A Antonini, M Tinazzi, G Abbruzzese, A Berardelli, KR Chaudhuri, ...
European journal of neurology 25 (7), 917-e69, 2018
128*2018
Evolution and petroleum potential of Western Greece
V Karakitsios, N Rigakis
Journal of Petroleum Geology 30 (3), 197-218, 2007
1102007
Western Greece and Ionian Sea petroleum systems
V Karakitsios
AAPG bulletin 97 (9), 1567-1595, 2013
1042013
The source rock horizons of the Ionian Basin (NW Greece)
N Rigakis, V Karakitsios
Marine and Petroleum geology 15 (7), 593-617, 1998
841998
Organic-carbon deposition in the Cretaceous of the Ionian Basin, NW Greece: the Paquier Event (OAE 1b) revisited
H Tsikos, V Karakitsios, Y van Breugel, BEN Walsworth-Bell, ...
Geological Magazine 141 (4), 401-416, 2004
742004
Ouverture et inversion tectonique du bassin ionien (Epire, Grece)
V Karakitsios
Annales Géologiques des Pays Helléniques 35, 185-318, 1991
641991
A record of the Messinian salinity crisis in the eastern Ionian tectonically active domain (Greece, eastern Mediterranean)
V Karakitsios, M Roveri, S Lugli, V Manzi, R Gennari, A Antonarakou, ...
Basin Research 29 (2), 203-233, 2017
632017
Large sea surface temperature, salinity, and productivity‐preservation changes preceding the onset of the Messinian Salinity Crisis in the eastern Mediterranean Sea
I Vasiliev, V Karakitsios, I Bouloubassi, K Agiadi, G Kontakiotis, ...
Paleoceanography and Paleoclimatology 34 (2), 182-202, 2019
542019
A global event with a regional character: the Early Toarcian Oceanic Anoxic Event in the Pindos Ocean (northern Peloponnese, Greece)
N Kafousia, V Karakitsios, HC Jenkyns, E Mattioli
Geological Magazine 148 (4), 619-631, 2011
442011
Decoding sea surface and paleoclimate conditions in the eastern Mediterranean over the Tortonian-Messinian Transition
G Kontakiotis, E Besiou, A Antonarakou, SD Zarkogiannis, A Kostis, ...
Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 534, 109312, 2019
422019
Upper Cenozoic stratigraphy and paleogeographic evolution of Myrtoon and adjacent basins, Aegean Sea, Greece
G Anastasakis, DJW Piper, MD Dermitzakis, V Karakitsios
Marine and Petroleum Geology 23 (3), 353-369, 2006
422006
Datations par les radiolaires des Calcaires à Filaments, Schistes à Posidonies supérieurs et Calcaires de Vigla (zone ionienne, Epire, Grèce) du Callovien au Tithonique terminal
V Karakitsios, T Danelian, P De Wever
CR Acad. Sci., Paris 306, 367-372, 1988
411988
The Toarcian oceanic anoxic event in the Ionian zone, Greece
N Kafousia, V Karakitsios, E Mattioli, S Kenjo, HC Jenkyns
Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 393, 135-145, 2014
402014
First evidence for the Cenomanian–Turonian oceanic anoxic event (OAE2,‘Bonarelli’event) from the Ionian Zone, western continental Greece
V Karakitsios, H Tsikos, Y van Breugel, L Koletti, JSS Damsté, ...
International Journal of Earth Sciences 96, 343-352, 2007
392007
Sedimentological study of the Triassic solution-collapse breccias of the Ionian zone (NW Greece)
V Karakitsios, F Pomoni-Papaioannou
Carbonates and Evaporites 13, 207-218, 1998
391998
Palaeoenvironmental changes at the Tortonian/Messinian boundary: A deep-sea sedimentary record of the eastern Mediterranean Sea
P Moissette, JJ Cornée, A Antonarakou, G Kontakiotis, H Drinia, ...
Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 505, 217-233, 2018
382018
Facies analysis of the Trypali carbonate unit (Upper Triassic) in central‐western Crete (Greece): an evaporite formation transformed into solution‐collapse breccias
F Pomoni‐Papaioannou, V Karakitsios
Sedimentology 49 (5), 1113-1132, 2002
382002
New insights into the early Pliocene hydrographic dynamics and their relationship to the climatic evolution of the Mediterranean Sea
G Kontakiotis, V Karakitsios, PG Mortyn, A Antonarakou, H Drinia, ...
Palaeogeography, palaeoclimatology, palaeoecology 459, 348-364, 2016
362016
Messinian salinity crisis record under strong freshwater input in marginal, intermediate, and deep environments: The case of the North Aegean
V Karakitsios, JJ Cornée, T Tsourou, P Moissette, G Kontakiotis, K Agiadi, ...
Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 485, 316-335, 2017
352017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20